Sökning: "literacy"

Visar resultat 1 - 5 av 1500 uppsatser innehållade ordet literacy.

 1. 1. Muntlig språkutveckling i tidiga skolår

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Disciplinary literacy and inclusive teaching

  Författare :Arlinda Istrefi; Arife Istrefi; [2022]
  Nyckelord :kommunikation; metoder; muntlig språkförmåga; språkutveckling tal; tidiga skolår;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete har varit att synliggöra och skapa förståelse för vilka faktorer som finns för att stötta och främja muntlig språkutveckling i de yngre åren. Intresset för problemområdet uppstod efter att vi upplevt och uppmärksammat liknande brister på våra VFU – platser. LÄS MER

 2. 2. Rörelseförmåga och dess inverkan på utanförskap och innanförskap i dagens skolor : En kvalitativ studie gjord på en låg- och mellanstadieskola

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Love Lånström; Joakim Ytterberg; [2022]
  Nyckelord :Motorik; allsidig rörelseförmåga; utanförskap; innanförskap; social kompetens;

  Sammanfattning : Aim The study aims to investigate how physical literacy is linked to social exclusion or inclusion. More specifically, the aim is to examine the importance of pupils' physical literacy in primary and middle school during physical education, recess and after school activities. LÄS MER

 3. 3. Att fostra framtidens digitala medborgare : Vikten av digital källkritik och hur vi kan undervisa om den

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Klara Ljungström Jotoft; Emmah Ekestolpe; [2022]
  Nyckelord :Civics; Digital Literacy; Information Literacy; Media Literacy; Source Credibility; Teaching; Upper Secondary School;

  Sammanfattning : In the context of Swedish students' difficulties to separate facts from opinions, we wanted to investigate why digital literacy, and especially source credibility, is important and how teachers in civics and the social sciences can teach students these skills. Studies show that upper secondary school students often turn to online sources when searching for information, rather than turning to traditional media. LÄS MER

 4. 4. Högläsning som pedagogiskt redskap för språkutveckling i förskolan : -

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Manar Amin; Sirriyeh Manar; [2022]
  Nyckelord :Högläsning; skriv och läskunnighet och språkutveckling;

  Sammanfattning : Högläsning sker ofta i förskolor och forskning har visat att det gynnar barns språkutveckling. Det svenska forskningsläget kring högläsning i förskola är magert och mot den bakgrund syftar uppsatsen till att undersöka hur förskollärare i förskolan arbetar med högläsning som pedagogiskt redskap för att gynna barns språkutveckling. LÄS MER

 5. 5. The impact of state capacity on education

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Danial Sohail; [2022]
  Nyckelord :India; Educational Goals; State Capacity; Literacy Rate; Good Governance; Quality of Government; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis investigates whether state capacity furthers a country’s educational goals by scrutinising the effects of state capacity on the literacy rate in India. This is fundamentally studied through the theories of good governance and state capacity. LÄS MER