Sökning: "Information Systems"

Visar resultat 1 - 5 av 4966 uppsatser innehållade orden Information Systems.

 1. 1. Towards automatically generating explanations of software systems Generating explanations of a web-template system in different abstraction levels

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Alex Tao; Mahsa Roodbari; [2021-03-03]
  Nyckelord :software; explanation; architectural view; requirement; architecture; rationale; implementation; ontology; artifacts; architectural knowledge;

  Sammanfattning : Traditional software documentation is often challenging to manage as its contentgrow. For example, information becomes scattered, information become hard to retrieve and the documentation has to satisfy multiple different stakeholders. The aimof this study was to find ways to address these challenges. LÄS MER

 2. 2. Generalizations of the Mandelstam-Tamm Quantum Speed Limit

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Fysikum

  Författare :Niklas Hörnedal; [2021]
  Nyckelord :Quantum Information; Quantum Speed Limits; Unitary Dynamics; Time-Optimization; Mandelstam-Tamm;

  Sammanfattning : Quantum speed limits are lower bounds on the evolution time for quantum systems. In this thesis, we consider closed quantum systems. We investigate how different principal bundles offers a geometrical method for obtaining generalizations of the Mandelstam-Tamm quantum speed limit for mixed states. LÄS MER

 3. 3. Spridningsbegränsningar för sik (Coregonus lavaretus) : En GIS-baserad studie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Aron Dynesius; [2021]
  Nyckelord :European whitefish; dispersal limitations; GIS; Slope.; Sik; spridningshinder; spridningsbegränsningar; lutning; geografiska informationssytem; Coregonus lavaretus;

  Sammanfattning : An important question in determining species composition in a lake is what species has had the chance to reach the lake in the first place. The aim of this study was to examine natural stream connectivity limitations for whitefish (Coregonus lavaretus) between lakes, and to contribute to the development and evaluation of GIS-based methods to answer this question. LÄS MER

 4. 4. Ruttplaneringens betydelse och informationsflödets inverkan : En studie om hur dessa kan reformeras inom små företag i tillväxtfasen

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Elin Johansson; Isagel Josefsson; Michaela Larsson; Klara Stenholm; [2021]
  Nyckelord :ruttplanering; informationsflöde; Transport Value Stream Map; standardisering;

  Sammanfattning : Dagens parallella ökning av konsumtion och hållbarhetstänk ställer höga krav på företag. Digitaliseringen och den tekniska progressionen utmanar företag än mer att arbeta mot ständig förbättring för att bibehålla sin konkurrenskraft och är en aspekt som studien lyfter. LÄS MER

 5. 5. Dynamics of net primary production and food availability in the aftermath of the 2004 and 2007 desert locust outbreaks in Niger and Yemen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Emma Bylund; [2021]
  Nyckelord :geography; GIS; desert locust outbreak; NPP; food availability; livelihood zones; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The knowledge of desert locust plagues goes back to biblical times but it is just as relevant in 2020 with an ongoing outbreak in East Africa and the Middle East. The locusts pose a threat to agriculture, and by extent food availability, due to their high appetite, diverse diet and ability to migrate long distances in large swarms. LÄS MER