Sökning: "lilla"

Visar resultat 1 - 5 av 750 uppsatser innehållade ordet lilla.

 1. 1. Låt oss vidga vår horisont: Eurocentriskt perspektiv i läroböcker i biologi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sima Nasizadeh; [2020]
  Nyckelord :multikulturell utbildning; eurocentriskt perspektiv i undervisning; läroboksanalys; Nature of Science NOS ;

  Sammanfattning : Det här arbetet är en undersökning om huruvida läroböcker i biologi och naturkunskap presenterar en multikulturell naturvetenskaplig utbildning. Analysen gjordes enligt hermeneutisk tolkning av läroböckernas innehåll. Den är utförd med ett multikulturellt perspektiv kontra ett eurocentriskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Det är ju så, alla passar ju inte in i den där lilla ramen.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Caroline Schultz; Lirija Pestisha; [2020]
  Nyckelord :Elderly; mental illness; care manager; Michael Lipsky; discretion.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how care managers experience the challenges that they encounter in their meetings with elderly who suffers from mental illness. We have through qualitative semi structured interviews interviewed seven care managers within the elderly care. LÄS MER

 3. 3. “Det lilla man kan göra som gör stor skillnad för andra människor, det är alltid värt det”

  L2-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier; Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Josefine Gustafsson; Jennelie Joelsson; [2020]
  Nyckelord :Retorik; Postkolonialism; Kommunikation; Instagram; Social Sciences;

  Sammanfattning : “Det lilla man kan göra som gör stor skillnad för andra människor, det är alltid värt det” är en kvalitativ textanalys som undersöker Rädda Barnens kommunikativa arbete på den digitala plattformen Instagram. Denna uppsats fokuserar på de retoriska principerna ethos, logos och pathos. LÄS MER

 4. 4. Interpreting and composing SAGE II-III satellite data with a cloud algorithm for stratospheric aerosols

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Carl Svenhag; [2020]
  Nyckelord :atmospheric science; Aerosol; cloud physics; stratosphere; satellite observations; SAGE; Climate change; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Tolkning och kvantifiering av strålningseffekter pga. atmosfäriska partiklar är en signifikant del av IPCC’s modellering av hur tidigare klimat förändrats och hur förändringar i framtiden kommer se ut. LÄS MER

 5. 5. "Lilla gumman" : - En kvalitativ studie av kvinnliga journalisters upplevelse av näthat beroende på bevakningsområde

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Ellen Lundgren; Kajsalisa Pohl; [2020]
  Nyckelord :näthat; journalistik; genus; bevakningsområden; demokrati;

  Sammanfattning : This paper examines the increased hate online and its implications for journalism. The purpose of this paper is to examine online hate towards Swedish female journalists’ and how it differs depending on areas of coverage. LÄS MER