Sökning: "Socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 12553 uppsatser innehållade orden Socialt arbete.

 1. 1. Familjen som resurs på ungdomsmottagningen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Heidi Laaksonen; Maria Nistor; [2024-03-19]
  Nyckelord :Ungdomsmottagning; ungdomstiden; familj; psykisk ohälsa; organisatoriskt handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte var att utforska hur personalen på ungdomsmottagningen ser på familjen som resurs i arbetet med att stödja och behandla ungdomar med psykisk ohälsa, för att på så vis belysa familjens roll och funktion i sammanhanget. Frågeställningarna inkluderade att utforska personalens förhållningssätt, att samla erfarenheter av att använda familjen som resurs, samt tankar kring möjligheter och svårigheter med att se familjen som resurs på ungdomsmottagningen. LÄS MER

 2. 2. Jag är också en bit. Biologiska föräldrars beskrivning av samarbete med familjehem inom modellen familjehemsboende i ett terapeutiskt sammanhang

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ulla-Karin Littorin; Tomas Carlsson; [2024-03-19]
  Nyckelord :Samarbete; görande; tredelade föräldraskapet; familjehem; biologiska föräldrar;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur biologiska föräldrar som haft sina ungdomar placerade inom Familjevårdsstiftelsens verksamhet beskriver att samarbete mellan dem och familjehemsföräldrarna gjordes under tiden deras ungdomar var placerade. Vi undersökte vidare vad biologiska föräldrar uppfattar att Familjevårdsstiftelsen ”gör” för att få samarbetet att fungera. LÄS MER

 3. 3. “Förvaltningsrätten finner inte skäl att frångå läkarnas samstämmiga bedömning” - En studie om uttryck för makt i psykiatrisk tvångsvård.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Helena Eklund; Catherine Laska; [2024-03-19]
  Nyckelord :Psykiatrisk tvångsvård; psykiatri; makt; kategoriseringar; avvikelse; normalitet; trovärdighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och förstå hur makt uttrycks och utövas i bedömningar om behov av psykiatrisk tvångsvård. Frågeställningar i studien berör hur sociala kategoriseringar kommer till uttryck, hur föreställningar om normalitet och avvikelse uttrycks och hur uttryck för makt syns i språkliga formuleringar. LÄS MER

 4. 4. Provisions of social workers to victims of internal child trafficking in Uganda: A case study of children living on the streets of Kampala City

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Martin Nkurunungi; [2024-02-26]
  Nyckelord :Human trafficking; Street children; Kampala; Maslow; Social workers; Service needs; Perceptions;

  Sammanfattning : Human trafficking has become a serious global challenge in the recent past. Regarded as a global epidemic, it has triggered an increase in numbers of children living on the streets especially in countries where internal trafficking in children is a common social vice. LÄS MER

 5. 5. UTOMEUROPEISKT FÖDDAS UPPLEVELSER PÅ DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Adam Rehawi; Anisa Sayedomar; [2024-02-14]
  Nyckelord :Arbetsmarknaden; Rasifiering; Socialt kapital; Kulturell likhet; Diskriminering;

  Sammanfattning : Bristfällig arbetsmarknadsintegration är ett samhällsfenomen som drabbar både individerna och samhället. Syftet med denna studie har varit att belysa utomeuropeiska individers upplevelser på den svenska arbetsmarknaden. LÄS MER