Sökning: "kriminalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 483 uppsatser innehållade ordet kriminalitet.

 1. 1. Ungdomar i två liknande områden, men uppfattar att de har olika politiskt inflytande och samhällskänsla. Varför?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Melissa Koyuncu; [2019]
  Nyckelord :demokrati; medborgarskap; ungdomar; socialt kapital; etnisk diversitet; samhällskänsla; utsatta områden; förorten; politiskt inflytande;

  Sammanfattning : I detta arbete ställs ungdomarnas politiska aspekt i fokus, en marginaliserad grupp i områden med låg socioekonomisk status och socialt utsatthet. Ungdomar idag anser sig inte ha några reella möjligheter till politiskt inflytande trots att de vill vara med och påverka. LÄS MER

 2. 2. Unga mäns förtroende för polisen : en kvalitativ studie som baseras på unga män som bor i ett segregerat bostadsområde och som tidigare har erfarenhet av polisen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Agnes Gustavsson; Marika Högberg; [2019]
  Nyckelord :förtroende; polisen; kriminalitet; segregation; uppväxt;

  Sammanfattning : Vår studie handlar om unga mäns förtroende för polisen som tidigare har varit i kontakt med polisen och som är bosatta i ett segregerat område. Vi utgick ifrån fem stycken teman som vi kunde hämta från vårt resultat. Dessa fem teman använde vi som grund när vi analyserade vårt empiriska resultat med vår tidigare forskning och teori. LÄS MER

 3. 3. Fotbollsagenter: En hjälpande hand eller stjälpande mellanhänder? : En kvalitativ studie om vad fotbollsagenter egentligen gör och hur de konstruerar legitimitet i en bransch som kantas av kriminalitet och brist på transparens

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Georgios Kousis; Erik Reinholdz; [2019]
  Nyckelord :Football agent; Football intermediary; Football Players; Sports directors; Legitimacy; Trust; Categorization over time; Swedish football.; Fotbollsagent; Fotbollsförmedlare; Fotbollsspelare; Sportchefer; Legitimitet; Tillit; Kategorisering över tid; Svensk fotboll.;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att tydliggöra vad svenska fotbollsagenter gör samt redogöra hur legitimitet skapas i en bransch som kantas av kriminalitet och bristfällig transparens. Kvalitativa intervjuer har använts för att besvara de två forskningsfrågorna som lyder: Vad gör fotbollsagenter i Sverige och vad erbjuder de fotbollsspelare och fotbollsklubbar för tjänster? Samt, hur konstruerar fotbollsagenter legitimitet i en bransch med dåligt rykte? Respondenterna till studien är tagna från tre olika yrkesgrupper: tre fotbollsspelare, tre fotbollsagenter och tre sportchefer. LÄS MER

 4. 4. Social hållbarhet i svensk planering - En fallstudie om hur social hållbarhet implementeras i svenska översiktsplaner

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Emilia Shmueli; [2019]
  Nyckelord :social hållbarhet; svensk planering; översiktsplan; utsatta områden; kriminalitet;

  Sammanfattning : Den sociala hållbarheten tycks vara ett återkommande begrepp som många kommuner använder sig av vid formulering av mål inom planeringen, i strävan efter en hållbar utveckling. Den sociala hållbarheten saknar dock en tydlig definition då det anses omöjligt att sätta upp definitiva ’checklistor’ för vad begreppet innebär. LÄS MER

 5. 5. Den brottsliga landsbygden och järnvägens ankomst. En studie i kriminalitet i ett samhälle i förändring, Daga härad under åren 1855–1865.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Staffan Furå; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Criminality has always been a problem in all societies, both in urban and rural areas. And when Sweden hade come a bit with the industrialisation of the country, in the 1900th century, and the railroads began to spread across the country, a new type of working men (mostly men) emerged, the railway workers, with a terrible reputation for being aggressive and drunkards. LÄS MER