Sökning: "Planimetri-system"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Planimetri-system.

  1. 1. RELIABILITET OCH VALIDITET I OLIKA MÄTNINGSMETODER FÖR MÄTNING AV SVÅRLÄKTA SÅR. En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Behnaz Marandi; Jennifer Trigueros Cobos; [2024-01-29]
    Nyckelord :Sår; Svårläkta sår; Sjuksköterskor; Dokumentation; Datainsamling; Sårmätning; Sårmätningsmetod; Validitet; Reliabilitet; Linjär mätning; Planimetri-system; Digital bildbehandling; Tredimensionella metoder;

    Sammanfattning : Bakgrund: Svårläkta sår utgör ett globalt hälsoproblem och påverkar tusentals människor årligen. Sår kräver noggrann övervakning och behandling för att undvika allvarliga komplikationer. Det uppskattas att cirka 40 000 människor i Sverige har svårläkta sår. LÄS MER