Sökning: "patientperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 766 uppsatser innehållade ordet patientperspektiv.

 1. 1. Etiskt komplexa situationer : Sjuksköterskors upplevelser i mötet med patienter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Gabriella Gårevik; Sarvenaz Toubi; [2021]
  Nyckelord :etiska dilemman; litteraturstudie; sjuksköterskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I sjuksköterskeyrket uppstår det ibland etiskt komplexa situationer och hur sådana situationer upplevs och hanteras är olika. Tidigare forskning visar att även anhöriga upplever etiskt komplexa situationer i vården bland annat när de ska ta beslut om vård för deras nära. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser efter amputation till följd av diabetes : Ett patientperspektiv

  M1-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Gina El Otmany; Roya Vedadi; [2021]
  Nyckelord :Amputation; diabetes mellitus; upplevelse samt adaption;

  Sammanfattning : Bakgrund: Årligen insjuknar ett flertal människor i diabetes mellitus över hela världen och förekomsten förväntas öka. Den kroniska sjukdomen leder till en eventuell komplikation såsom amputation av en kroppsdel som uppstår av försämrad blodcirkulation. LÄS MER

 3. 3. Den fysiska vårdmiljöns betydelse för återhämtning : Ur ett patientperspektiv

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :madelene wallberg; Sara Östman; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Att leva nära döden : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Emma Jarnevid; Amanda Karlsson; Kajsa Rinnegård; [2021]
  Nyckelord :End of life; life world; patient experience; symptom control; Livets slutskede; livsvärld; patientperspektiv; symtomkontroll;

  Sammanfattning : Bakgrund: Livets slutskede är en del i den palliativa vården som syftar främst till att lindra patientens besvärliga symtom och göra livet så hanterbart som möjligt inför döden. Genom en djupare förståelse av hur det är att befinna sig i livets sista tid kan omvårdnaden anpassas därefter. LÄS MER

 5. 5. Humor i vården: ur ett patientperspektiv : En litteraturstudie om patienters erfarenheter av humor inom vården

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Peter Edman; [2021]
  Nyckelord :Litteraturstudie; humor; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humor kan användas som verktyg inom vården, till exempel som ett verktyg för kommunikation mellan vårdpersonal och patient och för patientens stresshantering. Dock är det inte självklart hur detta görs. Syfte: Syftet är att belysa patienters erfarenheter av humor i vårdmötet. LÄS MER