Sökning: "Recovery"

Visar resultat 1 - 5 av 2831 uppsatser innehållade ordet Recovery.

 1. 1. Hjärttransplanterade personers skattade postoperativa återhämtning – en prospektiv studie

  Magister-uppsats,

  Författare :Ellen Berntsson; Lizett Ljungqvist; [2023-03-31]
  Nyckelord :Hjärttransplantation; postoperativ återhämtning; the Postoperative Recovery Profile PRP ; kvantitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärttransplantation är idag en etablerad behandling med goda resultat och med en ett-årsöverlevnad på 96 procent. De hjärttransplanterade personerna får en bättre livskvalitet än innan transplantationen. LÄS MER

 2. 2. ATT FÖRLORA SIN ROLL I LIVET En litteraturöversikt om kvinnors erfarenheter av återhämtning efter hjärtinfarkt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Selma Berglund; Hanna Sjösten; [2023-03-15]
  Nyckelord :Akut koronart syndrom; Erfarenheter; Kvinnor; Personcentrerad vård; Återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utveckling av behandling för hjärtinfarkt innebär att allt fler av de som insjuknar överlever. Att insjukna i hjärtinfarkt är traumatiskt och överlevnad följs av återhämtningsbehov. Den sekundärpreventiva vården behöver effektiviseras och nå fler för att minska mängden återinsjuknanden. LÄS MER

 3. 3. GENDER EQUALITY IN THE EU IN TIMES OF CRISIS: SIDELINED OR SUPPORTED?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Katarina Trampush; [2023-02-06]
  Nyckelord :European Union; gender; gender equality; crisis; Covid-19; Global Financial Crisis; historical institutionalism;

  Sammanfattning : Despite the claimed prioritization of democratic values such as gender equality, the EU is frequently criticized for sidelining gender equality promotion in times of crisis. The European Economic Recovery Plan (EERP) created during the Global Financial Crisis is claimed to have neglected to consider gender, supposedly setting the tone for future economic crisis policy response. LÄS MER

 4. 4. "Hungrig varg jagar bäst?" : En kvalitativ studie om manliga kampsportutövares syn på och erfarenhet av drastisk viktminskning inom svensk seniorelit

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Filippa Elander; Ludvig Ruocco; [2023]
  Nyckelord :Kampsport; drastisk viktnedgång; brottning; MMA; Judo; tränarlänkbudo; tränarlänktaekwondo;

  Sammanfattning : Aim: The purpose of this study is to examine male martial arts athletes' views on and experiences of drastic weight loss as well as how the athletes believe it affects their sports performance. The following research questions were used to answer the aim of the study:  1. LÄS MER

 5. 5. Att få fortsätta sin personliga resa : Äldre patienters erfarenheter av återhämtning vid psykisk ohälsa i mötet med psykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Hälsa och välfärd

  Författare :Mikaela Stenström; [2023]
  Nyckelord :experiences; illness; mental; older; qualitative; recovery; erfarenheter; kvalitativ; ohälsa; psykisk; återhämtning; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är vanligare hos äldre (65+) samtidigt får personer i denna åldersgrupp inte hjälp i samma utsträckning som yngre inom psykiatrisk vård. Tidigare forskning visar att områden som att få kontroll över sitt liv, att vara i ett socialt sammanhang och att vårdens bemötande har betydelse för personlig återhämtning, dock utgår denna forskning inte företrädesvis från personliga erfarenheter utan exempelvis vårdpersonal eller kvantitativa mätningar. LÄS MER