Sökning: "Film"

Visar resultat 1 - 5 av 3684 uppsatser innehållade ordet Film.

 1. 1. “Man känner sig inspirerad, man får liksom känslor, man får fakta om hur det är” : En intervjustudie med barn om etniska och kulturellare presentationer i disneyfilmer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Kim Englund; Alice Klaesson; [2023]
  Nyckelord :Audience; children; culture; Disney; ethnicity; film; identification; reception theory; representation; semi-structured interview; sensoric interview; uses and gratification;

  Sammanfattning : The study examines how children act as audiences, which needs are fulfilled through their consumption of Disney films and how children receive messages about cultural representations in animated films. Furthermore, how children relate to Disney's characters and their understanding of what is real and made-up in Disney's films is examined. LÄS MER

 2. 2. ”I just want to be perfect” : En kvalitativ komparativ textanalys av perfektionister i filmerna Black Swan och Whiplash

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Frans Jahrehorn; Rebecka Kvist; [2023]
  Nyckelord :Black Swan; Whiplash; neoformalism; perfectionism; narcissism; feminist film theory; film analysis; Black Swan; Whiplash; neoformalism; perfektionism; narcissism; feministisk filmteori; filmanalys;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyze how the depiction of a young male and female protagonist who persistently seek success differs and which film techniques are used to depict male and female perfectionism. Since 1989, young people, especially in the cultural sphere, have stated that they feel an increasing pressure from their surroundings and from themselves compared to previous generations. LÄS MER

 3. 3. Inte grönt som i pengar utan grönt som i träsktroll : Klass och kön i filmen Shrek

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Emma Josefina Lindberg; [2023]
  Nyckelord :animering; film; Shrek; klass; kön; respektabilitet; könsstereotyp; tecken; betecknande; betecknade; sagofigur; intertextualitet;

  Sammanfattning : This essay examines class and gender in the movie Shrek from 2001. To examine class and gender, representations are of main interest. For the analysis Stuart Hall’s theories of representations and stereotypes, as well as Beverley Skeggs theory of respectability, have mainly been used. LÄS MER

 4. 4. Vampyrer på vita duken : En djupdykning i porträttering, religion och makt i Dracula och Twilight

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Irmelie Sundfors; [2023]
  Nyckelord :religion; kristendom; vampyrer; Twilight; Dracula; film; Bram Stoker; Stephenie Meyer; samhällsutveckling;

  Sammanfattning : Denna uppsats menar att visa på ett samband mellan det västerländska samhällets, kulturella utveckling och förändringen i vampyrens porträttering på film. Uppsatsen kommer att fokusera på de tre aspekter: porträttering, religiösa (kristna) influenser samt makt. LÄS MER

 5. 5. Valet av streamingtjänster : Vilka faktorer har störst påverkan på konsumenters intention att behålla en streamingtjänst?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Eric Carlsson; Mahmoud Khwaiter; [2023]
  Nyckelord :Streamingtjänster; upplevt värde; emotionellt värde; socialt värde; funktionellt värde; monetärt värde; användarvänlighet;

  Sammanfattning : Då marknaden för streamingtjänster för film och serier växt markant de senaste åren har intresset ökat för att förstå vad som motiverar konsumenter att prenumerera på och behålla en streamingtjänst framför andra. Studien ämnar undersöka vilka faktorer som är av störst betydelse i konsumenters val av streamingtjänst, samt undersöka vilka dimensioner av upplevt värde som har en positiv påverkan på intentionen att behålla en tjänst. LÄS MER