Sökning: "Consolidation"

Visar resultat 1 - 5 av 426 uppsatser innehållade ordet Consolidation.

 1. 1. Cooperation In Fragmentation: Factors Influencing the Willingness of Firms to Cooperate in Fragmented Industries

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Constantin Grosse; Johannes Friederich Justus; [2022]
  Nyckelord :Fragmentation; Cooperation; Mobility Industry; Industry Change; Consolidation; Business and Economics;

  Sammanfattning : In any given industry, fragmentation, namely the state of a disintegrated landscape of market participants’ offerings, can have detrimental effects on firms and customers in the likes of inefficiencies or inconvenient offerings, respectively. Despite recent first steps towards consolidation of offerings through, for example, platform ecosystems, the German mobility industry is still largely fragmented. LÄS MER

 2. 2. Ett blint öga till Polen? : En kvalitativ fallstudie om EU:s hantering av Polen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Janis Daudzvards; [2022]
  Nyckelord :EU; Polen; Normativ makt; Manners; Artikel 2; demokrati; rättstaten; kvalitativ fallstudie; teorikonsumerande fallstudie;

  Sammanfattning : During the last ten years the European union has faced several new challenges, especially with regards to the democratic backsliding that has been happening in its member states. Poland, which has had a positive democratic development and has been seen as being in the forefront of positive democratic consolidation, has since 2015 changed course towards becoming authoritarian regimes. LÄS MER

 3. 3. The Influence of Pigment Additives on the Barrier Properties of Dispersion Coatings

  Master-uppsats, KTH/Fiber- och polymerteknologi

  Författare :Malin Eriksson; [2022]
  Nyckelord :dispersion coating; paper products; pigment; sustainable development; circular economy; Dispersionsbarriär; pappersprodukter; pigment; hållbar utveckling; cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : Att minska plastavfall och uppmuntra återvinning har fått hög prioritet i många affärsverksamheter och olika typer av regleringar implementeras för att minska den negativa påverkan av plastanvändningen. Papper och kartong består i huvudsak av cellulosa som har många egenskaper som är essentiella för en hållbar ekonomi (t.ex. LÄS MER

 4. 4. Thailand’s Positive Transformation amidst Failed Political Consolidation: The historical struggle for democracy and its impact on economic development since 1970

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :June Thalin Worm Gibba; [2022]
  Nyckelord :[Thailand] [democracy] [economic development] [violence] [politics] [authoritarianism]; Law and Political Science;

  Sammanfattning : By utilising a narrative analysis, this qualitative study takes a historical perspective on the impact of political unrest and political violence on Thailand’s economic development from 1970 to 2020. The study identifies the key state actors in Thailand’s political sphere as well as their relation to each other. LÄS MER

 5. 5. Probabilistic settlement analysis for embankments using preloading without surcharge

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Karl Escher; [2022]
  Nyckelord :Bayesian statistics; uncertainty; geotechnical risk evaluation; preloading; consolidation; embankments; ground improvement; dependence modelling.;

  Sammanfattning : Preloading without a surcharge is a common method for ground improvement. Thereare however uncertainties related to the number of site investigations and the partialfactor method has been identified as a problem. LÄS MER