Sökning: "Läsfrämjande"

Visar resultat 1 - 5 av 154 uppsatser innehållade ordet Läsfrämjande.

 1. 1. ”Man har en verktygslåda och jobba med” : En studie av barnbibliotekariers förhållningssätt till multimodala textvärldar, digitala verktyg och medier samt läsmotivation i det läsfrämjande arbetet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Madeleine Frisk; Elisabeth Johansson; [2021]
  Nyckelord :Läsfrämjande; multimodalitet; digitala verktyg; digitala medier; folkbibliotek; barnbibliotekarie;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to gain insight into how children's librarians, at public libraries, work to promote reading towards children between the ages of 6 and 16. The two main purposes were to study the view of reading and investigate how they   approach the multimodal world where digital media and tools make a complement to traditional media and how the work with  them can be related to reading motivation. LÄS MER

 2. 2. Biblioterapi : En kvalitativ studie om tillämpad biblioterapi utanför Sverige

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Rodell Dahlberg; [2021]
  Nyckelord :folkbibliotek; biblioterapi; läsfrämjande; skönlitteratur; utvecklingsbiblioterapi; läsbiblioterapi; interaktiv biblioterapi; klinisk biblioterapi;

  Sammanfattning : Bibliotherapy is a therapeutic method with book reading and dialogues about literature as its primary focus. It is a method that can be used for reading promotion purposes. Bibliotherapy is relatively unexplored in Sweden. The purpose of this thesis is to investigate how bibliotherapy is applied outside Sweden. LÄS MER

 3. 3. Lust att läsa : Lärarens inställning och arbete med läslust

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Sabrin Al-Rifai; Selma Zahirovic; [2021]
  Nyckelord :Högläsning; kooperativt lärande; läslust; läsmiljö; undervisningsmetoder;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra lärares inställning till läslust samt hur lusten för läsning omsätts i undervisningen. Studien har en kvalitativ ansats, då den ämnar besvara våra forskningsfrågor genom djupgående intervjuer. LÄS MER

 4. 4. ”..eller är det morfars motorsportstidning, whatever – läs!” : En kvalitativ studie om läsning i förskolan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lisa Bagger; [2021]
  Nyckelord :Läsfrämjande; förskola; läsmiljö; läsmotivation;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to gain knowledge and examine how preschool teachers describe their experience of reading promotion and literacy linked to conditions and obstacles in their daily work. The research is founded on qualitative semi-structured interviews with five preschool teachers in Sweden. Linda B. LÄS MER

 5. 5. Att skriva eller inte skriva? : Om skrivfrämjande arbete på svenska folkbibliotek

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Pontus Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Creative Writing; Writing Promotion; Reading Promotion; Public Library; Kreativt skrivande; litterärt skapande; skrivfrämjande; läsfrämjande verksamhet; skrivarverksamhet; folkbibliotek;

  Sammanfattning : Swedish public libraries have offered writing courses and activities for decades. Despite that, writing doesn’t necessarily seem to have an obvious place at all public libraries. The purpose of this thesis is to examine the status of writing promotion at Swedish public libraries. The study is conducted using several methods. LÄS MER