Sökning: "multimodalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 409 uppsatser innehållade ordet multimodalitet.

 1. 1. Språkliga strategier nyanlända elever och lärare kan använda i svenskundervisningen för inkludering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Lisa Galo; Malin Hansen; Jennie Papantoni; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie syftar till att undersöka vilka strategier nyanlända elever har enligt aktuelloch relevant forskning, för att ta till sig det svenska språket. Studien undersöker även hursvenskundervisningen utformas av lärare för att inkludera nyanlända elever. LÄS MER

 2. 2. Lärares strategier för att inkludera alla flerspråkiga elever i NO-undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Maja Agborg; Maria Berggren; [2022]
  Nyckelord :flerspråkiga elever; lågstadiet; multimodalitet; NO-undervisning; semiotiska resurser; transspråkande;

  Sammanfattning : Den ökade flerspråkigheten i samhället leder till utmaningar i den svenska skolan som präglas av en enspråkig norm. Flerspråkiga elever presterar generellt sämre i naturvetenskapliga ämnen. LÄS MER

 3. 3. Digitala multimodala verktyg i naturvetenskapsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö universitetsbibliotek; Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Farnaz Yadegari; [2022]
  Nyckelord :Multimodalitet; Digitalisering; Digitala multimodala verktyg; Naturvetenskapliga ämnen;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka likheter och skillnader inom olika lärares syn på användningen av multimodala digitala verktyg inom undervisningen och deras personliga strategier för att integrera dessa i sina klassrum. Även om skolundervisning till stor del alltid har varit multimodal, har graden av denna multimodalitet på senare tid ökat kraftigt på grund av samhällets generella digitalisering vilket har medfört att större antal digitala läromedel finns tillgängliga för användning. LÄS MER

 4. 4. Att stimulera känsloupplevelser : Multimodalitet i Lone Scherfigs One Day

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Dominika Machalska; [2022]
  Nyckelord :semiotiska resurser; visuellt berättande; multimodalitet; känsloupplevelser; bildutsnitt; kameraperspektiv; bildkomposition; ljus och färger;

  Sammanfattning : Att publiken upplever olika känslor är betydelsefullt för filmers framgång, därför är det viktigt hur de olika filmiska uttrycksmedlen används och samarbetar med varandra för att väcka en viss känsla hos publiken. Syftet med den här studien är att undersöka hur scener kan gestaltas för att stimulera åskådarnas känsloupplevelser. LÄS MER

 5. 5. Digitala verktyg i SO-undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Hanan Younis; Nesrin Abdo; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Digitaliseringen är i ständig utveckling inte minst inom skolvärlden. I styrdokumenten står det att undervisningen ska främja elevernas digitala kompetens. LÄS MER