Sökning: "Trycksår"

Visar resultat 1 - 5 av 169 uppsatser innehållade ordet Trycksår.

 1. 1. Näringsriktiga mellanmål och tätare viktkontroller minskade ofrivilligviktnedgång : En kvalitativ studie om ett förbättringsarbete på ett äldreboende

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärdHögskolan i Jönköping/The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare

  Författare :Louise Törnquist; [2018]
  Nyckelord :Demenssjukdom; Förbättringskunskap; Kvalitetsförbättring; Nutrition; Äldreomsorg;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns omfattande belägg om nutritionens betydelse för äldres hälsa och livskvalitet. För äldre patienter som bor på äldreboenden förekommer undernäring och ofrivillig viktnedgång vilket kan leda till ökade komplikationer såsom fall, trycksår och dödlighet.Syfte: Syftet i denna uppsats består av två delar. LÄS MER

 2. 2. Huruvida planerade åtgärder vid risk för trycksår genomförs eller inte

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Maria Lundvall; Annie Lundvall; [2018]
  Nyckelord :trycksår; risk; förebyggande åtgärder; omvårdnadsjournaler; dokumentation;

  Sammanfattning : Background: Previous studies have shown that pressure ulcers are common in hospitalized patients. These wounds give rise to suffering and lower quality of life in the affected patients. Objective: To identify the shortcomings in documentation and risk assessment. Method: The study was descriptive-explorative. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans erfarenheter och upplevelser av timsrundor ur patientsäkerhetsperspektiv inom akutsjukvård : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Eva Löjdström-Wallin; Anette Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Hourly rounding; Intentional rounding; Nurses; Patient safety; Nursing rounds;

  Sammanfattning : Timsrundor innebär en strukturerad regelbunden tillsyn av patienter och kan utföras för att upptäcka om patienters tillstånd försämras och för att förebygga trycksår, fall, smärta eller undernäring och för att patienterna inte ska behöva ringa på klockan för att få hjälp med till exempel toalettbesök. Akutsjukvården är i dag hårt belastad med ett ökat patientflöde. LÄS MER

 4. 4. Människan bakom såret: patienters upplevelser av trycksår- en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Mahdi Ghola; Martin Rosen; [2018]
  Nyckelord :Lidande; Litteraturstudie; Livskvalitet; Omvårdnad; Patient; Trycksår; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår är en vanlig komplikation som innebär lidande för den som drabbas samt dess omgivning som personal och anhöriga. Trycksår är ett smärtsamt och livshotande hälsoproblem som främst drabbar sängliggande och rullstolsburna patienter på vårdinrättningar eller i hemmet. LÄS MER

 5. 5. Uppkomst av trycksår i det postoperativa förloppet : En kvantitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar; Uppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar

  Författare :Frida Holmqvist; Therese Antonsson; [2018]
  Nyckelord :Care; Nursing; Postoperative; Pressure ulcer; Omvårdnad; Postoperativ; Trycksår;

  Sammanfattning : ABSTRACT Background: Pressure ulcer is caused by pressure on the same skin area for a certain period of time, which causes a reduced blood circulation in the affected area and causes the tissue to die. Pressure ulcer is a major strain on healthcare, society and a big suffering for the patient. It contributes with high costs, extended care and pain. LÄS MER