Sökning: "Ukraine"

Visar resultat 1 - 5 av 393 uppsatser innehållade ordet Ukraine.

 1. 1. A CASE STUDY OF ATTACKS AND PROTECTIONS OF HUMAN RIGHTS DEFENDERS IN POST-EUROMAIDAN UKRAINE

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Louise Helen Elisabeth Nilsson; [2022-01-21]
  Nyckelord :human rights defenders; protections; security; attacks;

  Sammanfattning : The efforts of human rights defenders play a crucial part in advancing human rights around the world. For these efforts, many defenders are at risk. In light of many attacks in recent years, it is clear that defenders are not as safe as they need to be. LÄS MER

 2. 2. Hur Ryssland använder desinformation - en fallstudie om konflikten med Ukraina

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Malin Carlsson; Linda Jansson; Max Wallström; [2022]
  Nyckelord :EU; Ryssland; Ukraina; propaganda; desinformation; informationskrigföring;

  Sammanfattning : The conflict between Russia and Ukraine has been ongoing since 2014, the focus in this paper is the spread of disinformation. Russia's capability to spread their disinformation is partly because of how the Russian media is structured, it's structured in such a way that lets the government control it. LÄS MER

 3. 3. ”The Empire of Lies” : En diskursiv-historisk analys av Putins och Stalins tal till nationen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Oscar Lindström; [2022]
  Nyckelord :Propaganda; discourse analysis; Russia; Ukraine; Putin; Propaganda; diskursanalys; Ryssland; Ukraina; Putin;

  Sammanfattning : Studien har i syfte att undersöka vilka genrer, diskursiva strategier och lingvistiska verktyg som Rysslands president Vladimir Putin använder sig utav och hur det kan kopplas samman med tidigare forskning om propaganda. Studien utgår från Putins tal på Moskvas Stadium den 18 mars 2022 då han adresserar åttaårsjubileet av Rysslands annektering av Krim. LÄS MER

 4. 4. Fake News in the Polish Information Sphere Following the Russian Invasion of Ukraine in February 2022

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Sara Thompson; [2022]
  Nyckelord :fake news; Poland; Ukraine; Russia; framing; content analysis;

  Sammanfattning : This thesis presents a qualitative study of fake news disseminated in Poland as a result of the outbreak of the war between Russia and Ukraine in February 2022. It aims to contribute to the public knowledge about the most prominent themes of the Polish fake news and the topics prone to be used as disinformation and as a weapon of war in a conflict setting. LÄS MER

 5. 5. Konst som förenar : Ett sätt att förändra världen?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Annika Göth Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Participatory art; socially engaged art; vulnerability; spectator; plurality; aesthetic; resilience; JR; The Resilience of Ukraine; Hannah Arendt; ”thought-thing”; ”thought-train”; appearances; public space; hermeneutic; pre-understanding; analysis; collective; Deltagarbaserad konst; sårbarhet; betraktare; pluralism; estetik; återhämtning; JR; The Resilience of Ukraine; Hannah Arendt; tanketing; tanketåg; framträdande; offentliga rummet; hermeneutik; förförståelse; analys; kollektiva processer;

  Sammanfattning : This master thesis aims to investigate participatory art with focus on socially engaged art. The study is based on  Hannah Arendt’s theories of plurality, the public space and the work of art as a ”thought-thing” where the sensory experiences are central. LÄS MER