Sökning: "litteracitet"

Visar resultat 1 - 5 av 340 uppsatser innehållade ordet litteracitet.

 1. 1. Lärare och Filmens roll i klassrummet : En enkätundersökning av lärare och lärarstudenters inställning till filmanvändning i svenskundervisningen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

  Författare :Markus Öhlmér; [2024]
  Nyckelord :Lärare; Lärarstudenter; Film; Undervisning; Det vidgade textbegreppet; Estetisk lärarprocess; Litteracitet; Fiktionsanvändning;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker lärare och lärarsudenters inställning och erfarenheter med att använda filmmediet i svenskundervisningen. Dessa grupper jämförs med varandra samt med en tidigare studie för att få en bild av hur dessa inställningar har förändrats. .. LÄS MER

 2. 2. Digital kompetens i bildämnet : Strategier för inkludering av sociala medier som en lärresurs i undervisning

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Rebecca Wallin; Linus Röthenbacher; [2024]
  Nyckelord :Digital competence; literacy; social media; didactics; art education; Digital kompetens; litteracitet; sociala medier; didaktik; bild;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie utforskar strategier för att främja digital kompetens inom bildämnet. Forskning om digitala bilder och sociala medier som läromedel analyseras utifrån ett sociokulturellt perspektiv för att identifiera didaktiska strategier, samt relaterar forskningen till LGR22 och EU:s mål för livslångt lärande. LÄS MER

 3. 3. Multimodalt språkande i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares erfarenheter av digitala verktyg i språkutvecklande syfte

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sara Kjellgren; Emelie Dahlgren; [2024]
  Nyckelord :Digitala verktyg; förskollärare; kompetens; litteracitet; multimodalitet; språkutveckling;

  Sammanfattning : Under hösten 2023 framförde regeringen att det finns vetenskaplig forskning som visar att skärmar bidrar till sämre lärande hos barnen. De menar att skärmar bland annat missgynnar barns läs- och skrivkunnighet och att förskolemiljön därför bör vara skärmfri. LÄS MER

 4. 4. “Om man inte pratar om det kan man inte göra något åt det heller”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Anna Björkman; Sarah Börjesson; [2023-10-23]
  Nyckelord :Nätgrooming; fritidshem; kapabla väktare; digital kompetens; digital litteracitet; informellt lärande; formellt lärande; sociokulturellt perspektiv; barn som sociala aktörer;

  Sammanfattning : Internet är en viktig del i barns vardagliga liv där bibehållandet och skapandet av sociala relationer kan ses centralt. Genom internet och digitala verktyg finns det stora möjligheter till lärande, men det finns även risker som kan påverka barnens liv negativt. LÄS MER

 5. 5. Högläsning i förskolan -En kvalitativ intervjustudie av förskollärares arbete och förhållningssätt kring högläsning samt dess implikationer på barns fortsatta skolgång

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Nilab Yusofi; Zulaikha Akbari; Sabina Mosazadeh; [2023-10-19]
  Nyckelord :högläsning; delaktighet; litteracitet; sociokulturellt perspektiv; proximal utvecklingszon; scaffolding; mediering; appropriering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER