Sökning: "occupational therapy"

Visar resultat 1 - 5 av 483 uppsatser innehållade orden occupational therapy.

 1. 1. Upplevd meningsfullhet och välbefinnande hos ensamboende pensionärer över 65 år genom aktiviteter med sin hund - en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Linda Grundén; Johanna Wernerheim Sobhie; [2023]
  Nyckelord :Aktivitetsmönster; äldre; husdjur; roll; välmående; sociala relationer; arbetsterapi; aktivitetsvetenskap; Occupational patterns; elderly; pets; wellness; social interactions; occupational therapy; occupational science; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background: Transition from work to retirement can affect well-being through changed activities and roles. Meaningful activities are important to maintain health. Activities could be defined by doing, being, becoming and belonging, and meaning and well-being are related to doing activities with their dog. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ litteraturstudie om barn och unga med autismspektrumtillstånd och deras samspel med djur : Ett arbetsterapeutiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emma Bergvall; Cornelia Lindberg; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Sömninterventioner för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ida Malmström; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Aktivitetsvärde för personer med psykisk ohälsa genom naturbaserade interventioner - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Linnéa Alriksson; Klara Johansson; [2023]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; naturbaserade interventioner; aktivitetsvärde; konkret värde; självbelönande värde; sociosymboliskt värde; arbetsterapi; ValMO.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa ökar och det finns behov av ytterligare rehabiliteringsmetoder för målgruppen. Naturbaserade interventioner (NBI) är en metod som visat sig bidra till positiva hälsoeffekter och har flera gemensamma teoretiska utgångspunkter med arbetsterapi. LÄS MER

 5. 5. En nystart i ett nytt land! Asylsökande och flyktingars upplevelser av vardagen och meningsfulla aktiviteter i väntan på beslut om uppehållstillstånd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Wafaa Aloweed; Nour Almougrabi; [2023]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: På grund av krig, förföljelser och kränkningar ökar flyktingströmmarna i världen. Antalet människor på flykt 2021 var 89,3 miljoner. Miljöförändringar som asylsökande och flyktingar upplever påverkar alla aspekter av deras dagliga liv och uppfattning om sig själva. LÄS MER