Sökning: "postkolonial"

Visar resultat 1 - 5 av 379 uppsatser innehållade ordet postkolonial.

 1. 1. Diskurser om hedersvåld och förtryck, offer och förövare : En kvalitativ studie om yrkesverksamma personer inom den sociala, ideella- och sociala sektorn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Rezin Ebrahim; [2021]
  Nyckelord :hedersrelaterat våld och förtryck; kultur; postkolonial; genus;

  Sammanfattning : Hedersrelaterat våld och förtryck anses vara ett globalt problem som dagligen drabbar många människor världen över. Regeringen har försökt neutralisera bilden av att hedersvåld beror på en specifik kultur eller religion. Detta kan emellerid förstärkas av diskurser som används vid resonemang om fenomenet. LÄS MER

 2. 2. Masthuggets asociala : En postkolonial analys av Zac O´Yeahs Tandooriälgen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :david gottfridson; [2021]
  Nyckelord :Zac O´Yeah; Postkolonialism; Otherness; Mimicry; Tandooriälgen;

  Sammanfattning : In this study, I analyze Zac O´Yeah´s novel Tandooriälgen (2006) and discuss how it relates to postcolonial theory and terms like otherness and mimicry. The novel takes place in a not so distant future, where Sweden and Europe have joined the Asian Union which is governed by India. LÄS MER

 3. 3. Hedersrelaterat våld och förtryck - en helt främmande sak? : En kvalitativ studie om socialsekreterares och enhetschefers upplevelser av socialtjänstens arbete med hedersrelaterat våld och förtryck

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Astrid Allert; Sofia Sjönneby; [2021]
  Nyckelord :honor-related violence and oppression; values of honor; social services; interventions; perpetrators; victims of violence; culture; hedersrelaterat våld och förtryck; hedersnormer; socialtjänsten; insatser; förövare; våldsutsatta; kultur;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att på en kommunal nivå undersöka hur arbetet och kompetensen kring hedersrelaterat våld och förtryck ser ut inom socialtjänsten. Fokus är på socialarbetares upplevelser och resonemang kring hedersrelaterat våld. LÄS MER

 4. 4. Samer genom tre prästers övervakande ögon : En postkolonial studie av tre prästers porträttering av samer och deras kultur från 1740- till 1830-tal.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Linus Bredgaard; [2021]
  Nyckelord :Sápmi; early modern time; the Swedish church; Sápmi; tidigmodern tid; Svenska Kyrkan;

  Sammanfattning : This essay studies and compares three clergymen that were stationed in Sápmi during the eighteenth and nineteenth centuries and their writings that deal with the Saami population of the northern parts of Sweden. How they portray the Saami people and their culture is analyzed though postcolonial concepts as Edward Said’s othering and other concepts by the likes of Loomba, Lincoln and Pratt. LÄS MER

 5. 5. "White Savior Complex" - En studie om postkoloniala tendenser i Agenda 2030

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Siri Bergenstråhle; [2021]
  Nyckelord :”White savior complex”; postkolonialism; Agenda 2030; Millenniemålen; utveckling; utvecklingsländer; kolonialism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Agenda 2030 är en global målsättning satt av FN med syfte att bidra till hållbar utveckling runt i om i världen. Den består av 17 mål som ska uppfyllas av alla FN:s medlemsländer till år 2030. Agendan ska vara för folket och av folket, men min fråga är om de har lyckats med detta i praktiken. LÄS MER