Sökning: "Digital kompetens"

Visar resultat 1 - 5 av 852 uppsatser innehållade orden Digital kompetens.

 1. 1. Digitala kompetenser hos lärare - En studie om flera samhällsorienterade pedagogers digitala kompetenser

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ronja Rodell; [2022-01-18]
  Nyckelord :SO; digitala verktyg; digital kompetens; DigCompEdu;

  Sammanfattning : The world is becoming increasingly more digital, which has created a need for teachers to teach students how to use digital tools along with the traditional skills. According to the TPACK theory, teachers should be equipped with equal parts pedagogical, subject and digital competence (2013). LÄS MER

 2. 2. Digitalisering i förskolan : Förskollärares föreställningar om arbetet meddigitala verktyg i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Fanny Lövgren; Louise Lilja; [2022]
  Nyckelord :digital kompetens; digitala verktyg; förskollärare; förskolans läroplan; förutsättningar;

  Sammanfattning : Digitaliseringen i vårt samhälle är under ständig utveckling och användningen av digitala verktyg ökar dagligen. Förskolans arbete med digitala verktyg blir därför betydelsefullt. LÄS MER

 3. 3. Handskrift eller digitala skrivmedel? : En kvantitativ studie om elevers val av skrivmedel vid textskapande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emma Berlin; Cecilia Svärd; [2022]
  Nyckelord :handskrift; digitala skrivmedel; elevperspektiv; skrivutveckling; flerspråkighet; tidig skrivundervisning;

  Sammanfattning : Syfte: Att identifiera den faktiska fördelningen i skrivundervisningen bland elever i årskurs 3 utifrån hur många som väljer att skriva sina texter på dator respektive för hand när valet står fritt samt att identifiera eventuella faktorer till varför. Metod: En kvantitativ enkätstudie utfördes med sammanlagt 86 deltagare. LÄS MER

 4. 4. Specialpedagogens roll i den digitala lärmiljön på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Vera Andersson; [2022]
  Nyckelord :digital kompetens; digital lärmiljö; gymnasieskolan; specialpedagog; yrkesroll;

  Sammanfattning : Ett centralt område i den specialpedagogiska yrkesrollen är att kunna identifiera möjligheterna i lär- och undervisningsmiljöer. Men vad innebär det i dagens digitaliserade skola? Undersökningen vill fördjupa specialpedagogens roll och se hur och om yrket följt med i skolans digitaliseringsprocess. LÄS MER

 5. 5. Att vara en viktig vuxen i en anonym miljö : En kvalitativ studie av bibliotekariers upplevelser av att ha arbetat med en digital boktipstjänst med biblioterapeutiska inslag för unga

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Malin Backman; [2022]
  Nyckelord :läsfrämjande; skrivfrämjande; biblioterapi; biblioterapeut; barn- och ungdomsbibliotekariens kompetens; digital kommunikation; anonymitet; identite;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to gain in-depth knowledge of how a digital reading and writing promotion library service for young people is experienced and described by the participating librarians. More specifically, to investigate the link between the service and bibliotherapy, as well as the librarians' view of communication via the service. LÄS MER