Sökning: "digital marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 523 uppsatser innehållade orden digital marknadsföring.

 1. 1. Hotellbranschens längtansfulla intryck : En kvalitativ studie om den digitala sinnesmarknadsföringenoch varumärkesutveckling i hotellbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Rosna Hasan; Jessica Hedström; Johanna Rannebjer; [2021]
  Nyckelord :Varumärkesupplevelse; varumärkeslojalitet; multisensorisk stimuli; sinnesmarknadsföring; digital marknadsföring; storytelling;

  Sammanfattning : The digital world is developing and due to the development the hotel industry has neededto advance their digital development. The purpose of this study is to analyze how thehotel industry is working with multisensory marketing to create stimuli by interplayingthe human senses. LÄS MER

 2. 2. Köpbeteende av energi- och funktionsdryck : Hur attityd och hälsorisker påverkar konsumtionen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Hanna Blomstrand; Pernilla Sofia Lejdström; Mattias Johansson; [2021]
  Nyckelord :Attitudes; marketing; digital marketing; energy drink; functional beverage; health risks; awareness.; Attityder; marknadsföring; digital marknadsföring; energidryck; funktionsdryck; hälsorisker; medvetenhet.;

  Sammanfattning : Vår uppsats undersöker och behandlar digital marknadsföring, attityd och medvetenheten om de hälsorisker som är förenade med energi- och funktionsdrycksbranschen. Idag är konsumtionen av energi- och funktionsdryck omdiskuterad, i Sverige har flera företag aktivt valt att marknadsföra sina produkter som en funktionsdryck riktad till träning istället för den ”vanliga” energidrycken. LÄS MER

 3. 3. Curse or Blessing?: The internationalization process of Born Globals in times of COVID-19 : A Swedish Perspective

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Reema Aqeel Malik; Maximilian Philipp Thomas Weil; [2021]
  Nyckelord :Internationalization; Born Globals; Sweden; COVID-19; Networks; Business models; Challenges; Crisis management.;

  Sammanfattning : There has been an increase in research on the internationalization of so-called born-globalfirms. However, this research primarily focused on the internationalization process duringcalmer times. So far, little attention has been paid to internationalization during times of crisis. LÄS MER

 4. 4. Modevarumärkens användning av influencers i marknadsföringssyfte : en fallstudie om NAKD och Nelly.com

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Michelle Andersson; Emilia Lindholm; [2021]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur modevarumärken använder sig av influencers för att marknadsföra sig till sina konsumenter på sociala medie kanalen Instagram. För att undersöka detta användes två stycken fast fashion företag, NAKD och Nelly.com. LÄS MER

 5. 5. Järn- och stålindustrins marknadsföring på sociala medier : En kvalitativ studie om digital marknadsföring för B2B-företag inom järn- och stålindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Alexandra Högblad; [2021]
  Nyckelord :B2B; marketing; digital marketing; social media; sustainability; iron- and steel industry;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att öka förståelsen för relevansen av digital marknadsföring på sociala medier för B2B-företag inom järn- och stålindustrin och öka kunskapen om betydelsen av hållbarhet i marknadsföringssyfte på sociala medier för dessa företag. Metod: Studien har utgått från en kvalitativ forskningsansats där empiriinsamlingen består av data insamlat från 11 semistrukturella intervjuer. LÄS MER