Sökning: "conflict management"

Visar resultat 1 - 5 av 724 uppsatser innehållade orden conflict management.

 1. 1. PSD2 - The Revolution that Never Happened

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Elinor Ahlfors Hallkvist; Olivia Larsson; [2021-06-24]
  Nyckelord :PSD2; Open Banking; Institutional Change; Decoupling; Disruptive Business Model Innovation;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. “Jag ser ju jobbet resten av dygnet” En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser och hantering av hemarbete.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emma Östberg; Ida Ardané; [2021-05-31]
  Nyckelord :social worker; teleworking; health; work family border theory; coping;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to examine experiences of social workers regarding working from home, that have arisen due to Covid-19. More specifically their experiences and management of physical, mental and social health. LÄS MER

 3. 3. ”Ja, man kan skylla på dem för det händer så mycket runt dem ändå” : En studie om hur förskollärare bemöter barn som utför kränkande handlingar i förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Zena Assali; Marija Vujkovic; [2021]
  Nyckelord :Developmental psychology; pre-school; socio-economic background; sociocultural perspective; aggressive behaviour; phenomenology; Utvecklingspsykologi; förskoleklass; socioekonomisk bakgrund; sociokulturellt perspektiv; aggressivitet; fenomenologi;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how preschool teachers face children who they perceive as children with behavioral problems and how they act in the daily work to prevent and counter violations. The study aims to observe how preschool teachers deal with children who they experience as having behavioral problems in the form of aggression. LÄS MER

 4. 4. Manager’s perspectiveof competencedevelopment andknowledge sharing whentelecommuting : How competence development & knowledgesharing interactions is affected by telecommutingduring the Covid-19 pandemic

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Adam Fager; Viktor Arvidsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the trends that occur in competence development and knowledge sharing during the Covid 19 pandemic. The focus was on the changes for office workers who now telework due to government restrictions on workplaces. LÄS MER

 5. 5. Pedagogers uppfattningar kring konflikt  och konflikthantering vid på- och avklädningssituationer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Sandra Billing Adolfsson; Emilia Svensson; [2021]
  Nyckelord :Förskola; konflikt; konflikthantering; pedagogers uppfattning; samspel och strategier;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa forskningsstudie utgår vi från att se hur yrkesverksamma pedagogers uppfattningar, kännedom och tankar kring konflikt och konflikthantering mellan dem och barn vid på- och avklädningssituationer tolkas.  Det empiriska materialet baseras på semistrukturerade intervjuer med fem yrkesverksamma pedagoger på två olika förskolor i Skåne. LÄS MER