Sökning: "följsamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 826 uppsatser innehållade ordet följsamhet.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenhet av följsamhet till basala hygienrutiner Titel (engelsk) - En intervjustudie på en ortopedavdelning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lydia Johansson; Ida Josefsson; [2021-02-25]
  Nyckelord :Sjuksköterska; erfarenhet; följsamhet; basala hygienrutiner; vårdrelaterade infektioner; patientsäkerhet; infektionsprevention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner (VRI) innebär ett stort lidande för patienten och enkostnad för samhället. För att minska antalet VRI och arbeta preventivt mot smittspridninginom hälso- och sjukvården är det av stor vikt att basala hygienrutiner (BHR) följs. LÄS MER

 2. 2. Att skapa en vårdande relation till patienter med antisocial personlighetsstörning : En kvalitativ intervjustudie ur sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ostrvica Sabina; Svensson Ebba; [2021]
  Nyckelord :Antisocial personlighetsstörning; intervjustudie; kvalitativ metod; sjuksköterskans upplevelse; vårdande relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med antisocial personlighetsstörning karakteriseras av ett varaktigt och djupgående mönster av bristande empati, manipulativt och impulsivt beteende samt kränkningar av andra människors rättigheter, ofta utan att känna skuldkänslor. Deras beteende är komplext och medför utmaningar för sjuksköterskan och skapandet av en vårdande relation. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar följsamheten till egenvård hos personer med hypertoni : en integrerad litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Hanna Fredriksson; Anna Lundgren; [2021]
  Nyckelord :hypertoni; egenvård; följsamhet; faktorer; omvårdnad; integrerad litteraturöversikt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Veterinärers och djursjukskötares kännedom om och inställning till FISS : en enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Zeinab Kassab; [2021]
  Nyckelord :feline injection site sarcoma; FISS; vaccinationsassocierat; injektionsassocierat; sarkom; tumör; katt;

  Sammanfattning : Feline injection site sarcomas (FISS), är injektionsassocierade sarkom som kan uppstå till följd av injektioner hos katt. Trots omfattande forskning är patogenesen för FISS fortfarande inte helt klarlagd. LÄS MER

 5. 5. Basal hygien inom kommunal vård och omsorg

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jessica Hammarström; [2021]
  Nyckelord :Infection control; hand hygiene; Handwashing; nursing home; compliance; Smittspridning; följsamhet; handhygien; basal hygien; kommunal vård och omsorg;

  Sammanfattning : Introduktion: Det är väl känt världen över att god handhygien är en av de enskilt mest effektiva insatserna för att hindra smittspridning. Trots detta visar flera studier på låg följsamhet till denna viktiga företeelse och orsakerna för försummandet varierar. LÄS MER