Sökning: "Consolidation"

Visar resultat 1 - 5 av 461 uppsatser innehållade ordet Consolidation.

 1. 1. Electoral Violence in Democratisation : Electoral Violence by Incumbents against the Opposition and its Effects on Democratisation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Leo Liljeberg Hallonsten; [2024]
  Nyckelord :Democracy; Democratisation; Electoral Violence; Government.;

  Sammanfattning : Elections are a core democratic process in the world to ensure a peaceful transition of power between governing actors, yet it is too often the case that violence is employed to disturb the democratic process. Incumbents’ use of violence in order to maintain power and control over the procedure has become common as political violence and autocratisation has seen an upsurge in recent years. LÄS MER

 2. 2. När är data en nödvändig nyttighet? - En analys av skyldigheten att dela data i det digitala ekosystemet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Rezan Waissi; [2024]
  Nyckelord :Data; datadrivna affärsmodeller; konkurrens; innovation; dataanalys; digitala marknader; uppkopplade produkter; nödvändiga nyttigheter; infrastruktur.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den tekniska utvecklingen har påverkat hur vi interagerar och bidragit till betydande framsteg. Samtidigt har den medfört utmaningar i form av bristande differentiering på den inre marknaden till följd av varierande datainnehav bland aktörer. LÄS MER

 3. 3. Osmanska riket och internationellt system? En studie om 1500-talets mångfaldiga interaktion i Svarta havet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Arif Ganibegovic; [2024]
  Nyckelord :Internationella systemet; Osmanska riket; Mångfald; Svarta havet; Tidigmoderna epoken; Law and Political Science;

  Sammanfattning : International systems are currently conceived and based on the traditional four IR theories, that is realism, liberalism, constructivism and marxism. This means that political units converge and become homogeneous like the remaining political units. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelse av att leva med diagnosen endometrios : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Hanna Staaf Friborg; Wilma Levin Anderberg; [2024]
  Nyckelord :Endometriosis; Experience; Quality of Life; Suffering; Endometrios; Lidande; Livskvalitet; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund Endometrios är en kronisk sjukdom som uppskattas drabba var tionde kvinna i fertil ålder. Sjukdomen manifesterar sig och kan påverka kvinnan både fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. Det råder bristande kunskap om endometrios, vilket leder till fördröjda diagnoser och bristfällig vård för kvinnorna. LÄS MER

 5. 5. EFFECTS OF COMMERCIAL NANO-LIME PRODUCTS AS A CONSOLIDATION METHOD FOR WALL PAINTINGS An experimental case study

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Hannah Petrini; [2023-11-07]
  Nyckelord :wall paintings; Dalby Church; nano-lime; consolidation; Nanorestore®; Nanorestore Plus®; conservation of wall paintings;

  Sammanfattning : Some of the main deterioration problems concerning wall paintings is structural degradation of the wall painting and the flaking of the painted layer. Consolidation, both in the form of reinforcement of the rendering of the wall painting and the re-adherence of a flaking paint layer to the underlying substrate, have thus been an important part of conservation efforts concerning wall paintings. LÄS MER