Sökning: "kriminalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 565 uppsatser innehållade ordet kriminalitet.

 1. 1. Riskfaktorer för kriminalitet och annat normbrytande beteende : En litteraturstudie om riskfaktorer bland barn och unga

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Mette Sjögren; Frida Krüsell; [2021]
  Nyckelord :Children; Criminal behaviour; Deviant behaviour; Risk factors; Youths;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine which risk factors the Swedish governmental organization, Socialstyrelsen, can identify among children and youths that could lead to later deviant or criminal behaviour. The study is based on two written reports made on behalf of Socialstyrelsen. LÄS MER

 2. 2. Brottsförebyggande arbete : En kvalitativ studie om socialsekreterares förebyggande arbete med unga i kriminalitet och deras vårdnadshavare 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Johanna Lindquist; Evelina Björkbring Mattisson; [2021]
  Nyckelord :Juvenile delinquency; social services; social worker; crime prevention work; motivational work; Ungdomskriminalitet; socialtjänsten; socialsekreterare; brottsförebyggande arbete; motivationsarbete;

  Sammanfattning : Recently there has been an increase of reports of concern to the Swedish social services regarding juvenile delinquency. Early interventions for these juveniles can contribute to a reduced risk of more serious problems in the future. LÄS MER

 3. 3. "Samverkan är framtidens melodi” : En kvalitativ intervjustudie om socialtjänst, skola, polis och fritids samverkan kring ungdomar i riskzon för kriminalitet och missbruk

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Isabelle Uhr; Ronja Landstedt; [2021]
  Nyckelord :SSPF; collaboration; youth crime; rural municipality; prevention work; Horwath and Morrison’s collaboration model; SSPF; samverkan; ungdomskriminalitet; landsbygdskommun; förebyggande arbete; Horwath och Morrisons samverkansmodell;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och fritid vid förebyggande arbete mot ungdomskriminalitet. Studien utgår ifrån en kvalitativ forskningsmetod genom att semistrukturerade intervjuer genomförts med yrkesverksamma inom samverkansformen SSPF (socialtjänst, skola, polis, fritid) i en landsbygdskommun i Sverige. LÄS MER

 4. 4. "Vissa dagar på kåken hade jag inte bytt mot tio här ute" : En hermeneutisk studie om positiva och negativa upplevelser av fängelsestraff i relation till interpersonella relationer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Samt Selman; [2021]
  Nyckelord :Fängelsestraff; hermeneutik; kriminalitet; livsvärld; livslinjer; fakticitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kvalitativ studie om programledarnas upplevelser om behandlingsprogrammet PULS

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Mattias Lüdge; Nathalie Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Treatment program; PULS; Treatment leader; Self-control; Crime- prevention.; Behandlingsprogram; PULS; Programledare; Självkontroll; Brottsprevention;

  Sammanfattning : Kriminalitet är ett stort problem för samhället och dess invånare, eftersom det stör den allmänna ordningen och inskränker medborgarnas säkerhet. Kriminalvårdens arbete ska därför vara brottsförebyggande, öka människors trygghet och bidra till ett tryggare samhälle. LÄS MER