Sökning: "Refugees"

Visar resultat 1 - 5 av 1232 uppsatser innehållade ordet Refugees.

 1. 1. HUR VI SKRIVER OM FLYKTINGAR - En jämförande kvantitativ innehållsanalys av gestaltningen av flyktingar från mellanöstern respektive Ukraina i svenska nyhetsmedier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jennifer Karlsson; HUR VI SKRIVER OM FLYKTINGAR; [2023-03-10]
  Nyckelord :Gestaltningsteori; Journalistik; Nyhetsmedier; Flyktingar; Orientalism; Ukraina; Mellanöstern;

  Sammanfattning : Executive summary The purpose of this thesis is to examine if there is a difference in the way Swedish news media reports about refugees depending on their nationality. The purpose of this is to examine if popular orientalist stereotypes and ideas can be found in news articles that are presented as objective. LÄS MER

 2. 2. KAN INTE EUROPÉER TILLIKA VARA FLYKTINGAR?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Salome Nordberg; [2023-02-17]
  Nyckelord :EU Commission; Temporary Protection Directive; Refugee crisis 2015; Ukrainian war 2022; Juncker; Avramopoulos; Von der Leyen EU-kommissionen; Massflyktsdirektivet; Flyktingkrisen 2015; Kriget i Ukraina 2022; Juncker; Avramopoulos; Von der Leyen;

  Sammanfattning : This bachelor thesis aims to comparatively study speeches by the European Union’s Commissions representatives, the president during 2014-2019 Jean Claude Juncker, the commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship Dimitris Avramopoulos during the same years as Juncker, as well as the president for the Commission now Ursula von der Leyen. The speeches regard refugees and migration from the relevant years 2015/2016 and 2022, and how they have chosen to address the refugees. LÄS MER

 3. 3. Syrian Refugees in Turkey: An Analysis of Role of the Labour Exploitation in their Integration into the Labour Market

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Şebnem Çerçel; [2023-02-14]
  Nyckelord :Labour exploitation; vulnerability; consent; control; coercion; Syrian refugees; Turkish labour market; integration;

  Sammanfattning : This study investigates the role of labour exploitation in the integration of Syrian refugees into the Turkish labour market. Vulnerability, control, and consent are key elements in shaping labour exploitation. Informal employment among Syrian refugees is common both within the formal and informal sectors, which makes the line between them blurry. LÄS MER

 4. 4. MIGRATIONSNARRATIVET I SVERIGE – SKILLNADEN PÅ FLYKTINGAR OCH FLYKTINGAR En kvalitativ gestaltningsanalys av flyktingnarrativet hos Sveriges regering mellan flyktingkriserna 2015 och 2022

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jesper Landin; [2023-02-13]
  Nyckelord :Refugees; Narrative; Framing analysis; Swedish government; Refugee crisis 2015; Refugee crisis 2022; Solidarity; Threat; Benefit;

  Sammanfattning : The European refugee crises in 2015 and 2022 has been labelled as two of the worst refugee crises in Europe since the second world war. The response from the Swedish government has been vastly different between the two crises. LÄS MER

 5. 5. En Förändrad Bild Av Flyktingar : En Kvalitativ Bildanalys Av Hur Dagens Nyheter Gestaltar Ukrainska Flyktingar 2022

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Alva Åsberg; Oscar Lagerstrand; [2023]
  Nyckelord :Flyktingar; Dagens Nyheter; Kvalitativ bildanalys; Ukrainska flyktingar; Gestaltningsteorin; Semiotisk bildanalys; Representationsteorin;

  Sammanfattning : In spring of february 2022 Russia attacked Ukraine because of indifferent politics and indifferences. This war has led to a massive refugee stream throughout Europe which has also led to news media following the events. LÄS MER