Sökning: "digital marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 293 uppsatser innehållade orden digital marknadsföring.

 1. 1. Förtroendets betydelse för konsumenter i en digitaliserad värld - En kvalitativ studie i marknadsföringspsykologi inom apoteksbranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lowisa Löfsten Oscarsson; Carolina Germer; Hanna Holmgren; [2019]
  Nyckelord :Förtroendebaserad marknadsföring; marknadsföringspsykologi; digitalisering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är undersöka och kartlägga hur konsumenters förtroende bevaras vid övergång från fysisk aktör till digital inom apoteksbranschen. Uppsatsen är som via en kvalitativ forskningsmetod via en abduktiv forskningsansats. LÄS MER

 2. 2. Interaktivitet & Engagemang

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felix Guve Samaras; Laura Stefanovic; Henric Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Inbound Marketing; Customer Engagement; Interaktion; Content; Digital network.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Interactivity & Engagement - Can Inbound marketing be applied to build customer engagement? Seminar date: 2019-01-17 Course: FEKH29 Business Administration: Bachelor Degree Project in Marketing Undergraduate Level Author: Felix Guve Samaras, Laura Stefanovic and Henric Karlsson Key words: Inbound Marketing, Customer Engagement, Interaktion, Content, Digital network. Purpose: To study how implementing inbound marketing can affect customer engagement. LÄS MER

 3. 3. Det personliga mötet online - En studie om Faceifiering

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Sean Demircan; Erhan Can; [2019]
  Nyckelord :Customer interaction online; Customer experience; Service encounter online; Faceifiering; Voiceifiering;

  Sammanfattning : Is it possible to get personalized and customized service in a digital environment? YES! The authors of this paper have created a theoretical innovation that enables a face-to-face service encounter on an e-commerce website. Providing personalized custom service is very important in the physical store, and researchers have long been agreed that it is equally important that there is such an alternative available online. LÄS MER

 4. 4. Inbound Marketing – en framgångsstrategi? En kvalitativ studie på premiumbilar som högengagemangsköp utifrån konsumenter och Mercedes-Benz

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Clara Michelsen; Alice Beckman; Julia Torstensson; [2018]
  Nyckelord :Inbound Marketing; Köpprocessen; Digitalisering; Högengagemangsprodukt; Premiumbil; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Inbound Marketing – en framgångsstrategi? En kvalitativ studie på premiumbilar som högengagemangsköp utifrån konsumenter och Mercedes-Benz Seminariedatum: 2018-06-01 Ämne/kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå Författare: Alice Beckman, Clara Michélsen, Julia Torstensson Handledare: Clara Gustafsson Nyckelord: Inbound Marketing, Köpprocessen, Digitalisering, Högengagemangsprodukt, Premiumbil Syfte: Syftet med studien är att, med anledning av ett förändrat medielandskap, utvärdera Inbound Marketing som digital marknadsföringsstrategi vid premiumbilköp som högengagemangsprodukt. Metod: En kvalitativ studie har genomförts med ett hermeneutistiskt fenomenologiskt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Content marketing : En kvalitativ studie om svenska företags utmaningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andrej Mionic; Sandra Ringgaard; [2018]
  Nyckelord :Content marketing; Content marketing strategy; Content marketing social media; Content marketing; Content marketing-strategi; Content marketing sociala medier;

  Sammanfattning : Svenska företags intresse för att använda sig av content marketing har ökat, då idén att skapa mervärde för konsumenter med utbildande och värdefullt innehåll ligger rätt i tiden. Företag har insett att traditionell marknadsföring med ett ensidigt fokus på produkt eller tjänst inte längre övertygar dagens uppdaterade och kritiska konsumenter i ett digitaliserat samhälle. LÄS MER