Sökning: "eWOM"

Visar resultat 1 - 5 av 218 uppsatser innehållade ordet eWOM.

 1. 1. TikTok, en förutsättning för dagens marknadskommunikation. : En studie om hur företag använder nya sociala medieplattformar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ange-Auxley Butoyi; Ebba Wiking; [2023]
  Nyckelord :Sociala medier; digital marknadsföring; visuell kommunikation; electronic word-of-mouth eWOM ; social customer relationship management SCRM ;

  Sammanfattning : Sociala mediemiljön är ständigt i förändring och det lanseras kontinuerligt nya plattformar som användare etablerar sig på. Syftet med studien var att undersöka hur företag använder nya sociala medieplattformar som marknadskommunikationskanaler, samt om företagens tidigare erfarenheter inom sociala mediemarknadsföring underlättar utformningen av marknadsföringsstrategier på nya plattformar. LÄS MER

 2. 2. Varumärkeskännedom, digital innehållsmarknadsföring på sociala medier eller eWOM : En kvantitativ studie om vilket som har störst påverkan på konsumenters köpbeslut online

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Ebba Engström; Elin Svensson; [2023]
  Nyckelord :Brand awareness; Electronic word of mouth eWOM ; Content marketing; Social media; Online purchase decisions; Varumärkeskännedom; Elektronisk mun-till-mun eWOM ; Innehållsmarknadsföring; Sociala medier; Köpbeslut online;

  Sammanfattning : Purpose: The aim of the study is to find out which factor of brand awareness, digital content marketing on social media and eWOM, has the greatest impact on a consumer's online purchase decision.  Methodology: A quantitative study that aims to create a basic understanding of which variable of brand awareness, social media content marketing and eWOM has the greatest impact on a consumer's purchase decision. LÄS MER

 3. 3. Go with the flow : En studie om social konsumtion på TikTok

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Madeleine Eckert; Stella Nilsson Ternström; Emelie Danielsson; [2023]
  Nyckelord :TikTok; Fashion Communities; Consumer Behaviour; Hauls; Social Commerce; eWOM; Flow.; TikTok; communities; konsumentbeteende; hauls; social commerce; eWOM; flow;

  Sammanfattning : I takt med att sociala medier har växt sig större har konsumenters shoppingbeteende förändrats. Inköp av produkter sker numera i allt större utsträckning på sociala medier. LÄS MER

 4. 4. To whom do we listen, and why? : An exploratory study into how young adult consumers experience TikTok electronic word-of-mouth product recommendations

  Magister-uppsats,

  Författare :Clara Dahlgren; Leon Enshagen; [2023]
  Nyckelord :TikTok; eWOM; Consumer Purchase Behaviour; Algorithmic Virality; Social Media;

  Sammanfattning : Background: Over time, social media platforms have become a part of people’s daily lives. Social media allows consumers to share thoughts, ideas, and experiences with other consumers, and eWOM evolved. LÄS MER

 5. 5. Är “medelsvensson” den nya influencern? - En kvantitativ och jämförande studie om Gen Z-konsumenters förhållningssätt och tillit till influencer marketing och UGC, nu och i framtiden.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecka Dagberg; Ellen Johnson; Louise Hallersbo; [2023]
  Nyckelord :Influencer marketing; UGC; Gen Z; Sociala Medier; Tillit; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Är “medelsvensson” den nya influencern? - En kvantitativ och jämförande studie om Gen Z-konsumenters förhållningssätt och tillit till influencer marketing, nu och i framtiden. Seminariedatum: 2023-06-01 Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Rebecka Dagberg, Louise Hallersbo, Ellen Johnson Handledare: Clara Gustafsson Nyckelord: Influencer marketing, UGC, Gen Z, sociala medier, tillit Syfte: Syftet med studien är att identifiera hur framtidens konsumenter i Sverige, Gen Z, förhåller sig till marknadsföringsstrategierna influencer marketing och betald UGC, idag och ett år framåt. LÄS MER