Sökning: "ALM"

Visar resultat 1 - 5 av 419 uppsatser innehållade ordet ALM.

 1. 1. En samvetslös diktator eller ett hjälplöst offer? : En kvalitativ studie av nyhetsrapporteringen kring Benny Fredriksson under metoo-rörelsen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Emma Sanderberg; Jennifer Alm; [2019]
  Nyckelord :Benny Fredriksson; Aftonbladet; Dagens Nyheter; discourse analysis; framing; sources; journalism; witnesses; victim; perpetrator; death; media hunt; investigative journalism; Benny Fredriksson; Aftonbladet; Dagens Nyheter; diskursanalys; gestaltning; källor; journalistik; vittnen; offer; gärningsmän; dödsfall; mediedrev; granskande journalistik;

  Sammanfattning : The aim of the study was to examine the news coverage surrounding Stockholm City Theatre’s former CEO Benny Fredriksson during the metoo-movement, from the time of the accusations against him until a time after his death. The questions examined were: How is Benny Fredriksson represented at the time of the publishing of the accusations and at the time of his death? How are the anonymous witnesses and the journalism represented? How does the representation of victims and perpetrators change after the death of Benny Fredriksson? What are the differences and similarities in the reporting of Aftonbladet and Dagens Nyheter? To analyze this, we made a discourse analysis of 12 articles from Aftonbladet and 13 articles from Dagens Nyheter. LÄS MER

 2. 2. Internet of Things mesh network : Using the Thread networking protocol

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Anton Alm; [2019]
  Nyckelord :iot; internet of things; thread; mesh network;

  Sammanfattning : This thesis summarizes my project in setting up a Thread network. The idea of this project was presented by the company ÅF in Karlstad, Sweden. ÅF wishes to upgrade their current demonstrator for IoT. The current demonstrator includes Azure Cloud component, Raspberry Pi, Bluetooth and Arduino components. LÄS MER

 3. 3. Ombudsmäns upplevelser av work-life balance : En kvalitativ studie om upplevelsen av work-life balance bland ombudsmän vid ett fackförbund beläget i Mellansverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Victoria Branteström; Therése Alm; [2019]
  Nyckelord :Work-life balance; Ombudsmen; Trade Union; Flexible Work Arrangements; Work identity; Work-life balance; Ombudsmän; Fackförbund; Flexibla Arbetsarrangemang; Arbetsidentitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka upplevelsen av work-life balance bland ombudsmän vid ett fackförbund beläget i Mellansverige. Studien utgick från en kvalitativ metod genom semistrukturerade intervjuer med 10 respondenter. LÄS MER

 4. 4. "Där ord fallerar, kan ljud oftast tala" : Stamning och sång

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Maja Hillered; [2019]
  Nyckelord :språkundervisning och sång; sångmetodik; musik och språk; språkproblem; andningsteknik; anspänning; avslappning;

  Sammanfattning : Stamning är en talstörning som cirka en procent av världens befolkning har. Stamning uttrycks olika hos olika individer och det finns inte enig forskning om vad ursprunget är. Studien handlar om de fysiologiska och emotionella skillnaderna mellan ett stammande tal och sång, samt om hur sång kan påverka stamning. LÄS MER

 5. 5. Informationskampanjen Aktiv mot brand – har den fungerat?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Lotta Alm; [2019]
  Nyckelord :Aktiv mot brand; bostadsbränder; brandvarnare; brandskyddsutrustning; utvärdering; programteori; tidsserieanalys; Difference-in-difference; orsakssamband; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Fire kills approximately 100 people each year in Sweden, mainly in residential fires, and groups with increased risk of dying or get severely injured in residential fires are elderly, physically challenged and people with alcohol abuse. The aim of this thesis is to investigate whether and how the broadly spread information campaign Active against Fire has had an impact on the number of rescue operations towards residential fires and fatal residential fires in Sweden. LÄS MER