Sökning: "that"

Visar resultat 1 - 5 av 162600 uppsatser innehållade ordet that.

 1. 1. Effekten av makrotillsynsregleringar på bostadspriser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Klendeta Bivolaku; Anna Kurkinen; [2020-05-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to investigate the effect of implemented macroprudential tools after the financial crisis in 2008 on residential real estate prices. The aim is furthermore to compare the effect between different groups of macroprudential tools, specifically borrowing based measures and requirements on financial institutions’ capital buffers. LÄS MER

 2. 2. #evasvaneblomthesocial- The Social Media Project

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Eva Svaneblom; [2020-05-27]
  Nyckelord :Dance; Performance; Improvisation; Site specifics; Social media; Instagram; YouTube; Selfies; Tehcnofeminism; Vlogging;

  Sammanfattning : This thesis is about dance and social media. It explores how social media can beused as a space for contemporary dance performance. It is written from theperspective and explorations of the contemporary dancer Eva Svaneblom, that hascreated improvised performances with the smartphone screen (and social media) asher muse. LÄS MER

 3. 3. Slurs and Meaning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Amanda Jensen; [2020-05-25]
  Nyckelord :Slurs; Meaning; Slurs and Meaning;

  Sammanfattning : This essay examines the semantics-pragmatics divide in some recent articles about slurs.The semantic accounts suggesting a hybrid semantic meaning as well as the accounts that wish to include the notion of linguistic competence in semantic meaning are examined and found to have trouble finding a theoretically elegant explanation of the meaning of slurs. LÄS MER

 4. 4. BOSTADSPOLITIK FÖR VEM? En kritisk analys av bostadspolitiska förändringar av hyresmarknadssystem i Göteborg och Amsterdam – från EU- till stadsnivå

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Annika Norborg; [2020-05-18]
  Nyckelord :Bostadspolitik; EU policy; Sverige; Nederländerna; Amsterdam; Göteborg; ojämlikhet; gentrifiering; segregation; urban förnyelse; renovering; marknadisering; marknadshyra; hyreskontroll; social blandning; diskurs; legitimitet; subsidiaritet; Housing policy; EU policy; Sweden; Netherlands; Amsterdam; Gothenburg; inequality; gentrification; segregation; urban regeneration; renovation; marketization; market rent; rent regulation; social mixing; discourse; legitimacy; subsidiarity;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate EU policy on housing with focus on legitimacy and guidelines, and to connect EU policy with development on affordable rental housing in Gothenburg and Amsterdam. Both Sweden and the Netherlands changed national housing policies under EU influence during the last decade, which might have implications on available affordable rental housing and development of gentrification and segregation, which this thesis also aim to cast light on. LÄS MER

 5. 5. CORRUPTION IN EUROPE Economic determinants

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amna Handzic; [2020-05-18]
  Nyckelord :Corruption in Europe; Economic Determinants; Economic Development; Economic Freedom; Income Distribution;

  Sammanfattning : Corruption is a phenomenon which affects societies negatively in various ways. The costs ofcorruption are pollical, economic and social, as well as environmental. The phenomena havenumerous explanations, and this study focuses on the economic determinants of corruptionbeing economic development, economic freedom and income distribution. LÄS MER