Sökning: "Biology and Life Sciences"

Visar resultat 1 - 5 av 261 uppsatser innehållade orden Biology and Life Sciences.

 1. 1. The role of salt inducible kinases in the regulation of the mammalian target of rapamycin pathway in adipocytes

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Sulochana Kotresh Jali; [2020]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Salt inducible kinase 2 (SIK2) is found abundantly in adipose tissue and may have a role in the development of diabetes. SIK2 is downregulated in insulin-resistant and obese individuals, thereby providing a new potential target for therapeutic solutions. LÄS MER

 2. 2. Vinterfåglar i Malmös vattendrag: antal, utbredning och yttre påverkan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Anna Soutkari; [2020]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : För att kunna utföra naturvård i stadsmiljö krävs kunskap om de arter som vistas där och hur de påverkas av mänskliga aktiviteter. Exempelvis har det i Malmö varit ont om studier på övervintrande sjöfåglar, utöver de som berör kust-och hamnområden. LÄS MER

 3. 3. Effects of Insulin and Glucose Stimulation on the Anti-Viral Response in Bronchial Epithelial Cells

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Omeyme Naqchi; [2020]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Asthma exacerbation is among the leading causes of mortality and morbidity. Bronchial epithelial cells (BECs) are of interest because they represent not only a physical barrier against infections, but also a biological barrier between the inhaled agents, such as allergens, and the immune system. LÄS MER

 4. 4. Kan benceller bevaras över miljontals år?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Isidora Kryffin; [2020]
  Nyckelord :bone; cell; taphonomy; preservation; osteocyte; Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Termen ’bencell’ omfattar ett antal celltyper som finns i benvävnad hos ryggradsdjur. Från fossil av ryggradsdjur har det beskrivits bevarade mikrostrukturer vars morfologi överensstämmer med den bencellstyp som kallas osteocyter. LÄS MER

 5. 5. Tvekande hjortdjur - En beteendeekologisk studie av rådjur och dovhjort för att bedöma effektiviteten av en faunaport och en ekodukt i Skåne, Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Isak Holmberg; [2020]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Wildlife crossing structures are needed to enable animal movements in an all more broken up landscape. The Swedish Transport Administration need to know how to build these. Previous studies have focused on passing frequencies and indices. Few have looked at the behavior of the visiting animals. LÄS MER