Sökning: "bild"

Visar resultat 1 - 5 av 14640 uppsatser innehållade ordet bild.

 1. 1. Auktoriteter i matematikundervisningen - en inferentialistisk analys av kooperativt lärande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Clara Tennby; [2023-04-20]
  Nyckelord :Kooperativt lärande; inferentialism; auktoritet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att ge en fördjupad förståelse för kooperativt lärande i matematikundervisning genom att visa på de sociala aspekter som avgör vilka beslut elever tar i ett grupparbete. Frågeställningen för studien är: Vilka auktoriteter kan identifieras i ett kooperativt arbetssätt inom mätning och statistik. LÄS MER

 2. 2. Lärande i krisens spår - En metastudie av länsstyrelsers och kommuners krisinducerade lärande av Coronapandemin

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Johannes Svahn; [2023-03-20]
  Nyckelord :Krishantering; Metastudie; Krisinducerat lärande; Lärande; Kriser; Lärdomar; Enkelkrets; Dubbelkrets; Interkris; Intrakris; Utvärdering; Evaluation; Single-loop; Double-loop; Intracrisis; Intercrisis; Learning;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsen syftar till att undersöka hur krishantering påverkar svenska myndigheters möjligheter till krisinducerat lärande genom utvärdering av pandemihanteringen. Genom att analysera utvärderingar från olika nivåer inom det svenska flernivåsystemet kan en samlad bild ges över hur kunskapsåterföring via lärande sker inom svenska förvaltningsmyndigheter. LÄS MER

 3. 3. MITT LILLA HJÄRTA - Hur föräldrar till barn med medfött hjärtfel upplever tiden efter hjärtoperation

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnea Ingemarsson; Tilda Karlsson; [2023-03-16]
  Nyckelord :Föräldrar; upplevelser; barn; medfött hjärtfel; hjärtoperation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Medfött hjärtfel drabbar ca 2000 barn varje år. Av dessa barn behöver två tredjedelar genomgå kirurgi för att åtgärda hjärtfelet. Föräldrar till barnen upplever varierande känslor och löper högre risk för att drabbas av psykisk ohälsa. LÄS MER

 4. 4. En bild säger mer än 1000 ord Könsrepresentationen under Olympiska spelen på förstasidorna i Aftonbladet & Sportbladet 1936–2020

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Sara Romano; Anja Magnusson; [2023-03-10]
  Nyckelord :genus; idrott; Olympiska spelen; Aftonbladet; Sportbladet; sportjournalistik; gender; athletics; the Olympic games; Aftonbladet; Sportbladet; sport journalism;

  Sammanfattning : Abstract A picture says more than 1000 words Sara Romano and Anja Magnusson Bachelor thesis in Journalism HT 2022 The purpose of this essay is to analyze how often female and male athletes are presented in images, captions and headlines on the front pages in the Swedish magazines Aftonbladet and Sportbladet every twelve years in the summer Olympic games from 1936. The intention of the essay is to establish how female and male athletes are described in Aftonbladet and Sportbladet in relation to nation, achievements, the perspective which the photographs are taken from and the activity of the athletes. LÄS MER

 5. 5. HUR SKILJER SIG LÄSUPPLEVELSEN MELLAN EN E-BOK PÅ LÄSPLATTA OCH EN PAPPERSBOK?

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Andreas Rune Eriksson; [2023-02-01]
  Nyckelord :E-bok; läsplatta; E-läsare; e-boksläsare; flow;

  Sammanfattning : Undersökningen i denna uppsats har syftet att ta reda på hur digital läsupplevelse graderad i upplevelsen av flow skiljer ifrån en pappersbok. Med e-bokens ökande popularitet har en intressant och viktig fråga uppstått om läsaren kan tillgodogöra sig denna läsning i samma utsträckning som vid analog papperstext. LÄS MER