Sökning: "säkerhetsmedvetenhet"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet säkerhetsmedvetenhet.

 1. 1. Visuell kontextbaserad mikroträning : En effektivitetsstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Erik Ljungdahl; [2019]
  Nyckelord :information security; micro training; security awareness; informationssäkerhet; mikroträning; säkerhetsmedvetenhet;

  Sammanfattning : Informationssäkerhet är ett område som blir mer aktuellt för var dag när samhället blir allt mer digitaliserat, vilket leder till att nya vägar för att utbilda allmänheten måste undersökas. Tidigare forskning har studerat konceptet kontextbaserad mikroträning, alltså träning ögonblicket innan träningen behövs, och utefter detta skapat videoklipp för att således lära personer om säkerhetsmedvetenhet. LÄS MER

 2. 2. Hur säkra är våra personliga uppgifter hos e-tjänster? : En studie om Försäkringskassans implementering av informationssäkerhetspolicyn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Elin Keskin; Alexandra Lampropoulou; Zainab Mohamud; [2019]
  Nyckelord :säkerhetspolicy; informationssäkerhet; säkerhetsmedvetenhet; chefers roll; implementering; offentlig sektor; Försäkringskassan;

  Sammanfattning : Digitalisering av information inom offentlig förvaltning har väckt diskussionen kring informationssäkerhet, vilket har blivit mycket viktigt och nödvändigt för verksamheter under senaste tiden. På grund av digitaliseringen har organisationer infört ett utbyte av pappersrelaterat arbete till information och dokument via e-tjänster. LÄS MER

 3. 3. Säkerhetsföretags arbete för ökad säkerhetsmedvetenhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Christoffer Schmid; [2019]
  Nyckelord :Informationssäkerhet; Säkerhetsmedvetenhet;

  Sammanfattning : Historiskt har mycket fokus lagt på tekniska åtgärder för att hålla information säkert. Idag finns mycket forskning som tyder på att det är människan som är den svagaste länken i säkerhetskedjan och anställdas säkerhetsmedvetenhet därför är av stor vikt för att hålla organisationers information säker. LÄS MER

 4. 4. Informationssäkerhet i kommunala förvaltningar : kultur, medvetenhet och ansvar

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Digitala tjänster och system; Luleå tekniska universitet/Digitala tjänster och system

  Författare :Anton Holmström; Anton Barsk; [2019]
  Nyckelord :informations security; security awareness; organisational culture; municipal administrations; security policy; social learning theory; informationssäkerhet; säkerhetsmedvetenhet; organisationskultur; kommunala förvaltningar; säkerhetspolicys; socialinlärningsteori;

  Sammanfattning : Information hanteras, lagras och används av alla typer av verksamheter i sambandmed digitaliseringens framfart. Information är en drivande resurs för verksamhetersom en viktig biståndsdel i affärsprocesser och därför finns ett behov att skydda den. LÄS MER

 5. 5. Utvecklingen utav social manipulering : En kartläggande granskning av säkerhetsåtgärder 2008 kontra 2018

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Stina Johansson; [2019]
  Nyckelord :Social engineering; social engineering attack; social engineering technique; security measure; information security; Social manipulering; social manipuleringsattack; social manipuleringsteknik; säkerhetsåtgärd; informationssäkerhet;

  Sammanfattning : Sociala manipulatörer besitter förmågan att använda social interaktion som medel för att övertyga en individ eller organisation till samtycke för en specifik förfrågan. Syftet är att uppnå ett mål i form av exempelvis ekonomisk vinning, obehörig åtkomst eller serviceavbrott. LÄS MER