Sökning: "slang"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade ordet slang.

 1. 1. Rörläggarslang. Både skämt och allvar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Pia Nilsson; [2018-11-15]
  Nyckelord :slang; sociolingvistik; förtäckt prestige; tabu; manlighet;

  Sammanfattning : Syfte:Att upprätta en ordlista med rörläggarslang och därefter undersöka slangbildningens mönster och idéinnehåll.Teori:Analysen av ordlistan gjordes ur ett sociolingvistiskt perspektiv med hjälp av teorierna om förtäckt prestige och tabu.Metod:Ordlistan skapades genom att efterlysta ord via en sluten hantverkargrupp på Facebook. LÄS MER

 2. 2. LA TRADUCCIÓN DEL SUECO AL ESPAÑOL DE EXPRESIONES DE LENGUAJE COLOQUIAL. Un análisis de la novela Snabba cash de Jens Lapidus y su traducción Dinero fácil

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Julia Forsberg; [2018-06-21]
  Nyckelord :spanska; översättning; översättningsstrategier; slang; informellt språk; traducción; estrategias de traducción; jerga; lenguaje informal; español;

  Sammanfattning : I föreliggande uppsats avser vi att göra en kvalitativ studie på hur informellt språk i form av slangord och uttryck översatts från svenska till spanska i romanen Snabba cash skriven av Jens Lapidus 2006. Boken översattes till spanska 2009 och fick då titeln Dinero fácil. LÄS MER

 3. 3. Prestigehöjande lågprestigeord: en studie om svordomar och slang

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :Pontus Svensson; [2018]
  Nyckelord :Sociolingvistik; Ungdomsspråk; Slang; Svordomar; Sociolekt; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Ungdomsspråk har studerats sedan senare 1900-tal. Ulla-Britt Kotsinas (1984) och Lars Gunnar Andersson (1985) finns bland de forskare som beskriver vilka funktioner som ungdomsspråket har bland ungdomar, bland annat skriver de om hur slang och svordomar kan användas som grupptillhörigehetsmarkörer. LÄS MER

 4. 4. Kick the Bucket or Cash in One's Chips : An analysis of some English slang expressions for dying

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Heidi Orava Anderson; [2018]
  Nyckelord :Metaphor; metonymy; idioms; slang; dying;

  Sammanfattning : This research analyses some of the slang expressions with the meaning ‘to die’ found in Dictionary of Modern Slang with regard to metaphor and metonymy and whether they have been active when creating the identified slang expressions. It further examines the frequency of these expressions in a large language corpus, and identifies the processes involved in the most frequent expressions. LÄS MER

 5. 5. Yo Alta, verpiss dir - hier is mein Revier! : die "Selbst"-darstellung junger Männer in Feridun Zaimoglus Kanak Sprak: 24 Misstöne vom Rande der Gesellschaft

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Ute Petersson Nickel; [2018]
  Nyckelord :Migration; Identity; Sub culture; hiphop; hood distict ; style; Feridun Zaimoglu; Kanak Sprak: 24 Notes of the Discord from the Margin of Society;

  Sammanfattning : The central concern of this thesis is to describe the views of the young men in Feridun Zaimoglus book Kanak Sprak (2000) on their own identity ("Kanaken"), on the identity of other foreigners such as (college "Ali") and the Germans ("Alemannen") with help of close-reading. The book contains short-stories or "protocolls", written in the special language "KanakSprak", a mixture of Turkish and German street gang slang. LÄS MER