Sökning: "Recovery"

Visar resultat 1 - 5 av 2539 uppsatser innehållade ordet Recovery.

 1. 1. Sömn och omvårdnad : En tematisk litteraturstudie om främjande av sömn för inneliggande patienter

  M1-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Jacob Månsson; Linus Sundahl Djerf; [2022]
  Nyckelord :Sömn; sjukhuspatienter; sjukhus; omvårdnad; erfarenhet; interventioner; faktorer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömn är ett grundläggande mänskligt behov, avgörande för återhämtning, och är precis som mat och syre något vi inte klarar oss utan. I stunder av sjukdom eller skada är sömn extra viktigt. Patienter inom slutenvården upplever ofta problem med sömnen. LÄS MER

 2. 2. Hälsoscheman inom vård och omsorg : Det konfliktfyllda kommunala förändringsarbetet: En kvalitativ studie av schemaförändring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emma Nilsson; Hanna Koivisto; [2022]
  Nyckelord :Health-Schedule; Recovery; SKR; Flexibility; Healthcare Industry; Scheduling; Hälsoschema; Återhämtning; SKR; Flexibilitet; Vårdsektorn; Schemaläggning;

  Sammanfattning : Hälsoscheman är ett relativt nytt fenomen, som hade sitt startskott 2016 i form av ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner och Kommunal kallat Heltidsresan. Syftet med projektet var att stärka välfärdens kompetens och instifta heltid som norm. LÄS MER

 3. 3. Feasibility of single time point dosimetry during 177Lu-PSMA-617 treatments of prostate cancer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Elias Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Introduction: Standard dosimetry methods for radionuclide therapies re- quire imaging at multiple time points post injection. An alternative method has been presented in the literature that uses previously acquired pharma- cokinetic data to create so-called dose factors. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av postoperativ vård och smärthantering : En litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Jonas Karjalainen; Josefin Larsson; [2022]
  Nyckelord :experiences; pain assessment; pain management; postoperative pain; qualitative method;

  Sammanfattning : Background: Postoperative pain is a global issue. Although knowledge of the issue is well known and measures have been taken to reform the care, a large proportion of surgical patients experience severe postoperative pain. Without adequate pain relief, recovery might be postoperatively inhibited or prolonged. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans erfarenheter av compassion fatigue : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Josefin Backlund; Antonia Wahren; [2022]
  Nyckelord :compassion fatigue; Allmän litteraturöversikt; medkänslotrötthet; vårdande; motivation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar att sjuksköterskan i sitt arbete behöver vårda patienten med medkänsla och empati. Det behöver även finnas motivation och energi för att sjuksköterskan ska orka ge patienten den vård som patienten är i behov av. LÄS MER