Sökning: "multimodalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 471 uppsatser innehållade ordet multimodalitet.

 1. 1. Den digitala modelläsaren : En diakron modelläsaranalys av Försäkringskassans konstruerade identiteter i informationsbroschyrer från 1969-1980 och på sociala medieplattformen Instagram från 2020-talet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Frida Anestad Nilsson; Isabelle Lundqvist; [2023]
  Nyckelord :Modelläsare; socialsemiotik; multimodalitet; interpersonell betydelse; Försäkringskassan; informationsbroschyrer; Instagram;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att skapa en djupare förståelse för hur olika modelläsare konstrueras i externkommunicerande texter från Försäkringskassan ur ett diakront perspektiv. Modelläsaren är en prototypisk läsare som är inbyggd i texter och besitter en viss social identitet. LÄS MER

 2. 2. Hur låter färger? : En kvalitativ studie om musik- och färgassociationer hos icke-synestetiker.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Musikhögskolan

  Författare :Leonard Lukic; [2023]
  Nyckelord :Musik; färg; synestesi; musikupplevelser; färgkodning; multimodalitet; Kandinsky;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur icke-synestetiker inom en västerländsk kontext kodar musikupplevelser efter färg. Det är ett arbete som tar inspiration från synestetiska erfarenheter och implementerar det hos icke-synestetiker. LÄS MER

 3. 3. Spel - en fet bonus för samhället? : Legitimering av spelande i Svenska Spels reklamserie ”Världens svenskaste spelbolag”

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Josefine Karlsson; Sebastian Sääker; [2023]
  Nyckelord :Advertising; Legitimation strategies; Gambling; and Gambling addiction; Reklam; Legitimeringsstrategier; Spelande och Spelberoende;

  Sammanfattning : Today, many people in Sweden suffer from gambling addiction, and gambling advertising is one of the contributing factors to people becoming addicted. The purpose of the study is to critically analyze how gambling advertising legitimizes gambling, in this case, Svenska Spel's commercials. LÄS MER

 4. 4. Multimodala representationer av fotosyntes och cellandning i NO-läromedel : En kvalitativ läromedelsanalys av biologi- och kemiläromedel för årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Amanda Nygren; [2023]
  Nyckelord :Fotosyntes; cellandning; representationer; läromedel; biologi; kemi;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i semiotik och multimodalitet syftar denna studie till att bidra med ökad kunskap om hur fotosyntes och cellandning presenteras och uttrycks i biologi- och kemiläromedel. Urvalet bestod av två förlagsproducerade läromedel med olika upplägg där ett begränsat antal sidor analyserades baserat på dess innehåll av multimodala representationer. LÄS MER

 5. 5. Analoga händer med digitala skärmar : En studie om relationen mellan de digitala och de hantverksmässiga verktygen i bildundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Raha Rezatofighi; [2023]
  Nyckelord :digitala och hantverksmässiga verktyg; bildundervisning; multimodalitet; sensomotorik;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte har varit att bidra med nya kunskaper kring tillämpningen av digitala och hantverksmässiga redskap i bildundervisningen samt vilka färdigheter eleverna utvecklar genom digitala respektive hantverksmässiga verktyg. Syftet var också att få kunskap om hur hantverksmässiga och digitala medier kan användas tillsammans i bilduppgifter. LÄS MER