Sökning: "cybersecurity awareness"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden cybersecurity awareness.

 1. 1. KONSTEN ATT BALANSERA SÄKERHET OCH ÖPPENHET : En kvalitativ studie av offentliga organisationers hantering av säkerhetshot

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Matthias Johansson; Erik Påander; [2023]
  Nyckelord :Public organization; Shadow IT; ISA; SETA; Cybersecurity; Information and IT security; Offentlig organisation; Skugg-IT; ISA; SETA; Cybersäkerhet; Information- och IT-säkerhet;

  Sammanfattning : Offentliga organisationer har flera krafter som trycker och påverkar deras säkerhetspraktik, dessa är både externa men även interna. För att förstå hur den offentliga organisationen hanterar dessa krafter som kräver öppenhet respektive IT-säkerhet har studien använt sig av kvalitativ datainsamling i form av intervjuer med medarbetare med olika roller inom den offentliga sektorn. LÄS MER

 2. 2. The effect of human memory on password behavior : An investigation

  Master-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Márton Tarczal; [2023]
  Nyckelord :Cybersecurity awareness; cognitive ability; password behavior; memory; cued recall; demographics; questionnaire;

  Sammanfattning : Passwords are widely used as a primary method of authentication and access control, making them a critical component in safeguarding digital assets. However, individuals’ password-related behaviors, such as password selection, memorization, and management, significantly impact the security of their accounts. LÄS MER

 3. 3. Exploring information security culture within Swedish municipalities : A qualitative study

  Master-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Haydar Ameri; [2023]
  Nyckelord :Municipality; security awareness; security culture; information security; cybersecurity;

  Sammanfattning : The human aspect in the context of security has been a well-debated topic over the last two decades among researchers and practitioners. It has been recognized that technology alone cannot provide full protection, but should be combined with information security culture. LÄS MER

 4. 4. The Human Element of Cybersecurity : A Literature Review of Social Engineering Attacks and Countermeasures

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Robert Broberg; Philip Sinnott; [2023]
  Nyckelord :Social engineering; attack; employee awareness; framework; policy;

  Sammanfattning : Social engineering attacks pose an escalating threat to organizations. This thesis conducted a semi-comprehensive literature review using the PRISMA method to address common attack methods, reducing susceptibility among employees, and the need for awareness training. LÄS MER

 5. 5. The effect of time pressure on human behavior regarding phishing susceptibility : Human aspects in information security

  Master-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Muhammad Abbas Khan Abbasi; [2023]
  Nyckelord :Cybersecurity behavior; phishing susceptibility; cybersecurity awareness; time pressure; the human factor;

  Sammanfattning : Human errors are common in the contemporary cyber ecosystem, and in an organization’s cybersecurity chain, humans are considered the weakest link. Cybercriminals exploit human vulnerabilities using sophisticated attacks such as phishing. LÄS MER