Sökning: "prevention"

Visar resultat 1 - 5 av 3235 uppsatser innehållade ordet prevention.

 1. 1. Statligt arbete mot våldsbejakande extremism : En jämförande fallstudie kring Polismyndighetens och Skolverkets arbete för att motverka radikalisering och våldsbejakande extremism

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Oskar Hoset; [2023]
  Nyckelord :Polismyndigheten; Skolverket; Radikalisering; Våldsbejakande extremism; Preventionsåtgärder; Governmentality; Styrningsverktyg;

  Sammanfattning : The purpose with this study is to develop a deeper understanding about how Swedish governmental agencies can differ in how they handle radicalization and violent extremism as a community problem. The reason behind this study is the growth of attention on young western citizens being radicalized and involved in terrorist activity during the last decade. LÄS MER

 2. 2. Elever saknar erfarenhet av skolans narkotikaförebyggande insatser - En kvantitativ studie om gymnasieelevers erfarenheter av och uppfattning om narkotikaförebyggande insatser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sanna Svensson; Hannah Jarnehammar; [2023]
  Nyckelord :Support; drug prevention; cannabis; high school students; adolescence; Social Sciences;

  Sammanfattning : It is important to investigate and better understand what drug prevention interventions look like for young people in society. The purpose of the study was to investigate adolescents' experiences of and perception of the support and prevention efforts that are available for them. LÄS MER

 3. 3. Ambulanspersonalens hantering av hotfulla situationer i ambulanssjukvården

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linnéa Grönlund Bengtsson; Lina-Li Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Erfarenheter; Hot och våld; Prehospital akutsjukvård; Strategier; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld blir allt vanligare inom hälso- och sjukvården samt ambulanssjukvården. Anledningen till varför det sker kan bero på olika saker, allt från påverkan av berusningsmedel till psykisk ohälsa och kan uttryckas verbalt, fysiskt och psykiskt. LÄS MER

 4. 4. Lyckligt vetandes eller olyckligt ovetandes: en undersökning om unga svenskar mental health literacy om depression, ångest, schizofreni och bipolär sjukdom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jacob Wahlqvist; Jacob Bergman-Olson; [2023]
  Nyckelord :Mental ohälsa; Mental health literacy; Kunskap om depression; Kunskap om ångest; Kunskap om schizofreni; Kunskap om bipolär sjukdom; Knowledge about depression; Knowledge about anxiety; Knowledge about schizophrenia; Knowledge about bipolar disorder; Social Sciences;

  Sammanfattning : Mental health literacy (MHL) is a research area in psychology that assesses the public's knowledge about mental illnesses and represents an essential step in mental health prevention, destigmatisation and help-seeking promotion. This study measured the MHL of four common mental health disorders – depression, anxiety, schizophrenia, and bipolar disorder – among young adults in Sweden (N=46) and compared the results with previous studies from around the world. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans möte med suicidnära patienter : en litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Sofie Blom; Kristin Haglöf; [2023]
  Nyckelord :litterature review; meeting; nursing; nurse; suicide; litteraturöversikt; möte; omvårdnad; sjuksköterska; suicid;

  Sammanfattning : Bakgrund World health organization (WHO) arbetar för att hindra att människor dör i förtid, och den svenska lagstiftningen skall stärka patientens rätt till god och säker vård. Suicid är en konsekvens för psykisk ohälsa och problemet växer världen över. LÄS MER