Sökning: "lilla"

Visar resultat 1 - 5 av 669 uppsatser innehållade ordet lilla.

 1. 1. Studium av beläggningar med naturstenshällar i Helsingborg

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Julia Rehnström; [2019]
  Nyckelord :natursten; beläggningar; hårdgjorda; ytor; hällar; Helsingborg; anläggningsprocessen;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är gjort i samarbete med Helsingborgs stad och har i syfte att ta reda på förutsättningar att ytterliga säkra beslutsprocessen från projektstart till färdig anläggning av hårdgjorda ytor i urbana miljöer. Som beställare vill man att resultatet av ett projekt blir som förväntat, eftersom det inte alltid blir så finns det anledning att undersöka var det kan bli fel och varför. LÄS MER

 2. 2. Politik i det lilla : lokal utveckling genom hembygdsrörelse

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Emmeli Gilstring; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to raise a discussion about the local history movement as not only a guardian of cultural and natural heritage but also as a political institution. This means that it affects the local area in various ways that is beneficial for local developement. LÄS MER

 3. 3. ”Lilla gumman” - En kvalitativ undersökning av kvinnliga polisers upplevelse av att arbeta i ett mansdominerat yrke

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Josefine Lindborg; [2019]
  Nyckelord :Hegemonisk maskulinitet; kvinnliga poliser; mansdominerat yrke; Polismyndigheten; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sedan kvinnor först fick antas till polisutbildningen på samma villkor som män har fler kvinnor blivit poliser i Sverige. Det har gått 62 år sedan dess men det råder än idag inte en jämn könsfördelning inom myndigheten. Endast 33% av alla svenska poliser var kvinnor i augusti 2018 (se bilaga 2). LÄS MER

 4. 4. Relationen är A och O : En kvalitativ intervjustudie om vad skolkuratorer anser vara förutsättningar för att bygga en relation med ungdomar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Felicia Wiss; Emma Ståhlgren; [2019]
  Nyckelord :School counselor; therapeutic relation; Carl Rogers; relationship creation; thematic analysis; social work; Skolkurator; terapeutisk relation; Carl Rogers; relationsskapande; tematisk analys; socialt arbete;

  Sammanfattning : Utgångspunkten i studien var relationens betydelse och fokus i studien har varit att undersöka vad skolkuratorer anser vara förutsättningar för att bygga en relation med ungdomar. För att möjliggöra det har sex semistrukturerade intervjuer genomförts med skolkuratorer i tre kommuner i Sverige. LÄS MER

 5. 5. "Du får liksom din lilla plastpåse med dina grejer som du kom med..." : En kvalitativ studie av frivårdsinspektörers arbete med återintegrering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Frida Georges; Andrea Boss; [2019]
  Nyckelord :Criminals; ex-offenders; ex-convicts; re-entry; reintegration; society; motivation; norms; normalization; collaboration; probation inspectors; lay probation officers.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine ex-offender’s reintegration in the Swedish society after being released from prison through the experiences of probation inspectors (frivårdsinspektörer). We have examined the subject through a qualitative method and the sample has been made through interviews with 7 different probation inspectors situated in different locations in Sweden. LÄS MER