Sökning: "participation"

Visar resultat 1 - 5 av 4980 uppsatser innehållade ordet participation.

 1. 1. Betydelsen av delaktighet i vården - Patientens upplevelse : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Johanna Nilsson; Janaína Braga De Paula; [2019]
  Nyckelord :Experience; participation; patient; patient-centered care; quality of healthcare; Delaktighet; patient; personcentrerad vård; upplevelse; vårdkvalité;

  Sammanfattning : Bakgrund: Delaktighet innebär en aktiv medverkan. I vården är delaktighet ömsesidig och beroende av både vårdpersonal och patient med anhöriga. Sjuksköterskans kärnkompetenser består bland annat av personcentrerad vård, vilken utgår från patientens behov. LÄS MER

 2. 2. A review of decision-making in the Authorisation regime of Regulation (EC) 1907/2006 REACH

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Mats Forkman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Chemicals are integral to almost all sectors of society, bringing many benefits, but the sound management throughout their lifecycle is essential in order to achieve a better and more sustainable future for all. The object of this study, the Authorisation regime in EU’s REACH-regulation, is one regulatory instrument to control chemicals. LÄS MER

 3. 3. Patientens upplevelse av delaktighet : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Agnes Qvarnström; Anna Melin; [2019]
  Nyckelord :Care Experience; Participation; Patient Perspective; Person -Centered Care; Interaction; Bemötande; Delaktighet; Patientperspektiv; Personcentrerad omvårdnad; Vårdupplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt Patientlagen skall patienten ses som en resurs i sin egen vård och förväntas vara delaktig i beslut och resonemang. Patienten har rätt till självbestämmande och får själv avgöra vilken grad av delaktighet som önskas. LÄS MER

 4. 4. Skrivvanor i relation till hälsorelaterad livskvalitet hos en grupp personer med afasi

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Gabriel Andersson; Mathilda Engström; [2018-12-13]
  Nyckelord :Afasi; hälsorelaterad livskvalitet; skrivvanor; skrivfrekvens; SAQOL-39; Aphasia; health related quality of life; everyday writing; writing frequency;

  Sammanfattning : Aphasia can diminish communicative participation and result in alower health-related quality of life. This study aims to look into everydaywriting in people with aphasia and their health-related quality of life and itscorrelation to everyday writing. LÄS MER

 5. 5. The importance of women in transitional justice. Women's work for justice in Guatemala and Liberia

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lovisa Dahlström; [2018-10-31]
  Nyckelord :Transitional Justice; ; Women; Women in transitional justice; Women’s importance for justice; Guatemala; Liberia;

  Sammanfattning : This qualitative study focuses on women’s inclusion in the transitional justice process by comparing Guatemala and Liberia. Within these two countries, women have been active in assuring peace through grassroot movements. LÄS MER