Sökning: "kriminalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 278 uppsatser innehållade ordet kriminalitet.

 1. 1. En logisk samverkan? En kvalitativ studie om samverkan mellan socialarbetare och polis gällande ungdomars kriminalitet och missbruk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jennifer Hinderman; Linn Laakso; [2020-01-23]
  Nyckelord :Samverkan; socialarbetare; polis; ungdomar; kriminalitet;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative research study is to examine how individuals within the police force and social services experience cooperation between their organizations, specifically regarding their work with adolescents with a history of juvenile crime and/or substance abuse. This study is significant to the field of social work as cooperation is often viewed as the solution to bringing attention to the issues of juvenile crime and substance abuse. LÄS MER

 2. 2. Att lämna den kriminella livsstilen - En kvalitativ studie om de avgörande faktorerna

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Lina Andersson; Ahmad Elbayrouti; [2020]
  Nyckelord :desistance; kriminell livsstil; kvalitativ metod; prosocial livsstil; vändpunkter; criminal lifestyle; prosocial lifestyle; qualitative method; turning points;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilka som är de avgörande faktorerna till att individen lämnar den kriminella livsstilen samt upprätthåller den prosociala livsstilen. Studien har använt en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Gängmedlemmars utträde ur kriminella gäng

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Filloreta Hoxha Dermaku; Tobias Fläder; [2020]
  Nyckelord :desistance; disengagement; gang; street gang; situational action theory;

  Sammanfattning : Gängrelaterad kriminalitet är ett växande problem både i Sverige och i ett internationellt perspektiv. Med bakgrund av detta presenterade den sittande regeringen under hösten 2019 ett åtgärdsprogram om 33 punkter i syfte att bekämpa gängkriminalitet. LÄS MER

 4. 4. "Man tror att det är enda livet som finns" : En kvalitativ studie om före detta kriminellas syn på sin väg in i kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Rima Khader; Valentina Cuellar Arbelaez; [2020]
  Nyckelord :Keywords: criminality; path to criminality; former criminal; divergent; peers; attachment; commitment; involvement; beliefs.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract This was a qualitative study about former criminals’ path to criminality and the study consisted of semi structured interviews with six former criminals. The aim of the study was to gain knowledge on why people turn to criminality. LÄS MER

 5. 5. Främja eller förebygga?- En studie om fritidsgårdars roll i utsatta områden

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Leo Carlsson Theander; Theodor Crawford; [2020]
  Nyckelord :fritidsgårdar; kriminalitet; särskilt utsatta områden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De senaste åren har debatten kring den kriminella verksamheten i utsatta områden växt sig större och större. I denna debatt diskuteras bland annat hur samhället ska komma åt roten till problemet. LÄS MER