Sökning: "digital marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 620 uppsatser innehållade orden digital marknadsföring.

 1. 1. EN UNDERFÖRSTÅDD ÖVERENSKOMMELSE - En kvalitativ studie om två generationers attityder till riktad reklam ur ett integritetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Cecilia Kenttälä; Tilda Svensson; Saga Thieme; [2023-03-10]
  Nyckelord :Sociala medier; reklam; riktad reklam; riktad marknadsföring; integritet; attityder; generation Z; äldre generation;

  Sammanfattning : Executive summary A challenge for every digital marketing company is reaching out in the so-called “media noise”. Therefore, targeted advertising can be seen as a natural part of all social media user's everyday life. LÄS MER

 2. 2. Investigating Marketing Effects of Ancient Storytelling Techniques: Could Ancient Storytelling Techniques in Marketing Communications Be the Holy Grail of Marketing Needed in These Times of Failure?

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :John Örman; Arvid Özcan-Arvidsson; [2023]
  Nyckelord :Marketing Communications; Psychology in Marketing; Storytelling in Marketing; Building a StoryBrand; Donald Miller;

  Sammanfattning : The landscape of marketing is growing in competitiveness (Digital ad spend worldwide 2026. 2022), and marketers are consequently compelled to explore new ways to stand out and make their voices heard. LÄS MER

 3. 3. "Där det finns sexualiserade kvinnor kommer det alltid att finnas kåta män" : - En tematisk analys av medias framställning av OnlyFans

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Josefine Eriksson; Johanna Christians; [2023]
  Nyckelord :OnlyFans; media; thematic analysis; children; social work; OnlyFans; media; tematisk analys; barn; socialt arbete;

  Sammanfattning : OnlyFans is a relatively new digital platform where fans subscribe to content that a creator publishes. Everything from food recipes to workouts is published, but the platform is best known for its content of sexual material. There are currently a limited number of evidence-based studies regarding OnlyFans. LÄS MER

 4. 4. Orchestrating the service encounter in a digital era: How the presence of a greeting online service agent affects customers' experience of visiting a home electronics e-store

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Oskar Eskilsson; Elizabeth Lopez Alushkina; [2023]
  Nyckelord :Service encounter; Social presence; Mere presence; E-commerce;

  Sammanfattning : The service encounter is to an increasing extent being transported to an online context. Companies are more and more often trying to create an initial point of contact when a customer enters a website. LÄS MER

 5. 5. TikTok, en förutsättning för dagens marknadskommunikation. : En studie om hur företag använder nya sociala medieplattformar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ange-Auxley Butoyi; Ebba Wiking; [2023]
  Nyckelord :Sociala medier; digital marknadsföring; visuell kommunikation; electronic word-of-mouth eWOM ; social customer relationship management SCRM ;

  Sammanfattning : Sociala mediemiljön är ständigt i förändring och det lanseras kontinuerligt nya plattformar som användare etablerar sig på. Syftet med studien var att undersöka hur företag använder nya sociala medieplattformar som marknadskommunikationskanaler, samt om företagens tidigare erfarenheter inom sociala mediemarknadsföring underlättar utformningen av marknadsföringsstrategier på nya plattformar. LÄS MER