Sökning: "Doorways"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Doorways.

 1. 1. Fönsterutrymning – en experimentell studie av personflöde och säkerhetsmässiga aspekter vid utrymning via fönster

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Christoffer Rosenqvist Bergenzaun; Kasper Holmberg; [2022]
  Nyckelord :Utrymning; fönster; fönsterutrymning; flöde; personflöde; säkerhet; trygghet; window; evacuation; flow; security; safety; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Evacuation flow through connections such as doorways and staircases is a subject that has been studied and documented for decades. Evacuation flow through windows however is a subject that has been studied to a much lesser extent. LÄS MER

 2. 2. Machine Architecture

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Max Viktor Spett; [2018]
  Nyckelord :Machine Learning; Variational Autoencoder; Architecture; Thesis;

  Sammanfattning : Recent developments in AI is changing our world. It already governs our digital life. In my thesis I take the position that AI involvement in the field of architecture is inevitable, and indeed already here. AI is neither something we can simply accept, nor wholly ignore. LÄS MER

 3. 3. Experimental study on effective width through openings using Kinect

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Juan Manuel Chaves Posada; [2018]
  Nyckelord :Kinect; Effective Width; Effective Width Through Openings; Boundary Layer; Flow Through Openings; Pedestrian Tracking; Low-Density Flows; Pedestrian Dynamics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The effective width model was introduced to show how the flow was linearly proportional to the effective width on stairwells accounting for the edge effect as well as lateral body sway. In this sense, small increments on the width of the stairwell were proven to increment the flow through it in a linear manner. LÄS MER

 4. 4. Håll dörrarna stängda – Operationssjuksköterskors uppfattningar och erfarenheter av dörröppningar under allmänkirurgiska operationer.

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Hellström; Fredrika Levinson; [2017-08-09]
  Nyckelord :Dörröppningar; följsamhet; operationssjuksköterska; erfarenheter; hygienrutiner; Door opennings; Compliance; Perioperative nursing; Experiences; Hygiene Routines;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personalen på en operationsavdelning skall arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Följsamhet till hygienrutiner har stor betydelse för att minimera riskerna för postoperativa sårinfektioner. LÄS MER

 5. 5. Tillgänglighetens påverkan på kulturvärden i statliga byggnadsminnen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Klara Dagnäs; [2017]
  Nyckelord :Heritage values; accessibility; historical buildings; disability; 19th century buildings; Kulturvärde n ; tillgänglighet; statliga byggnadsminnen; funktionsnedsättning; 1800-talsbyggnader.;

  Sammanfattning : There is a great determination towards an increased accessibility in today’s society.  This creates some problems, when the building in question is a historic building of cultural significance, due to legislations and protective regulations. LÄS MER