Sökning: "culture"

Visar resultat 1 - 5 av 9246 uppsatser innehållade ordet culture.

 1. 1. Berättelserna om den stora barnförflyttningen - en narrativ analys av de finska krigsbarnens plats i den svenska historiekulturen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historiska institutionen; Lunds universitet/Historia

  Författare :Jonatan Lenander; [2021]
  Nyckelord :krigsbarn; berättelseanalys; historiekultur; dagstidningar; Den bästa av mödrar; film; vinterkriget; fortsättningskriget; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Under det finska vinterkriget och fortsättningskriget skickades runt 70 000 finska barn till Sverige i ett försök att rädda dem undan krig och svält. Denna barnförflyttning anses vara världshistoriens största. LÄS MER

 2. 2. Jedna si jedina : En kvalitativ intervjustudie om kollektiv bosniakisk identitet, antagonism och skolgång i Sverige efter de jugoslaviska krigen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anton Andersson; [2021]
  Nyckelord :Bosnia Herzegovina; Yugoslavia; use of history; collective memory; collective identity; Sweden; second generation immigrants; antagonism; Bosnien Hercegovina; Jugoslavien; historiebruk; kollektivt minne; kollektiv identitet; Sverige; andra generationens invandrare; antagonism;

  Sammanfattning : This study is a qualitative interview study that examines antagonism, identity and collective memory among second generation immigrants from Bosnia & Herzegovina. The study is based on an existential history use-perspective and social constructivist socialization theory. LÄS MER

 3. 3. En plattform för god omvårdnad : omvårdnadspersonalens erfarenheter av kommunikation med personer med demenssjukdom.

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Andreas Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Dementia; Cognition; Communication; Nursing care; Relation; Demenssjukdom; Kognition; Kommunikation; Omvårdnad; Relation;

  Sammanfattning : Demens är ett samlingsbegrepp för flertalet kroniska sjukdomar vilka gemensamt påverkar personens kognitiva funktioner i ett successivt progredierande förlopp. Gemensamt är att personens förmåga att kommunicera påverkas. Demenssjukdomarna medför vidare inverkan på den sjukes livssituation, såväl socialt, psykologiskt som fysiologiskt. LÄS MER

 4. 4. Literatuur uit de Lage Landen in Zweedse vertaling tussen 1995-2019 : Cultuuroverdracht tussen twee perifere talen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

  Författare :Lisbeth Jonsson; [2021]
  Nyckelord :literature; centre; periphery; translation; Swedish; corpus; Flanders; the Netherlands; transfer; reception; selection; literatuur; centrum; periferie; vertaling; Zweeds; corpus; Vlaanderen; Nederland; overdracht; receptie; selectie;

  Sammanfattning : Deze studie betreft boeken uit de Lage Landen in Zweedse vertaling in de periode 1995-2019. Dit is een voorbeeld van literatuuroverdracht tussen twee perifere talen. Een vergelijking met de overdracht van literatuur uit de Lage Landen naar de centrale talen Engels, Duits en Frans is in de focus. LÄS MER

 5. 5. Stoicismens renässans? : En studie av stoicism som en samtida livsåskådning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Fanny Willman; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine contemporary Stoicism, as it appears in philosophical self-improvement books written by the three modern Stoics Massimo Pigliucci, William B. Irvine and Donald Robertson. The question is how Stoicism is portrayed as a philosophy of life and how the authors argue for the relevance of Stoicism today. LÄS MER