Sökning: "biologiska föräldrar"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade orden biologiska föräldrar.

 1. 1. "Dessa barn har man särskilt mycket till låns" : En kvalitativ studie om familjehemsvården ur familjehems och familjehemssekreterares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sofi Ströander Venäläinen; Emma Lindgren; Mia Näslund; [2020]
  Nyckelord :familjehem; familjehemssekreterare; socialtjänst; familjehemsvård; biologiska föräldrar; barn i samhällsvård; familjehemsplacerade barn;

  Sammanfattning : Barnkonventionen har blivit lag och det ställer högre krav på kommuner och socialtjänst att tillvarata barns rättigheter. Detta gäller i synnerhet barn i samhällsvård, där det sedan länge rapporterats om missförhållanden och brister. LÄS MER

 2. 2. Kan datorspel leda till spelberoende om pengar? : En forskningsöversikt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Christoffer Bergman; [2020]
  Nyckelord :datorspel; simulerad gambling; gamblingmissbruk; påverkan; biopsykosocial teori;

  Sammanfattning : Runt om i världen ekar exempel om barn och unga som farit illa på grund av gamblingliknande aktiviteter i datorspel. Det är ett ämne där föräldrar saknar förståelse och insyn samtidigt som den utformas i vinstdrivande avsikt. LÄS MER

 3. 3. Faderskapspresumtion - Har den spelat ut sin roll i ett modernt samhälle?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elinor Adcock Lindström; [2020]
  Nyckelord :civilrätt; private law; familjerätt; faderskapspresumtion; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att utreda om faderskapspresumtionen har spelat ut sin roll i ett modernt samhälle. Jag har använt mig av rättsdogmatisk metod och inleder med att utreda rättsläget för att sedan presentera de alternativ som finns till nuvarande reglering. LÄS MER

 4. 4. Barnets bästa eller föräldrars intresse? - En undersökning om återföreningsprincipens förenlighet med principen om barnets bästa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Bodil Ritzén; [2020]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; LVU; tvångsvård; barnets bästa; återföreningsprincipen; återförening; artikel 8 Europakonventionen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : According to the law (1990:52) with special regulation regarding the care of young people (LVU) the state can take a child into care without consent from the parents if the child’s health or development is at risk of being harmed due to poor conditions in the child’s home. The purpose of the care is to reunite the biological family, according to the principle of reunification. LÄS MER

 5. 5. Barns rätt till familj - eller föräldrars rätt till barn?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Parastou Namdar Faiz Abadi; [2020]
  Nyckelord :Familjerätt; barnrätt; Barnets bästa; barnets vilja; vårdnadsöverflyttning; samhällsansvar; barnkonventionen; barnperspektiv; barnrättsperspektiv; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Barnet bästa och barnets vilja är två nyckelbegrepp inom svensk barnrätt. Samspelet mellan begreppen kan vara intressant när frågor om barnets livssituation aktualiseras. I takt med stigande ålder och större mognadsgrad, till-mäts barnets vilja större vikt i enlighet med vad som stadgas i 6 kap. 2a § 3st. LÄS MER