Sökning: "postkolonial teori"

Visar resultat 1 - 5 av 193 uppsatser innehållade orden postkolonial teori.

 1. 1. “VI STRÄVAR [IBLAND] EFTER ATT GENOM REPRESENTATION FÅ ALLA UNGA KVINNOR ATT KÄNNA SIG SEDDA OCH HÖRDA” - En kvantitativ innehållsanalys av representationen av olika kroppsnormer i VeckoRevyn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Tove Lindén; Louise Lindkvist; [2019-07-01]
  Nyckelord :VeckoRevyn; normer; normbrytande; representation; Size Hero;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka hur stort utrymme normbrytande kroppar får i VeckoRevyn samt vilka typer av normbrytande kroppar som får ta del av detta utrymme. Detta i relation till VeckoRevyns kampanj "Size Hero". LÄS MER

 2. 2. Skillnad på ”vi” och ”de andra”? : En kvalitativ textanalys hur framställning görs av ”de andra” i läroböcker för samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lars Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Läroböcker; samhällskunskap; etnicitet; eurocentrism; rasifiering; vithetsnorm; kultur; rasism; diskriminering; ”vi”; ”de andra ;

  Sammanfattning : Den här studien har undersökt hur framställningar görs av individer med utländsk härkomst, etniska grupper och icke-västerländska kulturer görs i svenska läroböcker för samhällskunskap. Det undersöks också om det görs framställningar av ett ”vi” och ”de andra” i läroböckerna. LÄS MER

 3. 3. Bilden av religiösa : En studie av hur muslimer och kristna framställs i den digitala tidskriften Samtiden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jan Willers; [2019]
  Nyckelord :postcolonial theory; anti-emulation; post-secular theory; gender perspective; orientalism; colonialism; islamophobia; islamization; postkolonial teori; andrafiering; postsekulär teori; genusperspektiv; orientalism; kolonialism; islamofobi; islamisering;

  Sammanfattning : The purpose of the paper is to investigate how different religious groups such as Muslims and Christians are presented in the digital magazine Samtiden. Furthermore, the purpose is to investigate whether and how different religions differ in their presentation and whether there is a clear agenda related to emerging beliefs. LÄS MER

 4. 4. Yogans ambivalenser: en genusvetenskaplig analys av yogans uttryck i Sverige genom postkolonial feministisk teori

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Klara Sundell; [2019]
  Nyckelord :Yoga; postcolonial feminist theory; cultural appropriation; gender studies; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to understand the way yoga is practiced in Sweden through postcolonial feminist theory. The ambivalence of the form yoga takes in a swedish context between the positive aspects it provides for many practitioners in relation to the colonial history and the commodification of the practice is examined through the theoretical and political debate regarding the word cultural appropriation. LÄS MER

 5. 5. Identitet och makt i samisk litteratur : En postkolonial feministisk litteraturanalys av Linnea Axelssons lyrikepos Ædnan

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Emmy Axelsson; [2019]
  Nyckelord :Ædnan; postkolonial teori; postkolonial feministisk teori; samer; mångkulturell undervisning; identitet; makt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att genom en analys av fyra utdrag ur Linnea Axelssons lyrikepos Ædnan undersöka karaktärernas upplevelser som samiska kvinnor i det svenska majorietssamhället. Med utgångspunkt i den postkoloniala och den feministiska postkoloniala teorin diskuteras verkets användbarhet i svenskundervisningen på gymnasiet. LÄS MER