Sökning: "prostate cancer"

Visar resultat 1 - 5 av 152 uppsatser innehållade orden prostate cancer.

 1. 1. COMPARISON OF MULTI-CRITERIA OPTIMIZATION IN TWO DIFFERENT TREATMENT PLANNING SYSTEMS

  Master-uppsats,

  Författare :Anna Lindström; [2021-05-10]
  Nyckelord :Medical physics; Multi-criteria optimization; Pareto front; volumetric modulated arc therapy; head and neck cancer; prostate cancer;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose with this study was to compare multi-criteria optimization (MCO) for volumetric modulated arc therapy (VMAT) treatment plans in two different treatment planning systems. Theory: When performing treatment planning prior to radiation therapy it is important to prioritize between absorbed dose to target and absorbed dose to organs at risk (OAR). LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av radikal prostatektomi : Sexuell hälsa och urininkontinens

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sandra Andersson; Rebecca Hagstedt; [2021]
  Nyckelord :Complications; prostate cancer; radical prostatectomy; sexual health; urinary incontinence; Komplikationer; prostatacancer; radikal prostatektomi; sexuell hälsa; urininkontinens;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas cirka 10 000 män per år av prostatacancer och av dessa är det cirka 3000 som genomgår en radikal prostatektomi. Vanliga komplikationer som uppstår efter operationen är erektil dysfunktion och urininkontinens. Detta kan medföra att livskvalitet påverkas och ett lidande kan uppstå. LÄS MER

 3. 3. Quality assurance of a radiotherapy registry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Linnea Sandberg; [2020]
  Nyckelord :Radiotherapy; Treatment Planning System; Quality Assurance; Information Network for Cancer Care; INCA;

  Sammanfattning : The radiotherapy clinics in Sweden have been without a functioning national platform consisting of dose data from patients undergoing radiotherapy. A national collaboration between clinics will improve the quality of radiotherapy since clinics will be able to compare dose data from treatment plans between clinics. LÄS MER

 4. 4. Feasibility of adaptive SBRT of prostate cancer: Investigating uncertainties in AI-driven and CBCT-guided online adaptive radiotherapy

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Sevgi Emin; [2020]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Purpose: Recent developments in external radiotherapy and its utilization with artificial in- telligence (AI) enables advanced treatment plans for a range of different disease sites. By adapting to the anatomy of the day, target coverage can be ensured while sparing more healthy tissue. LÄS MER

 5. 5. Mäns upplevelser av prostatacancer : En studie av självbiografier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Erik Wahlström; Robin Wiberg; [2020]
  Nyckelord :Emotions; experience; life situation; prostate cancer; support; Känslor; livssituation; prostatacancer; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform där de drabbade är äldre män. Ungefär en av 20 dör i sjukdomen, men trots detta är det många patienter som ser det som en dödsdom. Män med prostatacancer blir påverkade av sin sjukdom i deras vardag, deras fysiska och emotionella hälsa samt i deras sociala liv. LÄS MER