Sökning: "postkolonial teori"

Visar resultat 1 - 5 av 203 uppsatser innehållade orden postkolonial teori.

 1. 1. Visst kan "vi" göra fel men de värsta felen begås av "de andra"! : En innehållsanalys av läroböckerna Se samhället och Reflex 123 i samhällskunskap utifrån framställningen av "vi" och "de andra".

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jessica Strid; Madicken Hammarquist; [2020]
  Nyckelord :Läroböcker; samhällskunskap; ”vi” och ”de andra”; läromedelsteori; postkolonial teori.;

  Sammanfattning : I denna undersökning har framställningen av ”vi” och ”de andra” i två utvalda läroböcker i samhällskunskap undersökts genom kvalitativ innehållsanalys. En jämförelse mellan två läroböcker har gjorts. LÄS MER

 2. 2. Oväsendet : Det samiska motståndet mot kristnandet i Arjeplog, 1682-1693

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Peter Uvén; [2020]
  Nyckelord :Samer; kristnande; postkolonial teori;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Välkommen till Lagos : En semantisk översättning från engelska till svenska

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Isabel Valencia; [2020]
  Nyckelord :Translation Studies; semantic translation strategy; African literature; postcolonial translation theory; translation of culture-specific items; translation of stylistic devices; translation of spoken language markers; Nigerian pidgin; översättningsvetenskap; semantisk översättningsstrategi; afrikansk litteratur; postkolonial översättningsteori; översättning av kulturspecifika begrepp; översättning av stilfigurer; översättning av talspråksmarkörer; nigeriansk pidgin;

  Sammanfattning : Postkolonial teori har skiftat intresset från västerländska diskurser till frågor som ideologi, ojämlika maktförhållanden och etik. I samband med översättningsvetenskapens kulturella vändning på 1980-talet, började översättningsvetare ifrågasätta översättningsstrategier som antingen assimilerar (domesticering) eller stereotypiserar (exotisering) källkulturen. LÄS MER

 4. 4. Det exceptionella Europas dominans : En postkolonial studie av läromedel för gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Mergim Smakolli; [2020]
  Nyckelord :Postkolonial teori; eurocentrism; kritiskt textanalys; läromedelsanalys; kolonialism; imperialism; modernism;

  Sammanfattning : This work is a postcolonial study of educational books for the subject of history for upper secondary school. The purpose is to analyze to which extent the educational books fulfill the demands from the Swedish school curriculum to offer education which supports multiculturalism and international views. LÄS MER

 5. 5. Med jordens fördömda som måltavla - en postkolonial analys av USA:s användning av ekonomiska sanktioner

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Julian Dannefjord; [2020]
  Nyckelord :ekonomiska sanktioner; kolonialism; Frantz Fanon; USA; maktstruktur; postkolonial teori; Kuba; Venezuela; Iran; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I oktober 2014 antog Human Rights Council en resolution som fördömer “unilateral coercive measures”, det vill säga ensidigt riktade ekonomiska sanktioner, som ett brott mot FN-stadgan, internationell rätt och rätten till utveckling. USA är ett av de länder som mest frekvent använder sig av ekonomiska sanktioner mot andra länder och sedan Donald Trump tillträdde som president 2017 har detta användande ökat. LÄS MER