Sökning: "culture"

Visar resultat 1 - 5 av 9170 uppsatser innehållade ordet culture.

 1. 1. RÄTTEN ATT FÅ TA PLATS - En kvalitativ intervjustudie om svenska kroppsaktivisters syn på kroppsaktivism

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Irena Music; [2020-09-18]
  Nyckelord :Kroppsaktivism; fettaktivism; digital aktivism; sociala medier; Instagram; intervju;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur de som är aktiva inom kroppsaktivismen självauppfattar rörelsen, vad de har för erfarenheter av den, samt hur de använder medier föratt bedriva den.Teori: Participatory culture, digital aktivism, digital feminism, counterpublicsMetod: Kvalitativa samtalsintervjuerMaterial: Intervjuer med fem personer aktiva inom kroppsaktivismenResultat: Resultatet visade att det saknas samstämmighet kring vad begreppen kroppsaktivismrespektive fettaktivism innebär och hur de bör användas. LÄS MER

 2. 2. SCHOOL BULLYING: STUDENTS PERSPECTIVES FROM A TANZANIAN SECONDARY SCHOOL

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Irene Kakuru; [2020-09-09]
  Nyckelord :bullying; victim; bully; corporal punishment; secondary school;

  Sammanfattning : Aim The current study was designed to qualitatively examine secondary school students’ understanding of bullying practices and how gender is involved in bullying in a Tanzanian secondary school. TheoryThe theoretical frameworks that are used in the current study are Social Learning Theory (Bandura, 1977) and Social Dominance Theory (Sidanius & Pratto, 1999). LÄS MER

 3. 3. Collaboration within a startup ecosystem - Enhancing entrepreneurial activities through collaboration in the startup ecosystem of Sydney, Australia

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jenny Junttila; [2020-09-04]
  Nyckelord :entrepreneurship; startups; ecosystem; stakeholders; university; industry; collaboration; activities; initiatives; embeddedness; culture; commercialization; knowledge transfer;

  Sammanfattning : Background and Problem Formulation: There has been a growth in the entrepreneurship ecosystem of Australia due to the increasing support that aims to enhance entrepreneurial activities. However, Australia still has to overcome challenges to improve entrepreneurial outcomes. LÄS MER

 4. 4. DESTRUKTIVT LEDARSKAP - En studie om vad som bör undvikas i ledarskapet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Helen Lundström; Annika Naviga; [2020-09-03]
  Nyckelord :destructive leadership; organizational culture; passive leadership;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate what factors contributes to a constructive leadership and what factors leads to a destructive leadership. The thesis has its basis in documents about leadership training which we processed and used as empirical material. LÄS MER

 5. 5. KOMMISSIONENS ORDFÖRANDE TAR TILL ORDA - En kvalitativ analys av State of the European union-tal 2010–2018.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Stadenfeldt; [2020-09-02]
  Nyckelord :Europeisk identitet; integration; EU; Delanty; Juncker; Barroso; kvalitativ innehållsanalys; Eurokris; Schengenkris; European identity; integration; EU; Delanty; Juncker; Barroso; qualitative content analysis; Eurocrisis; Schengenkris;

  Sammanfattning : The Schengen and Euro crisis has made the subject of European identity a center of the general European debate. There is a consensus that the European Commission has a strong formal institutional as well as a strong informal opportunity to influence and influence the dynamics of European identity. LÄS MER