Sökning: "digital competence"

Visar resultat 1 - 5 av 239 uppsatser innehållade orden digital competence.

 1. 1. Teacher’s perception of ICT implementation in the mathematical classroom and its impact on student achievement. A survey study with a focus on digital competence.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Tim Gustafsson; [2020-02-26]
  Nyckelord :Mathematics; ICT; Digital Artefacts; Teachers’ perception; student mathematical achievement.;

  Sammanfattning : The following study aspires to identify teachers perception of their use of ICT and their viewsof its impact on student mathematical achievement. In addition, the study seeks to compareteachers in both North America and Europe how they implement digital artefacts and theirperceptions of possible impacts. LÄS MER

 2. 2. Hälsopromotion som mode. En kvalitativ studie om organisatoriska moden i sjukvården

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rasmus Lidh; Björn Porlein; [2020-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study examines how Swedish healthcare organizations work with health promotionregarding their coworkers in the most modern and fashionable ways – as well as the study aimsto see where the ideas behind these interventions tend to come from. The study is designed to be qualitative, where interviews with executives and HR-strategists has been made to represent the main empirical data. LÄS MER

 3. 3. Digital kompetens i förskolan- Men hur? : förskollärares förhållningssätt till digitala verktyg

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Nettan Bodin; Therese Sigurdsson; [2020]
  Nyckelord :Digital kompetens; digitala verktyg; förskola; förskollärare; IKT;

  Sammanfattning : Den här studien har som syfte att undersöka förskollärares förhållningssätt till digitala verktyg. Vi tittar på vilken kompetens som finns bland förskollärare och hur de arbetar med digitala verktyg. LÄS MER

 4. 4. THE INFLUENCE OF DIGITALIZATION ON THE INNOVATION STRATEGY OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Neha Verma; Sandra Ebojoh; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; Digital Transformation; Innovation; SMEs; Clusters; Strategy.;

  Sammanfattning : Aim: This study aims to increase the understanding of the influence of digitalization in the development of the innovation strategy of SMEs.  Method: The method used is a multi-case qualitative study using the inductive approach. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares uppfattningar om, och erfarenheter av, arbetet med digitalisering i förskolan : En studie ur ett domesticeringsteoretiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Maria Svensson; Sofie Lindeman; [2020]
  Nyckelord :Digitalization in preschool; digital competence; domestication theory; preschool teacher; increasing competence; Digitalisering i förskolan; digital kompetens; domesticeringsteori; förskollärare; kompetenshöjning;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to increase the knowledge of preschool teachers’ perceptions and experiences of the work with digitalization in preschool. The study is based on twelve qualitative interviews with active preschool teachers from four different municipalities in western Sweden. LÄS MER