Sökning: "Trycksår"

Visar resultat 1 - 5 av 211 uppsatser innehållade ordet Trycksår.

 1. 1. Trycksår hos personer med ryggmärgsskada - Sjuksköterskans profylaktiska och kurativa omvårdnadsåtgärder

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Molly Boberg; Jennifer Örn; [2021-03-02]
  Nyckelord :Trycksår; Ryggmärgsskada; Sjuksköterska; Behandling; Förebyggande åtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 300 personer drabbas årligen av ryggmärgsskador i Sverige.Ryggmärgsskador kan leda till flera olika konsekvenser däribland motorisk försämring, fysisksvaghet och förlamning. En annan vanlig förekommande konsekvens är trycksår. 95% av desom drabbas av ryggmärgsskador kommer under sin livstid utveckla minst ett trycksår. LÄS MER

 2. 2. Prevalens av trycksår vid vård- och omsorgsboenden i Västerbotten : en kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Hanna Eriksmo; Habib Mahmodi; [2021]
  Nyckelord :Elderly; Pain; Pressure ulcers; Prevalence; Pain.; Prevalens; Smärta; Trycksår; Äldre.;

  Sammanfattning : Background: The population is getting older and the risk of pressure ulcers increases with increasing age. Pressure ulcers have a negative impact on the individuals and the society. The quality of life for individuals with pressure ulcers may be lower than for those without pressure ulcers. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskors erfarenheter av att använda Senior Alert i omvårdnad av äldre patienter inom hemsjukvård

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Grace Landberg; Ricardo Magalhaes; [2021]
  Nyckelord :Patientsäkerhet; Distriktssköterskor; Senior Alert; Äldre patienter; Hemsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Genom användning av Senior Alert kan antalet fall av undernäring, trycksår, fallolyckor, munhälsa och blåsdysfunktion hos äldre personer förebyggas och minskas.  Äldre patienter i hemsjukvården är oftast multisjuka, deras hälsotillstånd kan vara komplexa och förändras drastiskt. LÄS MER

 4. 4. Hinder som påverkar omvårdnadsarbetet och preventiva åtgärder vid trycksår utifrån sjuksköterskans perspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Ardita Avdiu; Sofia Fransson Nordin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår är en av de vanligaste vårdskadorna som föreligger i slutenvården trotsden omfattande kunskap kring ämnet. För att kunna uppmärksamma de hinder som finns ärdet till stor vikt att erhålla förståelse i helhet kring det ämnet, för att vidare tillrättalägga vartbarriärerna förekommer. LÄS MER

 5. 5. Om rätt åtgärder vidtagits : En översikt av faktorer som påverkar sjuksköterskors tillämpning av trycksårsarbete inom Hälso- och sjukvården

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Carla Dahlqvist; Claudia Franzén; [2021]
  Nyckelord :Litteraturöversikt; patientsäkerhet; sjuksköterskor; trycksår;

  Sammanfattning : .... LÄS MER