Sökning: "semiotics"

Visar resultat 1 - 5 av 537 uppsatser innehållade ordet semiotics.

 1. 1. Writing with Photography. Language performativity and photography's capacity for semiotics

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design

  Författare :Mercè Torres Ràfols; [2021-01-15]
  Nyckelord :Writing; Photography; Semiotics; Performativity; Codes; Structure;

  Sammanfattning : This essay started with the negative of writing a written essay. By so, I wanted to understand how photography operates as a language and what it means when one says "to read" a photograph. LÄS MER

 2. 2. ”Slå han på käften!” : En kvalitativ semiotisk bildanalys av kampsportslogotyper

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Felipe Lundin; [2021]
  Nyckelord :Kampsport Logotyp Genus Maskulinitet Representation;

  Sammanfattning : Kampsport är en aktivitet som har blivit oerhört populär det senaste decenniet, inte minst i Sverige.Genus, maskulinitet och dess uppbyggnad är en företeelse som påverkar oss konstant beroende påsociala och kulturella förhållanden. LÄS MER

 3. 3. Sverige genom främmande ögon: En kvalitativ studie om hur tvärkulturell kommunikation kan stärka ett internt platsvarumärke

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Maxilia Davidson; Emelie Rosdahl; [2021]
  Nyckelord :tvärkulturell kommunikation; intern platsvarumärkning; etnocentrism; semiotiska resurser; cross-cultural communication; internal place brand; ethnocentrism; semiotic resources; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det har skett stora förändringar i resebeteendet, inte minst under covidpandemin. Det ökade intresset för att resa inom landet förväntas bestå och ett lands varumärke samt identitet spelar en betydande roll för turistnäringen. LÄS MER

 4. 4. Consumer participation in environmental brand activism on Instagram: A case study of consumers use of hashtags in relation to Oatly's Swedish campaign Ditch Milk.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Rebecca Arfwedson; [2021]
  Nyckelord :Environmental brand activism; consumer hashtag activism; Instagram; social semiotics; self-branding; networked branding; consumer engagement; Social Sciences;

  Sammanfattning : Environmental brand activism has become a strategy applied by many brands to engage and take a stand in the issue of climate change. The aim is to spur a debate and spark an interest and collective action among the consumers (Sarkar & Kotler, 2018). LÄS MER

 5. 5. Estrid : att bygga ett varumärke på feministiska budskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Antonia Olsson Aasen; Frida Nouvel; Cecilia Bos; [2021]
  Nyckelord :Feminism; Commodified Feminism; Cultural Branding; Marketing Communication; Feminism; Kommodifierad Feminism; Kulturell Branding; Marknadskommunikation;

  Sammanfattning : Inom marknadskommunikation har det genom åren blivit allt viktigare för företag att engagera sig i sociala frågor i syfte att bygga upp sitt varumärke (Dahlén, Lange & Rosengren2017). Genom samhällsutvecklingen har synen på könsstereotyper och ideal förändrats vilket har bidragit till att feministiska budskap inom reklam har tagit en väsentlig roll. LÄS MER