Sökning: "social isolering"

Visar resultat 1 - 5 av 562 uppsatser innehållade orden social isolering.

 1. 1. Äldres psykiska upplevelser av social isolering på särskilda boenden under Covid-19 pandemin : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Alicia Danielsson; Linnea Enders; [2024]
  Nyckelord :Covid-19; literature review; nursing homes; older people; social isolation.; Covid-19; litteraturöversikt; social isolering; särskilda boenden; äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund När coronaviruset spred sig runt om i världen var det särskilt äldre personer som ansågs vara i riskgrupp för att bli allvarligt sjuka av viruset. Smittskyddsåtgärder infördes på särskilda boenden där äldre personer behövde begränsa sina sociala kontakter, aktiviteter ställdes in och besöksförbud genomfördes. LÄS MER

 2. 2. COVID-19 patienters upplevelser i isolering på sjukhus : en icke-systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Karolina Wedin; Elin Wickell; [2024]
  Nyckelord :COVID-19; Experiences; Isolation; Mental illness; COVID-19; Isolering; Psykisk ohälsa; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund COVID-19 har de senaste fyra åren spridits över världen och varit förödande för samhälle, sjukvård och individ. Viruset har för många orsakat svåra symtom och det finns idag över sex miljoner COVID-19-relaterade dödsfall. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av att drabbas av en vårdrelaterad infektion : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Vårdvetenskap

  Författare :Nina Bagiu; Maria Malmerfeldt; [2024]
  Nyckelord :Literature study; nursing; patient perspective; healthcare-associated infection; care science; Litteraturstudie; omvårdnad; patientperspektiv; vårdrelaterad infektion; vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Introduction: In Sweden, approximately 57,000 people suffer from Healthcare associated infection (HAI) annually, of which half of the infections are estimated to be avoidable. This can lead to consequences such as extended treatment time, increased costs for the patient and increased patient mortality as well as increased care costs. LÄS MER

 4. 4. Hur distans/hybridarbete påverkar arbetstillfredsställelse : En studie om distans/hybridarbete på svensk myndighet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Fanny Reuterswärd; Anders Malmros; [2024]
  Nyckelord :Distansarbete; hybridarbete; arbete hemifrån; arbetstillfredsställelse; stöd; relationer; chefer; kollegor; karriärmöjligheter; lön;

  Sammanfattning : Frågeställning och syfte: Vi har i denna studie utgått från forskningsfrågan: ”hur distans/hybridarbete påverkar arbetstillfredsställelse och dess faktorer - stöd och sociala relationer från kollegor och chefer, karriärmöjligheter, och lön och förmåner - och vilka konsekvenser det får?”. Där vårt syfte har varit: ”att skapa förståelse för hur distans/hybridarbete påverkar arbetstillfredsställelse (job/work satisfaction) på svensk myndighet”. LÄS MER

 5. 5. "Min pappa har dödat min syster" : En litteraturstudie om hur kvinnor påverkas av hedersförtyck samt socialtjänstens utmanande arbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Somaya Khelifi; [2024]
  Nyckelord :culture of honor; forced marriage; honor-related violence and oppression; the norm of virginity; social work; abused women; hederskultur; hedersrelaterat våld och förtryck; oskuldsnormen; tvångsäktenskap; socialt arbete; våldsutsatta kvinnor;

  Sammanfattning : Honor-related violence and oppression is a global social problem where women who are at risk of honor in many cases do not dare to seek help and support from social services. The purpose of this study is to investigate how women are affected by honor-related violence and oppression and what challenges the social service in Sweden is facing. LÄS MER