Sökning: "lilla"

Visar resultat 1 - 5 av 926 uppsatser innehållade ordet lilla.

 1. 1. Consumer attitudes towards packaging-free stores in Hungary

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Lilla Virág Erdélyi; [2022]
  Nyckelord :packaging-free stores; sustainable consumption; theory of planned behaviour; zero waste;

  Sammanfattning : Background: In our world of growing consumption and waste generation, shopping at packaging-free stores can be a step towards sustainable consumption and minimizing our environmental impact. Purpose: The aim of this paper is to evaluate the main predictors of Hungarian consumers’ intention to shop at packaging-free stores using a TBP approach. LÄS MER

 2. 2. Arbetsmetoder inom nyhetsundervisning : En kvalitativ studie utförd på lågstadielärare inom årskurserna 1 – 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Ida Larsson; [2022]
  Nyckelord :Teachers’ teaching methods; news; social studies teaching; primary school students; students’ understanding; the news program Lilla aktuellt.; Lärares arbetsmetoder; nyheter; samhällskunskapsundervisning; lågstadieelever; elevernas förståelse; Lilla aktuellt.;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att finna olika arbetsmetoder som lågstadiepedagoger i årskurserna 1–3 använder i sin samhällskunskapsundervisning om nyheter. Undersökningen reflekterar även om vilka möjligheter och hinder som lågstadiepedagoger möter i sina arbetsmetoder när det kommer till nyhetsundervisning. LÄS MER

 3. 3. Putting the talent first : - En fallstudie av Agil Talent Acquisition

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Chauqline Bredberg; Johanna Bäckström; [2022]
  Nyckelord :Agile; Employer branding; Human Resource Practices; Talent Aqusition;

  Sammanfattning : Den kompetensbrist som råder inom Tech-branschen har inte undkommit många. Trots att fältet accelererar i rasande fart bromsar kompetensbristen digitaliseringen och utvecklingen av samhället. LÄS MER

 4. 4. Den solitära kommunikatören : En kvalitativ undersökning av hur organisationskultur och verksamhetslogik i den lilla kommunen påverkar förutsättningar till kommunikation och marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Markus Nilsson; [2022]
  Nyckelord :organizational communication; organizational culture; site marketing; business logic; communication; public administration; organisationskommunikation; organisationskultur; platsmarknadsföring; verksamhetslogik; kommunikation; offentlig förvaltning; kommunikatör;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med förståelse för vad som ger verksamheter inom offentlig förvaltning rätt förutsättningar för att lyckas med sin marknadsföring och kommunikation. Detta genom att studera verksamhetslogik, organisationskultur och varumärkesorientering genom en enkätundersökning och semistrukturerad intervju med den ende kommunikatören i Söderköpings kommun. LÄS MER

 5. 5. Kan man få A i musik genom att spela Blinka lilla stjärna?! : Bedömning och betygssättning av enkla melodier är den likvärdig?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Niclas Johansson; [2022]
  Nyckelord :Music education; assessment; grading; equivalent assessment; junior high school; Musikundervisning; bedömning; betygsättning; likvärdig bedömning; grundskola; åk 9;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva variationen i hur musiklärare tolkar kunskapskrav i sin bedömning. Fokus ligger på hur de bedömer kraven på tajming i enkla melodier. Mitt mål var att undersöka om bedömningarna var likvärdiga, eller om inte vad som skilde bedömningarna åt. LÄS MER