Sökning: "Biology and Life Sciences"

Visar resultat 1 - 5 av 300 uppsatser innehållade orden Biology and Life Sciences.

 1. 1. Phenomics of sexual conflict in Ischnura elegans

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Kent Johansson; [2022]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : En trollsländas guide till att undvika trakasserier Det finns många arter där individer inom arten har olika färger. Färgen kan skilja sig mellan hanar och honor, men även mellan individer av samma kön. Trollsländan "Större kustflickslända" är en av dessa arter. LÄS MER

 2. 2. An investigation of the interaction between Aquaporin 5 & Ezrin FERM domain

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Markus Wendler; [2022]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Uttorkande vattenkanaler Vattnet i våra kroppar är livsviktigt och dess rörelse mellan celler styrs av vattenkanalproteiner som heter Akvaporiner. Dessa vattenkanaler finns i cellmembranet och bildar ett hål som vatten kan transporteras både in och ut igenom. LÄS MER

 3. 3. Study of Thrombin-Derived C-Terminal Peptide with aggregation propensity

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Klaudia Detkiewicz; [2022]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Ett nytt lovande alternativ för antibiotika Hudsår är alltid med risk för bakteriell angrepp. När en infektion uppstår står immunförsvaret inför en stor utmaning, då inte sällan motståndaren övervinner flera strider. En av kroppens strategier för kampen med patogener är inflammation. LÄS MER

 4. 4. Computational modelling of photosynthetic excitons coupled to a microcavity

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för teoretisk fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik; Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

  Författare :Ilmari Turunen; [2022]
  Nyckelord :Cavity QED; LH2; Chlorophyll; Exciton; Polariton; Transition dipole moment; Absorbance; Physics and Astronomy; Chemistry; Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Cavity quantum electrodynamics (QED) is a theory that is used for describing the interaction between matter and cavity modes. Not until relatively recently, cavity QED has been extended to the study of photosynthetic light-harvesting complexes (LHCs). LÄS MER

 5. 5. Aromatic Ring Flips and Local Volume Fluctuations in BPTI

  Master-uppsats, Lunds universitet/Biofysikalisk kemi

  Författare :Simon Enbom; [2022]
  Nyckelord :Biophysical Chemistry; Molecular Dynamics; Protein Dynamics; Activation Volume; Aromatic Ring Flips; BPTI; Biology and Life Sciences; Chemistry; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Aromatic ring flips are a classic example of a dynamic process in proteins. Discovered decades ago, methodological limitations hindered progress at the time. Ring flips have gained new interest and experimentalists can measure the flip rate and thermodynamic quantities associated with it. LÄS MER