Sökning: "eWOM"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade ordet eWOM.

 1. 1. Brand Feedback and eWOM Sentiment on Twitter : Evaluating the effect of company response strategies in online public conversations

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Linnea Rudenius; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aim: The purpose of this study is to investigate how brand feedback response strategies impact eWOM sentiment in public conversations between consumers and businesses. Method: The study has been conducted by collecting over one million tweets from Twitter and performing automated sentiment analysis of these tweets. LÄS MER

 2. 2. Företags hantering av negtiv elektronisk Word of Mouth : (för högengagemangsprodukter)

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Nina Khosropour; Duaa Adawi; [2020]
  Nyckelord :Word of mouth; electronic word of mouth; negative electronic word of mouth; high engagement product; digital marketing; Word of mouth; elektronisk word of mouth; negativ elektronisk word of mouth; högengagemangsprodukter; digital marknadsföring;

  Sammanfattning : Word of mouth is one of the most effective marketing techniques and have been for a long time. Studies have shown a difference in the effect of positive and negative electronic Word of mouth on consumers, the negative electronic Word of mouth have a greater impact on consumers. LÄS MER

 3. 3. Det här är inte ett betalt samarbete

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Dounya Gehlin; Cecilia Kruskopf; [2020]
  Nyckelord :Parasocial interaktion; eWOM; äkthet; influencers; Instagram;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur parasocial interaktion upplevs i form av en influencers äkthet från följarens perspektiv på Instagram, med ett fokus på betalda samarbeten. Studien undersöker hur följarna upplever influencers äkthet med hjälp av tre arbetsfrågeställningar samt huvudfrågeställningen: ‘Hur upplevs parasocial interaktion i form av en influencers äkthet i betalda samarbeten på Instagram?’. LÄS MER

 4. 4. Application of sentiment analysis for information overload detection in an Ecommerce competitive environment

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Alexandra Jenny Norell; [2020]
  Nyckelord :sentiment analysis; customer satisfaction; information overload; eWOM;

  Sammanfattning : This master thesis is focusing on the information overload in digital marketing and using the method of sentiment analysis to detect if the issue occurs or not. A model and method of different sentiments (positive and negative) were organized, and evaluated based on the statistical and prominent findings of the emotional value in the customer satisfaction in online reviews. LÄS MER

 5. 5. Effekten av negativ elektronisk ”word of mouth” på konsumenters attityder och köpintentioner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adam Lababidi; Baboucarr Mboob; [2020]
  Nyckelord :Negative eWOM; Purchasing-Decision-Process; customer reviews; attitudes; purchasing intent; Negativ eWOM; köpbeslutprocess; online recensioner; attityder; köpintentioner;

  Sammanfattning : This study examines the effect of electronic Word-of-Mouth (eWOM) on consumers’ purchasing decision process, more specifically: How does consumer attitudes and purchasing intent toward companies and their products affected by negative eWOM on social media. The study is based on three-component model of attitudes which identifies attitude as the awareness, assessment and readiness to act. LÄS MER