Sökning: "Elin Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade orden Elin Svensson.

 1. 1. Att möta kvinnor som utsatts för våld i nära relationer : En kvalitativ litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser av att möta våldsutsatta kvinnor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Zerina Mahic; Elin Svensson; [2021]
  Nyckelord :Mäns våld mot kvinnor; sjuksköterskans attityder; våld i nära relationer; våldsutsatta kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett samhällsproblem både nationellt och globalt. I Sverige utsätts var sjätte kvinna för någon typ av våld av sin partner. Våldet har stora konsekvenser för kvinnan och hälso- och sjukvård har ett stort ansvar att identifiera dessa kvinnor. LÄS MER

 2. 2. Samverkan mellan skola och fritidshem : En kvalitativ studie om fritidshemslärarnas uppfattningar om samverkan mellan skolan och fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Iliriana Vllasalija; Elin Svensson; [2021]
  Nyckelord :Samverkan; fritidshemslärare; fritidspedagoger; fritidshem; skola;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en fördjupad förståelse om fritidshemslärarnas uppfattning om samverkan mellan skola och fritidshem. De två frågeställningar som studien utgår från är: Vad innebär samverkan mellan skol- och fritidshemsverksamheten för fritidshemslärarna? Hur uppfattar fritidshemslärarna att samverkan uppnås mellan skolan och fritidshemmet? För att uppnå syftet och frågeställningarna har en kvalitativ metod tillämpats genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av vård vid patienters dödsfall : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Elin Davidsson; Isabelle Svensson; Madelene Söderblom; [2021]
  Nyckelord :Death; experiences; hospital setting; registered nurses; Död; sjukhus; sjuksköterskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Background: Death can be viewed and understood through different perspectives and occurs in different ways after different trajectories. Death can occur in the hospital setting where the registered nurse has a leading role in the nursing of dying patients. LÄS MER

 4. 4. En bra grund att stå på : En kvalitativ intervjustudie med syftet att skapa ett måltidsschema för ett HVB-hem

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Elin Smedenmalm; Sara Svensson; [2021]
  Nyckelord :HVB-hem; måltidsplanering; måltidsschema; familjer; barn.;

  Sammanfattning : Bakgrund Barn på hem för vård eller boende (HVB-hem) har rätt till individanpassad och näringsrik mat. Forskning har visat att ett antal problem hindrar en god måltidssituation på HVB-hem. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors förmåga att identifiera våldsutsatta kvinnor : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jasmine Karlsson; Elin Svensson; [2021]
  Nyckelord :Sjuksköterska; våld i nära relation; våld mot kvinnor; kunskap; utbildning;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Våld i nära relationer är ett allvarligt samhälls- och folkhälsoproblem och är en vanlig orsak till hälsoproblem. Kvinnor som utsatts för våld kan söka vård i flertalet instanser inom hälso- och sjukvården. LÄS MER