Sökning: "Konsolidering"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade ordet Konsolidering.

 1. 1. Synergy Valuation in Industrial Software Acquisitions

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :Christoffer Marin; ERIK TRETOW; [2018]
  Nyckelord :Synergy Valuation; Industrial Software M A; Industrial Software Synergies; Synergiv¨ardering; M A inom industriell mjukvara; Synergier inom industriell mjukvara;

  Sammanfattning : Engaging in M&A is a common corporate strategy and deals are often motivated by synergies, the concept that the value of the combined entities is greater than the sum of their standalone values. However, it is often difficult to capture synergistic value in reality and increasing the probability of a successful acquisition requires a thorough assessment of potential synergistic effects pre-acquisition. LÄS MER

 2. 2. Demokratisk konsolidering i Kaukasus - Azerbajdzjan och Georgien

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :John Nordberg; Alexander Huus Strandman; [2018]
  Nyckelord :Demokratisering; Azerbajdzjan; Georgien; Demokratisk konsolidering; Östeuropa; Kaukasus; Stepan; Linz; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att förklara skillnaden i grad av demokratisk konsolidering mellan Azerbajdzjan och Georgien. Denna uppsats är en teoriprövande studie av Juan J. Linz och Alfred Stepans teori om den konsoliderade demokratins fem arenor. LÄS MER

 3. 3. Kungsängslerans krypsättning : Analys av dess storleksordning och krypparametrar samt förslag på lämplig beräkningsmetod

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Maria Nylander; [2018]
  Nyckelord :Creep; clay; Kungsängen; Eurocode 7; Chalmer s model with creep; time resistance theory; Uppsala; Krypning; lera; Kungsängen; Eurokod 7; Chalmersmodellen med kryp; tidsmotståndsteorin; Uppsala;

  Sammanfattning : Kungsängen är ett centralt beläget område i Uppsala. Området har stora mäktigheter av lera som når drygt 100 meters djup på sina håll. För att bygga på denna typ av jord måste långtidssättningar såsom konsolidering och krypning tas i beaktning. LÄS MER

 4. 4. Consolidating Multi-Factor Models of Systematic Risk with Regulatory Capital

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Henrik Ribom; [2018]
  Nyckelord :Economic Capital; Regulatory Capital; Basel Pillar II; Systematic Risk; Ekonomisk kapital; Regulatoriskt kapital; Basel pelare II; Systematisk risk;

  Sammanfattning : To maintain solvency intimes of severe economic downturns banks and financialinstitutions keep capital cushions that reflect the risks in the balance sheet.Broadly,how much capital that is being held is a combination of external requirementsfromregulators and internal assessments of credit risk. LÄS MER

 5. 5. Turkiet: en auktoritär regim? : En fallstudie om varför Turkiets väg mot en demokrati stagnerat och istället tagit en auktoritär politisk riktning.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Frida Berg; [2018]
  Nyckelord :Democracy; democratization; Turkey; authoritarianism; transition; consolidation; AKP; Erdoğan.; Demokrati; demokratisering; Turkiet; transition; konsolidering; AKP; Erdoğan.;

  Sammanfattning : This paper addresses the issue of why Turkey has failed to develop and consolidate democracy in the regime. The aim of this paper was to analyze Turkey’s movement towards an authoritarian regime by examining institutions, the military, civil society and other contextual factors from 2004 to 2016. LÄS MER