Sökning: "eWOM"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade ordet eWOM.

 1. 1. Customer creation in new markets - A multiple case study of using eWOM to create new customers

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Johanna Jansson; [2019-07-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this paper we have looked to give clarity into how early adopters creates customers through the use of eWOM in new markets. To answer this question a qualitative multiple case study was made, collecting data through eight interviews divided across two contrasting cases. LÄS MER

 2. 2. Is Sharing Caring? : A Quantitative Study of Consumers Intention to Write Online Product Reviews.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Philip Warntoft; Simon Huléen; Vincent Lind; [2019]
  Nyckelord :eWOM; online reviews; antecedents; behavioral intention; personal motives; economic incentives; venting; attitude; social motives; subjective norm; helping others; concern for others; a sense of community;

  Sammanfattning : Background: Electronic Word of Mouth (eWOM) is something that lately has gained increasing relevance and importance when it comes to consumers purchase decisions. Online reviews are considered to be the most important and reliable form of eWOM and it refers to when consumers communicate with other consumers online regarding their previous shopping experiences. LÄS MER

 3. 3. Är du influencern vi söker : En kvalitativ studie om företagens val av influencer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gabriel Persson; Tolga Mavi; [2019]
  Nyckelord :Influencer marketing; eWOM; sociala medier; Instagram;

  Sammanfattning : Influencer marketing, som kommit till genom sociala mediers framväxt, har blivit ett av de vanligaste sätten för företag att marknadsföra sig på digitalt. Att använda influencers för att stärka varumärken och öka försäljning har visat sig vara en effektiv strategi, men för att lyckas med influencer marketing krävs det att företag väljer rätt person för uppdraget. LÄS MER

 4. 4. Kan jag lita på dig? : En studie om hur demografiska faktorer påverkar förtroendet till Electronic Word of Mouth inom försäljningsbranschen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Robert Sundström; Jonatan Viklund; [2019]
  Nyckelord :Trust; demography; eWOM; reviews; sales; real estate agents; Förtroende; demografi; eWOM; recensioner; försäljning; fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Titel: Kan jag lita på dig? – En studie om hur demografiska faktorer påverkar förtroendet till Electronic Word of Mouth inom försäljningsbranschen. Nivå: C-uppsats, examensarbete i företagsekonomi Författare: Jonatan Viklund & Robert Sundström Handledare: Jonas Molin & Lars-Johan Åge Datum: 2019-09-07 Syfte: Syftet med studien är att analysera hur förtroendet till eWOM inom försäljningsbranschen påverkas av demografiska aspekter. LÄS MER

 5. 5. Jag möts av destinationsmarknadsföring dagligen på sociala medier : En studie om konsumenternas tolkning av destinationsmarknadsföring på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Jessica Vaca Vaca; Patricia Tanaveerapong; [2019]
  Nyckelord :Destination marketing; Social Media; Qualitative method; WOM; eWOM; Social Media Marketing; The Buyer Decision Process; Personal Characteristics Affecting Consumers Behavior; Push- and Pull Factors; Destinationsmarknadsföring; sociala medier; kvalitativ metod; sociala media marketing; WOM; eWOM; Konsumentens beslutsprocess; Personliga egenskapers påverkan på konsumenternas köpbeteende; Push- och Pull faktorer;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har det blivit allt vanligare för konsumenter att använda sig av sociala medier, främst inom turismindustrin. Det är vanligt för konsumenter att idag stöta på nya destinationer och att viljan av att resa uppstår genom sociala medier. LÄS MER