Sökning: "bottom-up"

Visar resultat 1 - 5 av 621 uppsatser innehållade ordet bottom-up.

 1. 1. Lärdomar från en digital transformation. En fallstudie av en organisatorisk förändring

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Wahrén; Martin Wahrén; [2022-02-15]
  Nyckelord :Organisationsförändring; omorganisering; organisatorisk förändring; förändringsmotstånd; motstånd;

  Sammanfattning : För att utvecklas som organisation krävs ofta förändring, speciellt i dagens samhälle där tekniken utvecklas i en allt snabbare takt. Många företag initierar förändringar för att bli mer digitaliserade, men en stor mängd av dessa förändringar misslyckas dock i många avseenden. LÄS MER

 2. 2. On the possibility of property composition: A metaphysical investigation of submergent properties in top-down and bottom-up approaches to quantum mechanics

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Nova Ahlinder; [2022-01-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In Schaffer’s Monism: priority of the whole (2010) an argument from quantum entanglement in favour of priority monism is put forward. The argument is based on quantum entanglement being a case of emergence and can loosely be described in terms of failure of property decomposition and success of property composition. LÄS MER

 3. 3. Socialsekreterares upplevelse av sitt handlingsutrymme : - Att bedöma risk och behov för barn och unga som riskerar att begå eller återfalla i brott

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Stina Holmgren; Amanda Malmsten; [2022]
  Nyckelord :Social worker; assessments of risk and needs; interviews; street level-bureaucracy; Socialarbetare; risk- och behovsbedömning; intervjuer; gräsrotsbyråkrater; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : I dagsläget finns det forskning om socialsekreterares handlingsutrymme. Men det saknas forskning som besvarar frågan hur socialsekreterare upplever sitt handlingsutrymme givet de organisatoriska utmaningar som tidigare forskning belyser. LÄS MER

 4. 4. The influence of the ideological significance of the concept of "language" in inclusion policies for asylum seekers and refugees : A bottom-up approach

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Statsvetenskap

  Författare :Roberta Di Paolo; [2022]
  Nyckelord :Inclusion policies; language ideologies; refugees;

  Sammanfattning : This dissertation investigates how the vision of the linguistic reality influences asylum seekers and refugees inclusion policies with attention on attitudes, prejudices and phenomena of "banal nationalism" and "banal colonialism" related to languages. By focusing on micro- level actors, i.e. LÄS MER

 5. 5. A culture of consent - but to what extent? A qualitative interview study in Sweden on how the legislators' ambitions to create a consent culture could be achieved and manifested in practice.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Jessica Seitz; [2022]
  Nyckelord :Consent; Consent Culture; Changing Norms and Culture; Communicative Action; Lifeworld and System; Legislation; Swedish Sexual Offense law; Social Sciences;

  Sammanfattning : In May 2018, the Swedish Parliament voted in favor of a Sexual Offense legislation based on voluntariness and the new law came into force on the first of July. In the proposal to change the legislation, the government claimed that a new consent culture must be established. LÄS MER