Sökning: "Critical literacy"

Visar resultat 1 - 5 av 273 uppsatser innehållade orden Critical literacy.

 1. 1. ”DET KAN TILL OCH MED FÖRSTÖRA LIV”. En kritisk diskursanalys om nyhetsmediernas framställning av sociala medier-kunnighet i samband med skvallerkonton

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Mikaela Pijpers; [2024-03-11]
  Nyckelord :Mediekunnighet; sociala medier-kunnighet; social media literacy; mediediskurs; skvallerkonto;

  Sammanfattning : This study deals with social media literacy by examining how media discuss the so-called rumor accounts on popular networking sites. This topic is relevant since this phenomenon first gained a lot of media attention back in 2012, with “Instagram-upploppen” making major headlines. LÄS MER

 2. 2. Skriv så du blir mätt : skrivundervisning i mätningarnas tid

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Joel Angmyr; Cecilia Holmberg; [2024]
  Nyckelord :Critical literacy; gymnasiet; mångkulturella klassrum; skrivundervisning; standardiserade prov; teaching to the test;

  Sammanfattning : This literature review asks the following:  How is writing instruction realized in L1-classrooms (in the Swedish upper secondary school or its equivalent globally), considering standardized testing as a background factor? Standardized testing has become established in Sweden as one way to audit the school system and evaluate knowledge levels for the sake of guaranteeing an equitable education. However, standardized testing may influence the way in which classroom instruction is realized by teachers, as observed by Popham (2001). LÄS MER

 3. 3. Digitaliseringens påverkan på lärare och elever – en kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Elsa Håkansson Wickander; Ellen Lysgren; [2024]
  Nyckelord :Critical thinking; Media and information literacy; Social science; Technological pedagogical content knowledge TPACK ; Web literacy; Kritiskt tänkande; Medie- och informationskunnighet; Samhällskunskap; Teknisk pedagogisk innehållskunskap TPACK ; Webbkunnighet;

  Sammanfattning : The following essay has the purpose of giving an account of how the increasing digitalization, medialization and flow of information has affected social science as a subject, and how this has changed the expectations put on students and teachers. Furthermore, the way teachers’ TPACK knowledge and web literacy skills affect their teaching is also examined. LÄS MER

 4. 4. "13 meter från marken" : Poetiska texter i en svensk niondeklass

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

  Författare :Mersad Hodzic; [2024]
  Nyckelord :poetry; art; ekphrasis; identity; positionality; critical literacy; thematic narrative analysis; culturally sustaining pedagogy; Swedish language and literature teaching;

  Sammanfattning : This master’s thesis investigates poetic text writing through a teaching project conducted on a secondary school class in Sweden. Inspired by ekphrastic poetry, the teaching project consisted of poetry and literature reading. The students visited a sculpture related to the literature, upon which they wrote poetic texts about the sculpture. LÄS MER

 5. 5. Musiklyrikens critical literacy-utvecklande potential : En normkritisk lyrikanalys av Joakim Bergs låttexter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Clara Wadsten; [2024]
  Nyckelord :Poetry education; lyric poetry; text analysis; norm criticism; critical literacy; Joakim Berg; Lyrikundervisning; musiklyrik; textanalys; normkritik; critical literacy; Joakim Berg;

  Sammanfattning : I denna studie genomförs en normkritisk textanalys av ett urval av Joakim Bergs texter i syfte att beskriva hur normer om etnicitet och trostillhörighet uttrycks. Vidare har studien en didaktisk funktion och syftar till att belysa hur musiklyrik kan fungera i svenskämnets critical literacy-utvecklande undervisning. LÄS MER