Sökning: "patientperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 863 uppsatser innehållade ordet patientperspektiv.

 1. 1. Patienters erfarenheter av assisterad munvård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Alexandra Tidqvist; Eila Rose; [2022]
  Nyckelord :Munvård; omvårdnad; erfarenheter; inställningar; patientperspektiv;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Munhälsan påverkar den generella hälsan. Det finns flera riskfaktorer för nedsatt munhälsa exempelvis hög ålder och sjukdom. Att inte självständigt kunna utföra munvården och vara i behov av assistans är också en riskfaktor för nedsatt munhälsa. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av delaktighet inom slutenpsykiatrin i Sverige : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Oskar Eriksson; Evelina Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Delaktighet; upplevelser; patientperspektiv; psykiatri; Sverige;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Den psykiatriska vården har genom åren utvecklats. Under dessa år har även patientlagen införts som stärker patienters rätt till delaktighet. Patienter kan inom den psykiatriska slutenvården vårdas på frivillig grund eller genom tvångslagstiftning. LÄS MER

 3. 3. Patienter med psykossjukdomars upplevelser i hälso- och sjukvården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Louise Jansson; Moa Olander; [2022]
  Nyckelord :Psychosis; experience of treatment; nurse-patient relationship; Psykossjukdomar; upplevelse av bemötande; sjuksköterske-patient relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det har länge rapporterats om brister i bemötande i hälso- och sjukvården, inte minst inom psykiatrin. Vårdpersonal möter patienter med psykisk ohälsa oavsett arbetsplats. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitet som behandlingsform vid depression : ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Mikaela Propst; Camilla Rosenholm; [2022]
  Nyckelord :Behandling; Depression; Fysisk aktivitet; Omvårdnad; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund Depression är i dag ett globalt folkhälsoproblem. Det drabbar människor i alla åldrar och kan innebära ett stort lidande. Behandling finns att tillgå, men alla blir inte tillräckligt hjälpta. Fysisk aktivitet som behandlingsform har en delvis bevisad positiv effekter på depression. LÄS MER

 5. 5. Att leva med hemodialys i hemmet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Viktoria Gyllestål; Jennie Karlberg; [2022]
  Nyckelord :hemodialys; Hem-HD; egenvård; välbefinnande; trygghet; frihet;

  Sammanfattning : I bakgrunden beskrivs hemodialys i hemmet utifrån ett patientperspektiv med upplevelsen att utföra sin egenvård och behandling i hemmet. Personer som kräver hemodialys har i grunden en njursvikt som gör att njurarna inte kan filtrera bort vätska och slaggprodukter från kroppen. LÄS MER