Sökning: "patient perspective"

Visar resultat 1 - 5 av 1489 uppsatser innehållade orden patient perspective.

 1. 1. De avvikande sinnessjuka? Normer och förhandlingsutrymmen kring psykisk sjukdom och steriliseringar i 1930- och 40-talens Göteborg

  Master-uppsats,

  Författare :Caroline Ström Gustavsson; [2023-09-05]
  Nyckelord :sterilisation; coercion; freedom; negotiation spaces; mental illness; psychiatric care;

  Sammanfattning : This essay examines the sterilisation of people with mental illness in the years 1936, 1937 and 1942 in Gothenburg. Focusing on people with mental illness, rather than the more researched so-called feeble-minded, the aim is to study the sterilisation procedure from a patient-centred perspective and thereby investigate norms, negotiation spaces and how mental illness was con- stituted from the perspective of those who were otherwise considered deviant in the emerging welfare society. LÄS MER

 2. 2. Första tiden hemma En litteraturstudie över mäns upplevelser av första tiden efter radikal prostatektomi.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Modéer Jenny; Karolina Pontén; [2023-06-28]
  Nyckelord :needs; patient perspective; postoperative period; prostate cancer; radical prostatektomi; self care; ;

  Sammanfattning : Bakgrund. Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer i Sverige. Det finns två botande behandlingar; strålning och operation då hela prostatan avlägsnas, radikal prostatektomi. Den vanligaste operationsmetoden är en robotassisterad titthålsteknik, så kallad robotassisterad laporoskopisk radikal prostatektomi (RALP). LÄS MER

 3. 3. Hjärtstopp ur sjuksköterskans perspektiv: en systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Agnieszka Kedzierska; Vera Lomander; [2023-06-02]
  Nyckelord :Hjärtstopp; sjuksköterskans roll; A-HLR; IHCA;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtstopp är en akut situation där det snabbt gäller att sätta in rätt insatser för att patienten ska överleva. Svenska hjärt-lungräddningsrådets (HLR-rådets) mål med tidig defibrillering är tydligt och tid är en avgörande tidsfaktor för patientens överlevnad. LÄS MER

 4. 4. Betydelse av information vid start av strålbehandling mot huvud- och halscancer

  Magister-uppsats,

  Författare :Hanna Blom; Josefin Höynä; [2023-03-30]
  Nyckelord :Patienter; huvud och- halscancer; strålbehandling; information; upplevelse; intervju;

  Sammanfattning : Bakgrund: Strålbehandling vid huvud- och halscancer är en behandling med svåra akuta biverkningar och seneffekter. Patienterna inom SVF-förloppet startar behandling skyndsamt och tiden är kort från behandlingsbeslut till behandlingsstart. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnad vid angina pectoris ur ett patientperspektiv : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Nilsson; Johanna Svensson; [2023]
  Nyckelord :Angina pectoris; caring; experience; nursing; patient perspective; Angina pectoris; omvårdnad; patientperspektiv; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Angina pectoris ingår i folksjukdomen hjärt- och kärlsjukdomarvilka i hög grad är relaterade till livsstilsfaktorer. Aterosklerosprocessen ären vanlig bakomliggande orsak. Angina pectoris orsakar patienten stortlidande samt stora kostnader för samhället. LÄS MER