Sökning: "Lorita Maqedonci"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lorita Maqedonci.

  1. 1. TikToks Påverkan: En studie om recensioners påverkan på TikTok-användare : - Inom Elektronisk Word-Of-Mouth

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

    Författare :Lorita Maqedonci; Vanesa Voca; [2024]
    Nyckelord :EWOM; positiv negativ WOM; e-handel; OCR; IACM; TikTok; och sociala medier;

    Sammanfattning : Titel: TikToks Påverkan: En studie om recensioners påverkan på TikTok-användare – Inom elektronisk Word-Of-Mouth. Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Lorita Maqedonci och Vanesa Voca Handledare: Martin Ahlenius Datum: 2024 - Januari Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur recensioner på TikTok påverkar användare genom elektronisk Word-Of-Mouth (eWOM). LÄS MER