Sökning: "neuropsykiatrisk funktionsnedsättning"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade orden neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

 1. 1. Musik + NPF = Sant : Musiklärares arbete med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Evelina Landh; [2021]
  Nyckelord :music teaching; Autism; ADHD; special education; music education; musikpedagogik; NPF neuropsykiatriska funktionshinder ; ADHD; autism; specialpedagogik; relationellt lärande; musikundervisning;

  Sammanfattning : Studien syftar till att bidra med ökad förståelse om musiklärares arbete med elever med NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) i den ordinarie undervisningen. Jag har sökt finna både musiklärares arbetssätt och uppfattningar kring elever med NPF. Studien utgår från ett relationellt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Dansundervisning för elever med autism och ADHD : En kvalitativ studie av gymnasielärares erfarenheter ur ett sociokulturellt perspektiv

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för danspedagogik

  Författare :Anna Olsson; [2020]
  Nyckelord :dance; teaching dance; upper secondary school; autism; autism spectrum disorder; ADHD; Attention-Deficit Hyperactive disorder; neurodevelopmental disorder; interview study; adaptation; given models for thinking; teaching strategies; dans; dansundervisning; gymnasium gymnasiet; autism; autismspektrumstörning; ADHD; Attention-Deficit Hyperactive disorder; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; intervjustudie; anpassningar; tankemodeller; undervisningsstrategier;

  Sammanfattning : The aim of the study is to contribute knowledge and increase the understanding of teaching dance to students aged 16-18 with autism and ADHD in upper secondary school in Sweden by investigating teachers understanding of adaptation and the reason for students experiencing difficulties related to their diagnosis. The study also investigates the different strategies used by the teachers to adapt their teaching. LÄS MER

 3. 3. Hur kan vi göra det bra? : En studie om svårigheter och framgångsfaktorer i undervisningen av elever med en kombinerad funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Hanna Söderberg; Pernilla Hektor; [2020]
  Nyckelord :biopsykosocialt perspektiv; intellektuell funktionsnedsättning; grundsärskola; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; autism; adhd;

  Sammanfattning : I arbetet som lärare i en särskild undervisningsgrupp har vi uppmärksammat att kombinationer av funktionsnedsättningar gör inlärningssituationen mer komplex.  De elever vi främst tänker på är elever med intellektuell funktionsnedsättning i kombination med autism och/eller adhd. LÄS MER

 4. 4. När hjärnan arbetar annorlunda : En systematisk litteraturstudie om forskningsresultaten av att inkludera elever med autismspektrumtillstånd i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Matilda Engström; Erik Petersson; [2020]
  Nyckelord :Inkludering; autismspektrumtillstånd; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; Specialpedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka svårigheter och positiva effekter av att inkludera elever med autismspektrumtillstånd (AST) i grundskolan. Studien är en systematisk litteraturstudie som hämtat sitt material genom en databasundersökning i ERIC. LÄS MER

 5. 5. Att ha ett barn med Tourettes syndrom : - Ur ett anhörigperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emma Svensson; Ratchadaphorn Phongsiri; [2020]
  Nyckelord :Tourettes syndrom; Tics; Föräldrar; Vårdnadshavare; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tourettes syndrom är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som upptäcks innan 18 års ålder och utgörs av ofrivilliga vokala- och motoriska tics. Tourettes syndrom hos barnet påverkar hela familjen då de är involverade i varandras liv, där förändringar i en del påverkar helheten i familjesystemet. LÄS MER