Sökning: "undervisning."

Visar resultat 1 - 5 av 15441 uppsatser innehållade ordet undervisning..

 1. 1. Matematik på samlingen ”En Elefant balanserade” - Hur kan vi förbättra barns förståelse kring matematik i förskolan?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Ida Lassus; [2024-02-29]
  Nyckelord :Matematik; Variationsteori; Förskola; Aktionsforskning;

  Sammanfattning : Förskolan ska arbete utifrån alla barns lika rättigheter till en likvärdig utbildning och se till att de får lära sig matematik på sin nivå. Därav undersöks i denna studie hur arbetet med matematik kan förbättras på samlingen, genom att fokusera på en enskild aktivet, sången Fem elefanter balanserade. LÄS MER

 2. 2. Aktionsforskning med språk och kommunikationsundervisning i blickfånget En studie med fokus på hur de yngsta barnen kommunicerar om litteraturen i förskolan En

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Emelie Bergstedt Bergstedt; [2024-02-29]
  Nyckelord :Aktionsforskning; kommunikation; förskola; högläsning; litteracitet; språkutveckling; de yngsta barnen; litteratur; undervisning; livsvärldsfenomenologi; digitala verktyg;

  Sammanfattning : Den här studien baseras på aktionsforskning och har genomförts som ett utvecklingsarbete på en förskola i västra Sverige tillsammans med de yngsta barnen i vårt utbildningssystem. Syftet med denna aktionsforskning har varit att förbättra och förändra högläsningstillfällena på förskolan och därav sträva efter att alla barn som deltagit i studien får en större möjlighet att bli delaktiga i kommunikationen om litteraturen vid högläsningstillfällena. LÄS MER

 3. 3. Transdisciplinärt lärande med och genom estetiska uttrycksformer Ett utvecklingsarbete om att använda sig av estetiska uttrycksformer i undervisning av andra ämnesområden i förskolan Namn Lena

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Lena Jonsson; Jennie Johansson; [2024-02-29]
  Nyckelord :lärandeobjekt; pedagoger; estetiska uttrycksformer; transdisciplinärt lärande; utvecklingsarbete; aktionsforskning; förskola;

  Sammanfattning : I denna studie har vi undersökt pedagogers medvetenhet och kompetens kring estetiska uttrycksformer i ett transdisciplinärt lärande. Detta innebär att använda sig av till exempel dans, musik, drama och bild som en metod för att undervisa i andra ämnen. LÄS MER

 4. 4. "Vi är inte på Nobelmiddagen" PEDAGOGERS UPPFATTNING AV MÅLTIDSPEDAGOGIK I FÖRSKOLA

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Anna Wadmark; Veronica Eriksson; [2024-02-29]
  Nyckelord :Måltidspedagogik; måltidssituation; förskola; pedagog; aktionsforskning; undervisning; förskollärare; utvecklingsarbete;

  Sammanfattning : Utvecklingsarbetets syfte är att undersöka pedagogers uppfattning av måltidspedagogik samt det praktiska arbetet kring detta. Vidare är syftet också att genomföra aktioner på en avdelning för att pedagogerna ska ges möjlighet att vidareutveckla måltidspedagogiken. LÄS MER

 5. 5. Att utveckla språklig medvetenhet utomhus – observationer av förskollärarnas undervisning utomhus i syfte att stärka barns språkliga medvetenhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Andjelina Alijevikj; Habibe Citak; [2024-02-29]
  Nyckelord :Språklig medvetenhet; utomhusmiljö; förskollärare; språkliga handlingar; ELSA-modellen.;

  Sammanfattning : Tillskillnad från förskolan så bedrivs den planerade undervisningen med språkutveckling i förskoleklass främst inomhus. För att kunna bedriva en undervisning som är lekfull och lustfylld behöver det finnas variation samt medvetenhet i förskollärarnas arbetsmetoder. LÄS MER