Sökning: "postkolonial teori"

Visar resultat 1 - 5 av 177 uppsatser innehållade orden postkolonial teori.

 1. 1. Martha's Unhomely Quest for the Homely : A Postcolonial Reading of the Protagonist Martha in Doris Lessing's Martha Quest

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Annika Salisbury; [2019]
  Nyckelord :Doris Lessing; double consciousness; Homi Bhabha; Martha Quest; postcolonial theory; unhomeliness; Doris Lessing; dubbelt medvetande; Homi Bhabha; Martha Quest; postkolonial teori; o-hemlikhet;

  Sammanfattning : The protagonist Martha in Doris Lessing’s Martha Quest is born to white British settler parents and grows up in a British colony in southern Africa in the 1930s. Although officially the coloniser rather than the colonised, Martha tries to reject this role mentally, verbally, and physically. LÄS MER

 2. 2. JAG GJORDE DÅLIGA SAKER FÖR ATT ÖVERLEVA En kritisk diskursanalys av medias porträttering av marockanska gatubarn.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Samantha Foran Sanchez; [2018-02-05]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; migration; asyl; marockanska gatubarn; postkolonial teori;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka kvällsmedias porträttering av marockanska gatubarn. Kvällsmedierna som undersöktes är Aftonbladet och Expressen. Syftet var att ta reda på vilka porträtteringar medierna framställer och vilka diskurser som kunde urskiljas. LÄS MER

 3. 3. "Det är liksom något som skaver..." : En etnologisk studie av erfarenheter och upplevelser av ett mellanförskap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Joanna Muleba; [2018]
  Nyckelord :mellanförskap; identitet; etnicitet; postkolonial teori; positionering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Thug Life: The hate U give little infants fucks everybody : Rasism och polisvåld i samtida afroamerikansk ungdomslitteratur

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Matilda Fogelström Johnsson; [2018]
  Nyckelord :ungdomslitteratur; postkolonial teori; maktteori; rasism; polisvåld; Spivak; den andre; Foucault; Black Lives Matter; The hate U give; Dear Martin;

  Sammanfattning : This study examines how racism and police brutality are illustrated in The hate U give and Dear Martin, which are two bestselling novels that emphasize the importance of resistance, and willingness to fight back against abuse of power and the oppression of African Americans in the US. Through the use of critical discourse analysis, power structures and race relations in the US are analyzed by means of postcolonial and power theory as well as by means of narrative theory. LÄS MER

 5. 5. ”Var kommer du ifrån? Egentligen.” : En postkolonial feministisk litteraturanalys om mellanförskap och identitet i antologin Sverige – en (o)besvarad kärlekshistoria

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Viyan Yousef; [2018]
  Nyckelord :Literary studies; multicultural education; postcolonial feministic theory; postcolonialism; feminism; Sverige – en o besvarad kärlekshistoria; in-betweenship; identity; belonging; Litteraturvetenskap; mångkulturell undervisning; postkolonial feministisk teori; postkolonialism; feminism; Sverige – en o besvarad kärlekshistoria; mellanförskap; identitet; tillhörighet;

  Sammanfattning : I den här studien analyseras 16 kvinnors självframställningar i antologin Sverige – en (o)besvarad kärlekshistoria ur ett postkolonialt feministiskt perspektiv där mellanförskap och identitet är centrala teman. Syftet med analysen är att finna hur den besvarade alternativt obesvarade kärleken till Sverige blir synliga i författarnas texter och hur det har påverkat dem. LÄS MER