Sökning: "kriminalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 642 uppsatser innehållade ordet kriminalitet.

 1. 1. Para är makt : En multimodal kritisk diskursanalys om den svenska gangsterrappens betydelse för maskulinitet och våld

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Wilma Norrgård; Vilma Denesfay; [2022]
  Nyckelord :MCDA; hiphop; gangsterrap; maskulinitet; våld; kriminalitet; Einár; musikvideo;

  Sammanfattning : Denna studie berör fenomenet svensk gangsterrap och ämnar att kritiskt granska innehållet som kommuniceras ut via musikvideos till samhället. Syftet är att undersöka huruvida våld samt kriminalitet i relation till maskulinitet upprätthålls inom det diskursiva fältet gangsterrap. LÄS MER

 2. 2. En studie om idrottens roll i det brottsförebyggande arbetet. Skillnader i attityder till kriminellt beteende bland ungdomar.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Mona Al-Samarraie Printz; Ivo Dominik Pekalski; [2022]
  Nyckelord :Kriminellt beteende; Attityder; Ungdomar; Brottsförebyggande; Ekologiska systemteorin Criminal behavior; Attitudes; Young people; Crime prevention; Ecological systems theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : The survey aims to study differences regarding attitudes to crime, criminal activity, moral values and GRIT points among young people in upper secondary schools who attend year 3. Participating students live in three different cities; Lund, Malmö and Gothenburg, with an equal standard of living. LÄS MER

 3. 3. Kan kriminalitet bekämpas med utbildning? : En studie av sambandet mellan gymnasiebehörighet och brottslighet bland 15-17 åriga pojkar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Vapaus; Sebastian Harby; [2022]
  Nyckelord :Ungdomsbrottslighet; kriminalitet; lagföringsstatistik; gymnasiebehörighet; utbildning;

  Sammanfattning : Denna studie är empirisk och studerar ett potentiellt kausalt samband mellan pojkars gymnasiebehörighet och brottslighet vid 15-17 års ålder. Som teori presenteras fyra mekanismer som använts i tidigare studier vid kausala tolkningar mellan utbildning och ungdomsbrottslighet. Datan som används är på kommunnivå och avser åren 1998-2019. LÄS MER

 4. 4. 'Behöver hjälp att skydda sig från sig själv'

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Marcus Lennartsson; [2022]
  Nyckelord :criminality; discourse; chain of equivalence; discipline; control; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to study categorisations of criminality in decisions on compulsory care for children aged 15-17 and how these articulations are used to argue for interventions. The study examined 24 judicial decisions on compulsory care from seven different administrative courts containing the word “kriminalitet”, as well as an articulation of criminal behaviour and from that an argument for compulsory care. LÄS MER

 5. 5. En översiktsstudie om sociala faktorer och strukturer som främjar vägen ut ur kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Caroline Ihlström; Markus Ling; [2022]
  Nyckelord :Desistance from crime; internal motivation; social factor; review o literature; positive and negative impact; Vägen ut ur kriminalitet; inre motivation; sociala faktorer; översiktsstudie; positiv och negativa faktorer;

  Sammanfattning : This study is a review of literature on the theme of what factors positive for a person to leave a criminal lifestyle. The purpose of the study is to investigate these factors and try to determine whether there are consistent patterns in the existing literature on the subject in order to answer the study's questions. LÄS MER