Sökning: "Biology and Life Sciences"

Visar resultat 1 - 5 av 253 uppsatser innehållade orden Biology and Life Sciences.

 1. 1. The role of salt inducible kinases in the regulation of the mammalian target of rapamycin pathway in adipocytes

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Sulochana Kotresh Jali; [2020]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Salt inducible kinase 2 (SIK2) is found abundantly in adipose tissue and may have a role in the development of diabetes. SIK2 is downregulated in insulin-resistant and obese individuals, thereby providing a new potential target for therapeutic solutions. LÄS MER

 2. 2. Vinterfåglar i Malmös vattendrag: antal, utbredning och yttre påverkan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Anna Soutkari; [2020]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : För att kunna utföra naturvård i stadsmiljö krävs kunskap om de arter som vistas där och hur de påverkas av mänskliga aktiviteter. Exempelvis har det i Malmö varit ont om studier på övervintrande sjöfåglar, utöver de som berör kust-och hamnområden. LÄS MER

 3. 3. Kan benceller bevaras över miljontals år?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Isidora Kryffin; [2020]
  Nyckelord :bone; cell; taphonomy; preservation; osteocyte; Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Termen ’bencell’ omfattar ett antal celltyper som finns i benvävnad hos ryggradsdjur. Från fossil av ryggradsdjur har det beskrivits bevarade mikrostrukturer vars morfologi överensstämmer med den bencellstyp som kallas osteocyter. LÄS MER

 4. 4. A comparison of different orthogonal techniques for the investigation of the conformational stability of NIST mAb in liquid formulations

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Madeleine Andersson; [2020]
  Nyckelord :Pharmaceutical technology; Läkemedelsteknologi; Biology and Life Sciences; Chemistry; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A great challenge during early development of medicinal antibodies is to determine the stability of the candidates. This is required to be able to select the candidates with the greatest developability. LÄS MER

 5. 5. Kloning, överuttryck och upprening av växtakvaporinet AtSIP1;1 i Escherichia coli

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Johan Zhu; [2020]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Heterologous overexpression of proteins signifies that the encoding gene of a protein in one organism is expressed in another host organism that normally does not have that gene in its genome. In basic biochemical research, this is an important method for studying various protein functions such as activity and interactions in biological processes, as well as obtaining sufficient amounts to determine protein structures. LÄS MER