Sökning: "lilla"

Visar resultat 1 - 5 av 819 uppsatser innehållade ordet lilla.

 1. 1. “Det här programmet kommer att handla om en hemsk och ovanlig händelse” - En kvalitativ studie av Lilla Aktuellts krisjournalistik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Elin Karlström; Ellinor Lennermo; Josefin Linderås; [2021-03-04]
  Nyckelord :Lilla Aktuellt; krisnyheter; krisjournalistik; barnnyheter; public service.; Lilla Aktuellt; crisis news; crisis journalism; children’s news; public service.;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to exam crisis journalism for children in Sweden. It focuses on theSwedish public service television news program Lilla Aktuellt, which is an established newsmedium aimed towards children. LÄS MER

 2. 2. Att bevara status quo. En analys av socialnämndens möjligheter att bevara status quo för tvångsomhändertagna barn när förutsättningar för tvångsvård inte längre föreligger

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anduena Krasnigi; [2021-02-03]
  Nyckelord :LVU; Barnets bästa; Kontinuitet; Återföreningsprincipen; Flyttningsförbud; Vårdnadsöverflyttning;

  Sammanfattning : När ett barn inte längre är i behov av tvångsvård ska vården upphöra och den naturliga följden är att barnet återförenas med sina biologiska föräldrar. Det finns dock verktyg till socialnämndens förfogande för att tillgodose barnets behov av kontinuitet, såsom flyttningsförbud och vårdnadsöverflyttning, som möjliggör det för barnet att stanna kvar i familjehemmet även efter tvångsvården upphört. LÄS MER

 3. 3. Olika men ändå lika. En jämförelsestudie av konstruktioner, gravgods och ritualer mellan svenska och kontinentaleuropeiska kammargravar under folkvandringstiden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arkeologi

  Författare :Markus Ahlberg; [2021]
  Nyckelord :gravskick; folkvandringstiden; folkvandringstid; kammargrav; kammargravar; reihengräber; Sverige; Europa; 400-tal; 300-tal; 500-tal; järnålder; järnåldern; äldre järnålder; romersk järnålder; yngre romersk järnålder; History and Archaeology;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to compare Migration Period chamber tombs from Central and Western Europe with Migration Period chamber tombs from Sweden, with a specific focus on the constructions, grave goods and traceable rituals in each respective geographical area’s tombs. This comparative study also features three examples of Swedish chamber tombs, located in Högom, Lilla Jored and Lilla Sylta, which are discussed in comparison with the continental chamber tombs, as well as the general view on Swedish chamber tombs. LÄS MER

 4. 4. "Dansa min lilla docka, dansa och det gjorde jag": Fyra kvinnors självbiografiska beskrivningar av att leva med en missbrukande partner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Matilda Ahrén; Sofie Nilsson; [2021]
  Nyckelord :women; relationship; addiction; alcohol; drugs; coping; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how women described their experiences of living with a drug and or alcohol abusing man. A qualitative approach has been used and the study was based on four autobiographical books written by Swedish female authors who either live or have lived with abusive men. LÄS MER

 5. 5. ”Vad ska vi ´lilla socialtjänsten´ säga när rätten har beslutat” - En kvalitativ studie om socialsekreterares uppfattningar gällande fallet ”Lilla hjärtat”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ida Holmberg; Mira Ockborn Westberg; [2021]
  Nyckelord :“Lilla hjärtat”; discretion; child welfare; case study; department of children and families services; handlingsutrymme; socialsekreterare; Social Sciences;

  Sammanfattning : The study aimed to research some social workers in the department of children and families services' view of the case “Lilla hjärtat” and the dilemmas of the case. This case, a 4-year old girl who died in the care of her parents, is well known in Sweden through the media, and the case has led to a public inquiry. LÄS MER