Sökning: "Robert Björn"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Robert Björn.

 1. 1. Ungdomars tankar inför operation och upplevelser av den perioperativa vården utifrån ett livsvärldsperspektiv : - En kvalitativ intervjustudie

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Adam Björn Delfalk; Robert Strindberg; [2018]
  Nyckelord :Adolescents; Experiences; Perioperative Care; Life World Perspectives; Patient-Centered Care; Ungdomar; Upplevelser; Perioperativ vård; Livsvärldsperspektiv; Patientcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den perioperativa vården syftar till en individuellt anpassad vård som tillgodoser patientens unika behov. Kvalitativ forskning om ungdomars upplevelser av detta är begränsad.  Syfte: Syftet var att undersöka ungdomars tankar inför operation och upplevelser av den perioperativa vården. LÄS MER

 2. 2. MANIFESTET. EN IDÉS RESA ÖVER FYRA DECENNIER

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Blerim Ademi; Kjell Samuelsson; [2017-01-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Björn Sandmarks (nuvarande chef på Göteborgs Stadsteater) skriver i sin blogg om ett”Manifest” (illyrien.se). Trots att det gått många år sen Manifestet skrevs, diskuterades detnyligen i ledningsgruppen för Göteborgs Stadsteater. Detta gjorde oss intresserade av vilkaidéer som låg bakom. LÄS MER

 3. 3. A study in web development : An onlinewatch store as a web application

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Gustav Bergström; Elsa Duberg; Karin Holmén; Tobias Lundell; Robert Lönnberg; Marcus Mandelius; Christian Olsson; Björn Ström; Oscar Äng; [2015]
  Nyckelord :Single page application; E-butik; visuell; trovärdighet; webbapplikation; egendesign;

  Sammanfattning : This is a report on the development and implementation of the web shop “Urballa Ur”, a web application developed by nine students at Linköping university. The report illustrates the methodology and process with intention to answer the question “How can an online watch store be implemented to increase sales?”. LÄS MER

 4. 4. Kristina och Kristina : En komparativ analys av persongestaltningen i Vilhelm Mobergs Utvandrarserie och musikalen Kristina från Duvemåla

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Marie Lange; [2015]
  Nyckelord :Vilhelm Moberg; Utvandrarna; Invandrarna; Nybyggarna; Sista brevet till Sverige; Kristina från Duvemåla; Björn Ulvaeus; Benny Andersson;

  Sammanfattning : Since 1995 the musical Kristina från Duvemåla has been performed on many national theatre stages in Sweden and is still obtaining success and fame. It is based on novels by the famous Swedish author Vilhelm Moberg, Utvandrarna (1949), Invandrarna (1952), Nybyggarna (1956) and Sista brevet till Sverige (1959) that revolve around a Swedish family emigrating to the United Stated during the 19th century. LÄS MER

 5. 5. Hypermediaorienterade verksamhetsprocesser

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för data- och systemvetenskap

  Författare :Björn Robèrt; [2014]
  Nyckelord :BPMN; SOA; REST; hypermedia; distributed systems; BPMN; SOA; REST; hypermedia; distribuerade system;

  Sammanfattning : Webbens framgång har lett till tendens att stora IT-system byggda enligt en centralistisk arkitektur är på väg att ersättas av samverkande distribuerade system. De processorienterade, verksamhetsstödjande systemen utgör inget undandag. LÄS MER