Sökning: "Diskursanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 4419 uppsatser innehållade ordet Diskursanalys.

 1. 1. Undervisning i fritidshemmet : konstruktionen av undervisningsbegreppet i gränslandet mellan två traditioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Christian Andersson; [2021]
  Nyckelord :Fritidshem; undervisning; kapitel 4; läroplan; lgr11; diskursanalys;

  Sammanfattning : Fritidshemmet erhöll från och med höstterminen 2016 en mer uttalad plats i styrdokumenten i och med att verksamheten fick ett eget kapitel i läroplanen. Makthavarna bakom läroplanskapitlet framhöll klart och tydligt att det handlade om ett förtydligande av uppdraget, inte en förändring av detsamma. LÄS MER

 2. 2. Migration och gränsöverskridande brottslighet vid Frontex : En kvalitativ diskursanalys om mjuk och hård makt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Anton Skoglund; [2021]
  Nyckelord :Frontex; Mjuk makt; Hård makt; Migration; Gränsöverskridande brottslighet; Maktmedel;

  Sammanfattning : The European Border and Coast Guard Agency, also known as Frontex, works with issues related to migration and transnational crime via various practical approaches such as: Multilateral cooperation, border surveillance, and information sharing. By viewing these practical approaches as means of power resources, Frontex's ways in dealing with migration and crime becomes interesting to study. LÄS MER

 3. 3. Diskussioner om aktivietsersättning - En diskursanalys av riksdagsdebatten om aktivitetsersättningen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Michael Kasperczyk; [2021]
  Nyckelord :Activity Compensation; Sociopolitical discourse; Social insurance; Welfare policy; Social Sciences;

  Sammanfattning : The scope of this thesis was to examine how members of the Swedish Parliament construct the Swedish Activity Compensation scheme in contemporary legislative debate. This study sought to fulfil this scope by applying Laclau and Mouffe’s discourse analytical approach to fifteen records of proceedings portraying debate in the Swedish Parliament, ranging from the parliamentary year 2015/16 to 2019/20. LÄS MER

 4. 4. En kritisk diskursanalys av Språkporten 1 2 3 och Kontext 1 2 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Amir Pireva; [2021]
  Nyckelord :Swedish as a second language; teaching materials analysis; gender; culture and ethnicity;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the presence of female and male authors from a genderperspective and how different cultures and ethnicities were represented in three textbooks: SpråkportenSvenska som andraspråk 1 2 3, Kontext Svenska som andraspråk 1 and Kontext Svenska som andraspråk2-3. I have chosen to use a critical discourse analysis to answer my questions. LÄS MER

 5. 5. ”ATT ALLA ÄR VÄLKOMNA ÄR NÅGOT VI BROTTAS MED” En inblick i kulturskolans arbete med tillgänglighet och inkludering i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Malin Jonsson; [2020-11-18]
  Nyckelord :Kulturskolan; tillgänglighet; inkludering; diskursanalys;

  Sammanfattning : This paper investigates the practical environment of Gothenburg’s seven schools of art for children aged 6-19. The purpose of the paper is to examine how accessibility and inclusiveness work in the schools of art. LÄS MER